1515

Bara 2 av de 100 största börsbolagen visar mångfaldsdata

I storbolagens kommunikation vimlar det av formuleringar om betydelsen av mångfald och att skapa en inkluderande arbetsplats. Men faktiska data över utfallen är sällsynt.

Monica Längbo, HR-direktör Axfood
Monica Längbo, HR-direktör AxfoodFoto:Johanna Fond

 

Bland Stockholmsbörsens 100 största bolag mäter och redovisar endast två företag kulturell mångfald som en procentuell andel bland anställda och chefer. 

Ytterligare fyra börsbolag redovisar samma sak för antingen chefer eller anställda. Därutöver presenterar många bolag enstaka datapunkter över exempelvis antalet nationaliteter eller talade språk bland de anställda. Det visar en genomgång från Di:s systertidning Aktuell Hållbarhet som bygger på årsredovisningar för 2019.

I USA finns ett rapporteringskrav kring fördelningen av etniciteter hos företag även om resultatet inte behöver offentliggöras. 37 av de 100 största amerikanska bolagen har ändå valt att visa sin data, enligt Bloomberg. Flera av de största amerikanska techbolagen, såsom Facebook, Apple och Microsoft publicerar sedan 2014 också särskilda mångfaldsrapporter.

De båda svenska börsbolagen som redovisar kulturell mångfald för både chefer och anställda är livsmedelskoncernen Axfood och tobaksbolaget Swedish Match. De hämtar in anonymiserad data från SCB som redovisas på aggregerad nivå.

”Måttet i sig är inte det viktigaste, det är hur vi agerar – inte minst på rekryteringssidan. Men för oss är det naturligt att försöka mäta det vi gör, precis som vi försöker fånga arbetet med jämställdhet mellan män och kvinnor med olika mått”, säger Johan Wredberg, kommunikationschef på Swedish Match.

Han upplever att fler efterfrågar den här typen av information och att redovisningen är en del i att attrahera kvalificerad arbetskraft med utländsk bakgrund.

”Det ser vi som en konkurrensfördel för en internationell koncern som vår”, säger han.

Förutom att redovisa själva datan har Axfood också ett långsiktigt mål kopplat till den: Att 20 procent av ledarna ska ha vad de kallar ”internationellt bakgrund”, det vill säga att en person antingen är utlandsfödd eller har två utlandsfödda föräldrar. Dit har man inte nått än även om siffran långsamt tickar uppåt. I nuläget ligger den på omkring 15 procent.

”Som med alla viktiga frågor är det bra att mäta för att kunna följa upp”, säger Monica Längbo, som är personalchef på Axfood.

Själva datan använder Axfood för att förändra verksamheten.

”Med hjälp av det aggregerade resultatet kan vi se inom vilka bolag och områden vi behöver arbeta mer med frågor kring mångfald och inkludering. Med tiden har vi utvecklat mätningen och nu kan vi exempelvis se hur det ser ut i olika regioner”, säger hon.

En svårighet med mätning av mångfald är att hitta en referenspunkt. Många bolag har verksamhet och anställda i olika länder. Såväl Axfood som Swedish Match uppger dock att referenspunkten de vill jämföras med är Sverige.

Monica Längbo på Axfood tycker att fler svenska bolag borde mäta och redovisa mångfald – även om det inte är någon ”quick-fix” utan kräver långsiktigt och systematiskt arbete.

”Det som mäts blir gjort. Det tycker jag att vi ser i vår egen verksamhet. Ju fler som mäter, desto lättare blir det att lära av varandra”, säger hon.

Investor, som är den enskilt största ägaren på Stockholmsbörsen, ser dock inte ett värde i att mäta och redovisa kulturell mångfald. 

”Det amerikanska perspektivet där man verkligen mäter och ska rapportera etnicitet är i en europeisk kontext mycket svårare. Frågan är också, vad uppnår man?”, säger hållbarhetschefen Viveka Hirdman-Ryrberg till Di.

Hon förklarar att investmentbolaget hellre internt mäter ”upplevd inkludering” bland de anställda i sina portföljbolag i syfte att uppnå en mångfald i sätten att tänka.

Men ett alltför brett perspektiv på mångfald hindrar företagen från att komma särskilt långt, menar Gary Baker, konsult, författare och tidigare på Svensk-amerikanska handelskammaren, som tycker att fler borde mäta och redovisa just kulturell mångfald.

”Många företag känner sig alldeles för bekväma med att prata om mångfald ur bara ett könsperspektiv”, säger han till Di.

