Annons

Blackrock sätter kraft bakom orden: ”Vi har röstat emot 55 ordföranden i år ”

Bolagsstyrelser måste övertyga investerare om att de är redo att klara klimatomställningen. ”Vi har röstat emot 55 ordföranden i år på grund av bristande framsteg i klimatfrågan”, säger Amra Balic, toppchef på förvaltarjätten Blackrock i Europa i en exklusiv intervju med Di.

Blackrock har prioriterat upp klimat- och hållbarhetsfrågorna och har satt upp bolag som inte sköter sig på en ”watchlist”. Amra Balic är Europachef för Blackrocks ägarstyrning.
Blackrock har prioriterat upp klimat- och hållbarhetsfrågorna och har satt upp bolag som inte sköter sig på en ”watchlist”. Amra Balic är Europachef för Blackrocks ägarstyrning.Foto:MARK LENNIHAN & BLACKROCK

I januari skrev Blackrocks vd Larry Fink i sitt årliga brev till världens företagsledare att investerare snart kommer att vända sig från företag som inte anses kunna hantera hållbarhetsrisker tillräckligt bra. Samt att styrelser ska hållas ansvariga.

Sedan dess har Blackrock uppmärksammats för att ha gått emot ett antal bolag som inte lever upp till förväntan. I Sverige fick AB Volvo i somras känna på att det ligger handling bakom orden, då Blackrock röstade emot att Carl-Henric Svanberg skulle väljas om till styrelseordförande för lastbilsjätten.

Blackrock röstade emot att Carl-Henric Svanberg skulle få förnyat förtroende som styrelseordförande i AB Volvo. Anledningen var bland annat att misslyckandet att driva klimatpolitik.
Blackrock röstade emot att Carl-Henric Svanberg skulle få förnyat förtroende som styrelseordförande i AB Volvo. Anledningen var bland annat att misslyckandet att driva klimatpolitik.

I en röstningsbulletin konstaterar Blackrock att man ser med oro på Volvos brister i klimatrapporteringen.

”Klimat är i hjärtat för hur vi investerar. Från hur vi sätter samman portföljer till hur vi hanterar risk och utövar vårt ägarskap”, säger Amra Balic, Europachef för Blackrocks ägarstyrning.

Hon vill inte kommentera fallet Volvo specifikt. Och exakt hur väl världens största kapitalförvaltare faktiskt lever upp till ordförande Finks hårda budskap är svårt att avgöra.

Enligt senaste årsrapporten för ägarstyrning, som kom i september, röstade Blackrock under första halvåret 2020 emot 5.100 styrelseledamöter. Av dem är det dock inte många som rör hållbarhet specifikt:

”Av dessa har vi i år röstat emot 55 ordföranden på grund av bristande framsteg i klimatfrågan. Ofta handlar det om att man inte lever upp till TCFD:s krav och att man inte tillgängliggör tillräckligt med information”, säger hon. 

Men, påpekar Amra Balic, Blackrocks fokus har år 2020 först och främst legat på 400 identifierade bolag som man håller ögonen på särskilt ur hållbarhetssynpunkt. Av de här bolagen – där AB Volvo ingår – har 191 stycken satts upp på en så kallad ”watchlist”:

”Det är bolag som vi kommer att hålla extra koll på framåt. Några av dem kommer att leva upp till våra förväntningar 2021, andra kommer inte att göra det. De som inte gör tillräckliga framsteg kan förvänta sig att vi röstar emot dem på nästa stämma.”

Enligt en artikel i Financial Times, som hänvisar till data från databolaget Proxy Insight, gav Blackrock under årets första halvår sitt stöd till färre miljörelaterade aktieägarförslag än i fjol – ned från 8 till 6 procent. Samtidigt ökade flera konkurrenter sitt stöd till den här typen av förslag, vilka ofta handlar om att bolagen ska börja rapportera sina utsläpp eller fastställa en plan för övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Amra Balic konstaterar att resultatet hänger samman med hur man skär datan.

”Ägarstyrning är bredare än aktieägarförslag på stämmor, vilket är förhållandevis ovanligt i Europa. Vi har valt att fokusera och sätta press på de här 400 bolagen, där det handlar om att hålla styrelseledamöter ansvariga”, säger hon. 

Vad innebär det då att, liksom Carl-Henric Svanberg, få en Blackrock-röst emot sig?

”Generellt sett är en nejröst på styrelseledamöter vårt sätt att uttrycka bekymmer. Vi säger inte att de som vi röstar emot måste lämna styrelsen. Men vi säger att vi inte är nöjda med deras arbete i vissa frågor.”

I Sverige framhåller investerare ofta att en ständigt pågående ägardialog är viktigare än hur man röstar på stämmor. Håller du med?
”Absolut. Att lyssna till varför bolagen agerar som de gör är helt avgörande för att förstå vad som händer. När vi pratar om att rösta på stämmorna är det bara en del av det vi gör.”

Amra Balic framhåller här att Blackrock under det senaste året haft ägardialoger kring klimat och miljö med 1.260 bolag. Detta ska dock sättas i relation till de 16.200 bolagsstämmor där man röstat.

Varför har Blackrock agerat med större beslutsamhet i klimat- och miljörelaterade frågor först under senare år?
”Det finns ett antal skäl, och de gäller för hela industrin. En del handlar om kvaliteten på data, som är avgörande för oss i investeringsprocessen, där det har skett stora förbättringar under senare år. Vi måste se att det här är en pågående process, men kvaliteten kommer och måste förbättras framåt.”

Hur mycket tror du att er nya strategi kommer att påverka andra investerare?
”Investerare ser att det här är viktiga saker. Klimatet är en kritisk investeringsrisk. Jag tror att det här är ett ämne som behöver adresseras av alla, från beslutsfattare till investerare och företag.”

Om du ser till den större bilden, vilken skillnad hoppas ni göra för klimatet?
”Målet för oss är att som en långsiktig investerare stötta och i vissa fall knuffa företag framåt mot övergången till en koldioxidsnål ekonomi.”

Vi befinner oss i en akut klimatkris. Hur viktigt är det för finansmarknaderna att förändras för att världen ska klara Parisavtalet?
”De senaste sex månaderna har varit helt extraordinära, vilket innebär att världen på kort sikt mött nya utmaningar. För oss är det viktigt att veta hur företagen hanterar corona, men de måste hålla fokus på långsiktiga frågor. Klimatet är en långsiktig risk och vår högsta prioritet.

 

 


Innehåll från SkandiaAnnons

Så kan du jobba ergonomiskt – i ditt hemmakontor

Kvart i fem på eftermiddagen sitter du hukad som ett C över köksbordet – och saknar ditt höj- och sänkbara bord. Kontorsstolen har bytts ut mot en oskön och hård stol. Och bländande lampor gör allt för att trötta ut dina ögon.

Distansjobbet påverkar vår vardag – men det finns enkla knep att ta till för att få till en ergonomisk miljö även på kontoret i det egna hemmet.

Mer om Skandias hälsoförsäkring 

Vi är många som tar ergonomiska stolar samt höj- och sänkbara bord och bildskärmar för givet. Svenska kontorsarbetsplatser brukar lyftas fram som ergonomiska föregångsexempel. 

Men när distansarbete från hemmet det senaste halvåret blivit en ny form av standard har mycket omkullkastats. Plötsligt har köksbordet, soffan eller fåtöljen i hemmet fått tjänstgöra för skrivbord och arbetsstol, och lätt hopsjunkna framför datorn har vår hållning blivit allt sämre.

– Kroppen är gjord för rörelse och mår bäst av att belastas på olika sätt, säger Jenny Lundberg, ergonom hos Skandias samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

Till Skandias Hälsosluss kan alla som har tjänstepension med hälsoförsäkring i Skandia vända sig. Du får hjälp och stöd tidigt för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Den som ringer får kontakt med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center.  

– Jag brukar säga att ”din nästa position är din bästa position”. Blir du sittande i en ”C-formad” position under en längre tid ökar risken för belastningsrelaterade besvär. Du ska alltid försöka eftersträva en rak nacke, sänkta axlar och en god hållning under dagen oavsett om du sitter, står eller går, säger Jenny.

Fasta skrivborden allt mer ett undantag

I Sverige finns det, enligt Jenny, en stor medvetenhet gällande arbetsmiljö och hälsa. Och utvecklingen av ergonomisk utrustning har gått snabbt framåt.

– Bara för tio år sedan fanns det nästan lika många fasta skrivbord som höj- och sänkbara skrivbord ute på företagen. Nuförtiden är de fasta skrivborden mer ett undantag, vilket ju bara är positivt.

Om du ska arbeta en längre period hemifrån bör du stuva i ordning en bra arbetsplats, med ett skrivbord, en justerbar stol, en extern skärm, ett tangentbord och en datormus. Samtidigt hamnar många av oss vid köksbordet.

– Du som jobbar vid köksbordet bör sitta så nära bordet du kan, och arbeta med armarna avslappnat nära kroppen. Om bordet är för högt kan du sitta på en kudde för att inte arbeta med uppdragna axlar. Sträva efter 90 grader i armbågarna. Lägg gärna en kudde i svanken för att få bra stöd för ryggen, säger Jenny.

Laptopen, tillägger hon, kan staplas på en trave böcker så att skärmen kommer upp och att du kan jobba med en rak nacke. 

– Placera sedan musen nära tangentbordet eller centrerat framför magen. Fäll ner tangentbordet och arbeta med raka handleder.

Variation A och O

Ur ett ergonomiskt perspektiv bör du regelbundet växla position vid hemmajobbandet.  Kroppen behöver belastas på olika sätt och musklerna mår bäst av att få lika stor dos av arbete och vila under dagen. 

– Det ger en bra cirkulation i kroppen vilket också ökar syretillförseln i hjärnan. Det är viktigt att försöka stå upp och arbeta regelbundet även när du jobbar hemifrån. Det ger dig en bättre hållning, vilket minskar belastningen på kroppen samt gör oss piggare. 

Men det absolut viktigaste, betonar Jenny, är variation och att byta arbetsställning ofta:

– Ett passivt stående är lika illa som ett passivt sittande. 

Kroppen och hjärnan behöver regelbunden återhämtning för att orka en hel arbetsdag. Minst en gång i timmen bör du ta en paus och lämna skärmen helt. 

– Då kan du passa på att göra lite enkla pausövningar som aktiverar de stora muskelgrupperna och får igång cirkulationen i kroppen. Gå runt i rummet, gör höga knälyft och pendla stort med armarna, eller göra djupa benböj samtidigt som du tar några djupa andetag, säger Jenny.

Synergonomin också viktig

Det är inte bara kroppens muskulatur som kan påverkas av statiskt arbete, utan även ögonen. Precis som resten av kroppen behöver dina ögon återhämtning.

– Din arbetsplats bör ha bra arbetsljus så att du inte behöver anstränga ögonen i onödan. Du bör också undvika att ljus blänker i utrustningen eller bländar dig. Placera dig därför så att dagsljus kommer från sidan. Men det bästa sättet att pausa ögonen är att lyfta blicken lite då och då och titta på ett annat avstånd.

Enligt Jenny behöver det – faktiskt – inte vara så svårt att växla mellan kontor och hemarbete.

– De ergonomiska principerna är samma oavsett var man arbetar och de kan appliceras överallt. Det handlar om att få till en god hållning, bra avlastning, variation och återhämtning oavsett var man befinner sig.

Tre tips – Så kan du jobba ergonomiskt på ditt hemmakontor 

1. Variera din arbetsposition flera gånger under dagen och växla gärna mellan att sitta och stå. Kroppen är gjord för rörelse och mår bäst av att belastas på olika sätt. ”Din nästa position är din bästa position”. 

2. Se till att alltid ha bra stöd i svanken och för armarna när du arbetar. Det minskar risken för ogynnsam statisk muskelspänning samt stimulerar till en god hållning.

3. Pauser och återhämtning är lika viktigt som god fysisk ergonomi. Lämna skärmen minst en gång per timme och gör något annat en kort stund. Passa på att röra på dig och aktivera de stora muskelgrupperna för att få igång cirkulationen i kroppen. 

Tips från Jenny Lundberg

Så boostar du jobbhälsan – ta del av mer tips hos Skandia 

Hur är läget?... Egentligen.

Till Skandias Hälsosluss kan alla som har tjänstepension med hälsoförsäkring ringa. Du får hjälp och stöd tidigt för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Den som ringer får kontakt med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center.

Du kan få hjälp och råd av bland annat av psykologer, ergonomer, fysioterapeuter om du exempelvis känner dig nedstämd, har värk, är stressad eller på annat sätt är i riskzonen för att bli sjukskriven. Det spelar ingen roll om problemen beror på jobbet eller är privata.

Mer från Skandia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Skandia och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?