1515
Annons

Anna Ryott: ”Det går för långsamt”

NEW YORK.

Riskkapitalisten Anna Ryott efterlyser mer konkreta klimatplaner och ett bredare angreppssätt efter klimattoppmötet i New York.

”Det går för långsamt”, säger hon.

Anna Ryott, ordförande för Summa Equity
Anna Ryott, ordförande för Summa Equity

”Mitt bestående intryck är att den politiska medvetenheten om klimatfrågan kraftigt har stärkts sedan jag var här förra gången. Vi har nu ett momentum som det gäller att ta till vara på.”

Det sa Stefan Löfven i samband med FN:s klimattoppmöte i New York förra veckan. Statsministern pekade bland annat på att över 70 länder, en mängd städer och företag gjort åtaganden för att minska utsläppen av koldioxid. 

Anna Ryott, ordförande för riskkapitalbolaget Summa Equity, menar att omställningen går för långsamt. 

”Det man vill se nu är hur de ska ta sig dit, vad som behöver göras annorlunda i dag”, säger hon till Di. 

Summa Equity, som totalt har investeringsåtaganden på 11 miljarder kronor, investerar utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Anna Ryott, som även sitter i Di-gruppens styrelse, har varit i New York för möten om hur investeringar och företagande kan användas för att accelerera målen.

Vad är ditt starkaste intryck?
”Det som var unikt i år är att det var många unga personer som var delaktiga i flera av de event som jag deltagit i, och det tycker jag är viktigt, att de ungas röst får höras.” 

Vad hon däremot saknat är ett bredare angreppssätt när det gäller vilka sektorer man fokuserar på.

”Det är jätteviktigt att vi ser en transformation inom transportsektorn, både när det gäller infrastrukturen och för enskilda fordon. Det pratas betydligt mindre om exempelvis byggsektorn och fastighetsbranschen, trots att de släpper ut mer koldioxid.”

Anna Ryott menar också att det finns en risk med att klimatfrågan får så mycket uppmärksamhet. 

”Det är ju inte fel att det är mycket fokus på klimatet. Parisavtalet är superviktigt. Men det måste vara lika mycket fokus på de andra målen också. De globala hållbarhetsmålen hänger samman och påverkar varandra”, säger hon och syftar på mål kring exempelvis fattigdom, utbildning och jämställdhet.

Vad gäller klimatskepticismen i USA säger Anna Ryott att det finns en ökad medvetenhet på området även där, i alla fall inom investerarkollektivet och näringslivet. Hon påpekar att närmare 50 procent av Summa Equitys investerare är från USA. 

”De är väl införstådda med att investeringar i bolag som har lösningar på de stora globala utmaningarna också har goda förutsättningar för hög tillväxt, lönsamhet och bra avkastning.”


Innehåll från South PoleAnnons

Klimatkompensation är inte att köpa sig fri från sitt klimatansvar

Klimatkompensation är en del i utvecklingen mot hållbara lösningar för framtiden. Med hjälp av finansieringen som klimatkompensering innebär kan nya klimatprojekt utvecklas för att minska klimatpåverkan. Jens Olejak, VD för South Pole Sweden och Head Climate Solutions Nordics, menar på vikten av att inte se klimatkompensation som en pappersprodukt utan som vad det är – ett medel för att finansiera projekt för att minska eller binda koldioxid.

– Det finns en felaktig uppfattning om att klimatkompensation betyder att man köper sig fri från sitt klimatansvar. Men det kunde inte vara längre från sanningen, säger Jens. Rätterna som köps vid klimatkompensation möjliggör utvecklingen av klimatprojekt för att öka omställningen mot ett koldioxidsnålt samhälle.

För att nå NettoNoll som företag är det viktigt att ha med klimatkompensation som en del av sin klimatstrategi. Oavsett vilken verksamhet man verkar inom kommer företagens utsläppsreduktioner inte vara tillräckliga för att nå NettoNoll i linje med SBT och Parisavtalet. 

– Våra kunder har väldigt ambitiösa målsättningar kopplade till sin klimatstrategi. För att nå sina mål behöver de även klimatkompensera. Oavsett verksamhet kommer ett visst utsläpp att ske, även om man är duktig på att minska dessa. Men målsättningen är såklart att behovet av klimatkompensering ska minska över tid.

Tack vare klimatkompensering kan utvecklingsländer vara med på resan mot ett koldioxidsnålt samhälle och bidra till klimatomställningen. South Pole har utvecklat över 800 projekt sedan starten 2006, där projekt kopplade till bindning av koldioxid via naturbaserade lösningar, men även tekniska innovationer, just nu har stort fokus. Det är även viktigt att undvika framtida utsläpp genom exempelvis projekt för förnybar energi, i vilket South Pole har spelat en stor roll de senaste 15 åren.

Som den enda aktiva projektutvecklaren i Norden har South Pole möjlighet att ta ett helhetsgrepp åt sina kunder i deras klimatstrategiarbete. Med kompetens inom både strategiskt stöd och utveckling av hållbara projekt som gör skillnad för klimatet och projektets närområde ger South Pole tydliga resultat för sina kunder.

– Vi ser att efterfrågan på våra tjänster ständigt ökar, för att möta marknadens behov utökar vi nu därför organisationen med nya kompetenser. Klimat och hållbarhet är en av de viktigaste frågorna vi har framför oss, och vi har betydligt mindre tid på oss än vi räknat med för att göra de klimatförbättringar som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Det är dags att agera!

South Poles uppdrag
South Pole effektiviserar och driver på omställningen till ett klimatsmart samhälle. Med ett globalt team, med över 800 sociala entreprenörer, utvecklas innovativa skräddarsydda lösningar för att möta organisationers och samhällsstrukturens behov. South Pole är experter inom den snabbt föränderliga klimatpolitiken och dess regelverk. 

Till South Pole Swedens erbjudande

Mer från South Pole

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med South Pole och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?