Annons
Denna text publiceras i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Aktuell Hållbarhet

Chalmers leder internationell forskning om klimatförnekelse

Med Chalmers i Göteborg som nav etableras nu världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse. Under lupp för forskarna är bland annat hur högernationalismens framfart i Europa bidragit till att klimatförnekelsen ökat.

Utvinningsindustrin och högernationalister har gått samman i förnekande, enligt forskaren Martin Hultman.
Utvinningsindustrin och högernationalister har gått samman i förnekande, enligt forskaren Martin Hultman.Foto:Hasan Jamali

"Två starka grupper har gått samman i den här frågan: utvinningsindustrin och högernationalister. Kombinationen gör frågan aktuell på ett oerhört mycket mer dramatiskt sätt än tidigare", säger Chalmersforskaren Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps, och miljöstudier, till Aktuell Hållbarhet.

Genom det nya forskningsprojektet etableras en internationell samarbetsplattform för forskning om klimatförnekelse, Centre for Studies of Climate Change Denialism, CEFORCED, som kopplar ihop världens cirka 40 främsta vetenskapliga experter på området och ger möjlighet till internationella jämförelser.

En internationell konferens är planerad i början av 2019 och CEFORCED kommer inom kort att lansera en hemsida.

"Vår förhoppning att de här frågorna där kan diskuteras brett, även utanför den snäva forskarkretsen", säger Martin Hultman.

Chalmers del av projektet har säkrad finansiering de kommande tre och ett halvt åren via Energimyndigheten. Därtill kommer Chalmers erbjuda internationella gästforskare att arbeta under den nya plattformen.

Högernationalismens koppling till klimatförnekelse är ett relativt outforskat område, men nyligen publicerade Environmental Sociology en artikel där Martin Hultman och norska forskarkollegor visar på sambandet mellan konservatism, främlingsfientlighet och klimatförnekelse.

Innehåll från nShiftAnnons

Bygg en flexibel leveranskedja med verktyg i molnet

Wictor Dennmyr, Head of Supply Chain Sales på nShift.
Wictor Dennmyr, Head of Supply Chain Sales på nShift.

Osäkerheten på transportmarknaden är mycket stor, både på lokal och global nivå. Brist på lastbilsförare och kapacitetsbrist inom containertrafiken från Asien leder till långa ledtider och volatila priser – pandemieffekter som dröjer sig kvar och tvingar företag att tänka nytt.

Före pandemin hade många bolag ett fast upplägg för sin leveranskedja, eller supply chain. Komponenter köptes in från Asien, där bolagen i många fall även hade sin produktion. Frakten till Europa sköttes av transportbolag som man samarbetat med i alla år. 

– Under pandemin blev bolagen tvungna att justera sina leveranskedjor löpande. Det gäller fortfarande. Vi ser allt fler företag som väljer att ta hem sin produktion till Sverige nu, just för att det råder så stor osäkerhet kring transporterna. Man ser att konsekvenserna av förlängda ledtider kostar mer än att producera, eller åtminstone montera, i Sverige, säger Wictor Dennmyr, Head of Supply Chain Sales på nShift som är marknadsledande inom molnbaserad leveranshantering.

”Störst värdeutväxling”

Enligt Wictor Dennmyr går de flesta av utmaningarna som tillverkningsindustrin nu ställs inför att lösa genom att koppla upp leveranskedjan.

– Mitt råd är att starta där man har störst utmaningar i dag. Där kommer man också få störst värdeutväxling, säger han.

Wictor Dennmyr lyfter fem pelare som alla bolag bör ha på plats för att lyckas på marknaden. Det handlar om just uppkoppling, men också spårbarhet och transparens, flexibilitet och motståndskraft, förbättrade prognoser och hållbarhet. 

– Spårbarhet och transparens hänger ihop med kundupplevelsen. Om en slutkund vill veta status för en virkesbeställning som gjorts på nätet, och byggvaruhuset där upphämtningen ska ske inte kan svara påverkar det kundens helhetsupplevelse av köpet. Man måste ha data från sin leveranskedja tillgänglig för att kunna ge bra service, säger Wictor Dennmyr.

Ta höjd för leveransproblemen

Flexibilitet och motståndskraft handlar om att ständigt utvärdera och optimera sitt upplägg för transporter med avstamp i insamlade data, samt att bygga in möjlighet till flexibilitet och en viss överkapacitet i sin leveranskedja. Det hänger ihop med området förbättrade prognoser, som i praktiken kan handla om att frångå ”just in time”-konceptet och ta höjd för leveransproblem genom att beställa komponenter i god tid.

– Det sista området, hållbarhet, handlar om att köpa in en större andel hållbara transporter. Tidigare letade man efter det billigaste och snabbaste alternativet. Nu är det viktigare att hitta transportlösningar med korta ledtider, låga utsläppsnivåer och bra arbetsvillkor för chaufförer, säger Wictor Dennmyr.

nShift hjälper i dag över 90 000 kunder att optimera sin leveranshanteringsprocess genom en automatiserad molnplattform. Lösningen kan även ge beslutsunderlag som kan hjälpa kunden att fatta databaserade och hållbara beslut.

– Med en molnbaserad leveransplattform som grund blir det betydligt enklare att få till de fem pelarna som krävs för att lyckas på marknaden i dag, konstaterar Wictor Dennmyr. 

Läs mer om nShifts lösning här. 

 

Mer från nShift

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med nShift och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera