Prismodell

Engagemangsbaserad prissättning

Eftersom vi vet att behovet av ekonomijournalistik och analyser ser olika ut inom företaget, tillämpar vi en en engagemangsbaserad prissättning. Det innebär att ni endast betalar för de medarbetare som frekvent läser Dagens industri.

Vi delar in användarna i kärnanvändare och sporadiska användare och priset baserat utefter det. Ni betalar enbart för kärnanvändarna medan de sporadiska användarna är kostnadsfria. Utöver det utgår en volymrabatt kopplat till hur många användare ni har. Vi hjälper er att kartlägga ert interna behov av tillgång till Dagens industri. För en licenslösning krävs en investering om minst 20 stycken kärnanvändare.

Bli företagskund

Kärnanvändare

En kärnanvändare är en medarbetare som läser minst 10 stycken artiklar under en 30 dagars period.

Sporadiska användare

En sporadisk användare är en medarbetare som läser färre än 10 stycken artiklar under en 30 dagars period.

Med en digital licenslösning erhåller ni även reducerade priser på papperstidningen.

För de anställda som önskar tidning i pappersformat samt för de kontor som önskar beställa kontorsexemplar, kan vi erbjuda ett reducerat pris för printtillägg.

Bli företagskund