Att mäta är ett sätt att veta, och att understryka vikten av frågan, konstaterar han:

”Mäter man inte vet man inte om man kommer någonstans. Bara processen i sig upplyser hela organisationen att det här är ett viktigt ämne för oss som vi tar på allvar.”

Se Di-TV:s debatt på ämnet i spelaren ovan.


Innehåll från Saft ABAnnons

Saft lanserar framtidens batteriövervakning

Daniel Nilsson, chef för datahantering och Niclas Fock, service manager på Saft i Oskarshamn.
Daniel Nilsson, chef för datahantering och Niclas Fock, service manager på Saft i Oskarshamn.

Från utveckling till tillverkning och försäljning skapar Saft morgondagens batteri. I början på april lanserade företaget den kraftfulla digitala övervakningslösningen Intelli-Connect som tar Safts kundsamarbete till nya nivåer.

Saft i Oskarshamn är Sveriges och östkustens batterimecka. Därifrån levereras batterier till hela världen som används i flera marknadssektorer – allt från flyg, marin och järnväg till telekom, hälsa och energi. Batteribolaget har fantastiska anor och erfarenhet som sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden.

– Vi hade inte varit där vi är idag om vi inte kunnat utveckla processen och inte minst kompetensen genom åren. Idag befinner vi oss i en position där vi är ledande inom vår nisch, säger Niclas Fock, service manager på Saft i Oskarshamn.

Värdeskapande övervakningssystem

I början av april lanserades Intelli-Connect – ett intelligent batteriövervakningssystem som effektiviserar underhåll och tar branschen till nästa nivå. Grundtanken är enkel: Saft i Oskarshamn arbetar mot stand by-industrier där man vill undvika strömavbrott. Batterierna förekommer ofta i extrema miljöer långt bort från bebyggelse, vilket ställer stora krav på underhållspersonalen. 

– För våra kunder är det kritiskt att våra batterier alltid fungerar. Genom Intelli-Connect kan de övervaka sina batterier på distans i realtid och bättre förstå sin användning och sina behov. Vi kan dessutom dela med oss av vårt expertkunnande oavsett var installationen finns och genom att analysera data tillsammans med våra kunder, säger Daniel Nilsson, chef för Safts datahantering.

Flertalet fördelar

Daniel Nilsson beskriver testinstallationerna som en väldig framgång och Saft har fått eminent respons efter lanseringen. Insikten i vad Intelli-Connect kan användas till växer på marknaden och skapar intresse hos kunderna. Och det finns flera fördelar, inte minst är det en vinst tids-, kostnads- och miljömässigt.

– De utvärderingar vi gjort av systemet visar att vi har kunnat se problem i batteriernas omgivning som funnits hos kunden innan det hunnit orsaka någon skada. På så sätt har vi kunnat hjälpa kunden att åtgärda problemet i ett tidigt skede. Systemet möjliggör också att vi kan rekommendera åtgärder och kostnadsbesparingar, vilket vi vet är uppskattat.

Med nylanserade Intelli-Connect ser den 100-åriga batteriproducenten ut att gå en ljus framtid till mötes. Övervakningssystemet öppnar dörrarna för ett närmare arbete med kunderna. 

– Vi har inte alltid haft kontakt med slutanvändaren innan, men med Intelli-Connect blir det möjligt. Det är otroligt roligt och lärorikt för både oss och kunderna som hittills visat stort intresse för produkten, säger Niclas Fock.

Unik återvinningsprocess

I Oskarshamn finns centret för nickel-kadmium energilagrings- och reservkraftsbatterier. Här finner man, förutom utvecklingsavdelningen, dessutom en återvinningsanläggning som av insamlade gamla batterier tillverkar nya aktiva elektroder. En överlägsen koppling mellan design, produktion och återvinning jämfört med andra batteritekniker menar Daniel Nilsson.

– Det är en unik egenutvecklad process. Förutom produktionsspill återvinner vi både positiva och negativa elektroder från batterier vilket ger en stor vinning långsiktigt. Våra batterier har en livslängd på omkring 20 år, vilket är det dubbla mot vad man förväntar sig på övriga marknaden. Och därefter kan de få ett nytt liv.

Om Saft AB:

Saft-koncernen är världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av batterier för bland annat rymd-, försvars-, industri- samt kommunikationsapplikationer. I Oskarshamn finns centret för nickel-kadmium energilagrings- och reservkraftsbatterier. Där finns också en återvinningsanläggning där man tillverkar nya aktiva elektroder av gamla batterier.

Läs mer om Saft här. 

Mer från Saft AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Saft AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?