1515

C vill stoppa EU-taxonomin: ”Byråkratisk mardröm” för skogen

Centerpartiet kommer att försöka stoppa taxonomiförslaget i både riksdagen och EU-parlamentet. ”Jag kan inte stå bakom ett så svagt politiskt förankrat förslag som dessutom kommer att vara en byråkratisk mardröm”, säger Emma Wiesner (C) till Di.

Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker.
Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker.Foto:Christine Olsson/TT

Den 21 april presenterade EU-kommissionen den taxonomi över hållbara investeringar som är tänkt att slussa kapital i en grön riktning. Innan framläggningen av det slutliga förslaget fördes en het politisk debatt från olika läger om taxonomin. Därefter har det varit relativt tyst. I mitten av maj hade regeringen fortfarande inte bestämt hur den skulle ställa sig till förslaget.

Men Centerpartiet meddelar nu att de kommer att verka för att stoppa EU:s nuvarande taxonomi-förslag. 

”Vi tycker inte att den delegerade akten ska godkännas. Vi kommer att rösta för en invändning i EU-parlamentet och även att rösta nej till den hemma i riksdagens EU-nämnd”, säger Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker, till Di.

Hon menar att den föreslagna taxonomin har en svag politisk förankring eftersom den är framarbetad av en teknisk expertgrupp som inte är folkvald.

”De negativa aspekterna med taxonomin överväger de positiva. Jag kan inte stå bakom ett så svagt politiskt förankrat förslag som dessutom kommer att vara en byråkratisk mardröm”, säger hon.

Centerpartiet står bakom grundtanken med taxonomin, säger hon, men är kritiska till själva innehållet. Framför allt gällande de krav som ställs på skogsbruk och bioenergi för att dessa näringar ska kunna klassas som hållbara.

”Skogsägare kommer att behöva argumentera utifrån kolsänkor och redovisa klimatnytta utan att få ta hänsyn till klimatnyttan som produkterna från skogsbruket bidrar med. EU har missat att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt”, säger hon.

Hon vänder sig också mot att kraven på bioenergin går utöver kraven i den befintliga EU-lagstiftningen.

”En av de främsta biodrivmedelsproducenterna i Sverige kommer inte att klassas som hållbar. Då kommer fortfarande en stor del av transportsektorn kunna kallas fossil. Det köper jag inte”, säger hon.

Sverige har ju fått eftergifter för skogsbruket och bioenergin i taxonomin jämfört med olika utkast. Varför är de otillräckliga, enligt dig?
”Jag menar att de är otillräckliga. Vi måste kunna ställa högre krav. Taxonomin är för viktig i klimatomställningen för att det ska bli fel. De näringar som utesluts går miste om kapitalflöden.” 

Taxonomin ska vara vägledande för investeringar men sätter inte upp några förbud. 

Vilka konkreta effekter av taxonomin är du kritisk mot?
”Vi ser redan att investerare letar sig till sektorer med mindre politisk risk. Det här kommer också spilla över till bland annat underleverantörer. Om varuhusen börjar med att bara köpa in taxonomiklassade produkter av trä får det stora följder för svenska skogsägare. Man ska ta taxonomin på stort allvar och det är därför vi är kritiska.”

Det krävs att en majoritet av EU-parlamentets 705 ledamöter från de 27 medlemsländerna ställer sig bakom invändningen för att taxonomiförslaget ska skickas tillbaka EU-kommissionen för en omarbetning. Sker inte det kommer taxonomin att börja gälla den 1 januari 2022.

Hur ska ni kunna nå en majoritet?
”Det är för tidigt att säga. Men det är fler i EU-parlamentet som är frustrerade. Jag hoppas att vi kan samla fler kollegor i huset och vet att vissa av våra europeiska kollegor har liknande invändningar.”

Men vissa EU-parlamentariker har signalerat sitt missnöje med taxonomin av skäl som är direkt motsatta Centerpartiets: Att skogsbruk och bioenergi behandlas för milt.  

