1515

Prismodell

Engagemangsbaserad prissättning

Eftersom vi vet att behovet av ekonomijournalistik och analyser ser olika ut inom företaget, tillämpar vi en en engagemangsbaserad prissättning. Det innebär att ni endast betalar för de medarbetare som frekvent läser Dagens industri.

Vi delar in användarna i kärnanvändare och sporadiska användare och priset baserat utefter det. Ni betalar enbart för kärnanvändarna medan de sporadiska användarna är kostnadsfria. Utöver det utgår en volymrabatt kopplat till hur många användare ni har. Vi hjälper er att kartlägga ert interna behov av tillgång till Dagens industri.

Kontakta oss och bli företagskundBli företagskund
icons of a business group

Kärnanvändare

En kärnanvändare är en medarbetare som läser minst 10 stycken artiklar under en 30 dagars period.

Sporadiska användare

En sporadisk användare är en medarbetare som läser färre än 10 stycken artiklar under en 30 dagars period.

two newspapers, a Di Weekend and Dagens industri newspaper

Med en digital licenslösning erhåller ni även reducerade priser på papperstidningen.

För de anställda som önskar tidning i pappersformat samt för de kontor som önskar beställa kontorsexemplar, kan vi erbjuda ett reducerat pris för printtillägg.

Kontakta oss och bli företagskundBli företagskund