Vad talar för att en omarbetad taxonomi skulle gå er väg?
”Vi skulle inte säga nej till taxonomin om vi inte trodde att nyttorna med det överskuggar de potentiella hoten. Vi kritiserar ju också själva processen. Taxonomin kan göras mer teknikneutral. Jag hoppas också att fler från energibranschen släpps in i expertgruppen och att parlamentet ska få vara med.”

Läs mer: Bioenergi, skog, fastigheter och vattenkraft: här är nya EU-taxonomin

 


Innehåll från Ikano BostadAnnons

”Det här förändringsarbetet kräver modiga chefer”

Mindre machokultur och ett öppnare klimat. Effektivare projekt och lägre produktionsbortfall. Medarbetarundersökningen som gjordes för en tid sen fick Ikano Bostad att påbörja en rejäl förändringsprocess – som har gett lika rejäla resultat.  

En högre grad av innovation, ett större engagemang och en sundare företagskultur. Plus lägre personalomsättning och en arbetsmiljö som upplevs som mer stimulerande. För Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad, är jämställdhetsarbetet ett effektivt sätt för att nå en ökad konkurrenskraft. 

– Jag har jobbat hela mitt liv i byggbranschen och har många gånger varit frustrerad eftersom jag sett att vi, på grund av alltför homogena team, inte har kunnat leverera till max. Det säger ju sig själv, frågar du fem personer med liknande bakgrund om hur de vill lösa ett problem så får du fem liknande svar. Med blandade arbetsgrupper når vi både en starkare innovation och skapar de bästa förutsättningarna att möta våra kunder, som ju också är av blandade kön, åldrar och bakgrunder. 

Stark motivation

På Ikano Bostad har man sedan 2014 jobbat extra fokuserat på att öka jämställdheten bland medarbetarna. Då gjordes en mätning som visade att många tyckte att jargong och en del beteenden kollegor emellan var för hårda. 

– Det gav oss en tankeställare och gjorde att motivationen för att påskynda jämställdhetsarbetet ökade ytterligare. Och glädjande nog har medarbetarundersökningarna sedan dess visat på tydliga förbättringar. Till exempel har vi nått ett betydligt högre engagemang, vilket leder till effektivare projekt med lägre produktionsbortfall, säger Pirjo.   

Läs mer om lärlingsprogrammet för kvinnor som vill bli snickare 

Lärlingsprogram för kvinnor

Vägen mot en mer jämställd organisation har egentligen inte varit en – utan många. Man har jobbat med rekrytering, ledarskap och successionsplanering, men också med mer handfasta projekt som ett lärlingsprogram för kvinnor ute på byggarbetsplatserna. 

– Hentverkarna är ett lärlingsprogram där vi har tagit in 16 kvinnor som ska utbildas i tre år. Tanken är att vi genom en större jämställdhet ska få en arbetsplats som passar fler, både kvinnor och män. En studie av projektet som gjordes visar att arbetsmiljön faktiskt förändrades när det kom in fler kvinnor, precis som vi hade önskat. Klimatet blev mer öppet och mindre macho. 

En annan hörnsten för utvecklingen mot en större jämställdhet är förankring i ledningsgruppen och arbete för att ständigt utveckla ledarskapet. 

– Det får inte finnas någon som helst tvekan i ledningen om att detta är något som vi gör till 500 procent, för att utveckla vår organisation. Och jag brukar med en dåres envishet tjata om att detta förändringsarbete också kräver modiga chefer. Chefer som har modet att anställa någon som inte är som de själva och som systematiskt arbetar för att alla medarbetare ska bli sedda och förstådda, oavsett livssituation. 

Ni har vunnit en del priser för ert arbete, bland annat Unionens Guldstegen. Vad betyder det för er?

– Den allra största anledningen till att vi gör det här jobbet är som sagt för att vi vill öka vår konkurrenskraft och värdet i affären. Men att få priser är ju såklart också väldigt roligt! Det är ett pris som nomineras av våra Unionen-medlemmar, vilket gör det extra kul. Det visar att det vi gör uppskattas och blir ett erkännande för hela företaget. För det är verkligen vad det här arbetet är, ett enda stort team work. Om inte alla hade varit så engagerade hade vi aldrig kunnat nå så här långt, säger Pirjo. 

Här kan du lära känna Ikano Bostads styrelse och ledningsgrupp 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?