ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Se din fondportfölj i Trader Se din fondportfölj i Trader

+/- % 1v % 1 mån % 3 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år %
+0,81% -1,02% -1,99% +4,95% +4,28% +6,77% +15,50% +71,94%
+1,25% +3,84% +13,13% +8,97% +17,90% +28,36% +87,29% +164,29%
+0,59% +0,58% +5,29% +5,72% +7,54% +20,38% +27,64% +67,45%
+0,37% +2,25% +13,74% +10,07% +17,30% +3,35% +75,55% +96,03%
+0,37% +0,55% +7,15% +7,72% +10,47% +16,10% +33,89% +71,43%
+0,48% +2,11% +11,40% +11,46% +16,71% -8,34% +50,58% +63,93%
+0,48% +1,10% +7,43% +1,54% +13,10% +1,14% +43,69% +54,29%
+0,74% +0,15% +3,54% +2,95% +5,14% +5,40% +21,63% +33,70%
+0,81% +1,47% +6,87% +1,26% +11,58% +1,22% +55,68% +59,96%
+0,99% +1,05% +2,92% +8,33% +8,09% +4,65% +17,16% +55,21%
+1,16% +0,56% +1,21% +8,57% +9,28% +10,29% +19,58% +68,88%
+1,42% -1,82% -3,69% -0,85% +2,19% +9,94% +26,29% +81,81%
+1,20% -0,26% +0,06% +7,99% +6,97% +12,06% +23,58% +98,85%
+0,53% +0,84% +2,39% +6,50% +7,80% +5,38% +21,58% +62,29%
+1,18% +0,50% +4,92% +0,20% +10,91% -0,12% +53,69% +73,15%
+0,99% +1,02% +3,01% +9,28% +10,87% +8,72% +21,98% +56,20%
+0,85% +0,87% +4,41% +3,06% +5,38% +17,40% +11,54% +45,55%
+0,61% +1,80% +9,37% +3,99% +14,62% +8,89% +54,95% +78,32%
+0,45% +0,73% +6,21% +4,46% +9,47% +15,80% +39,39% +64,23%
+0,85% +1,81% +9,18% +1,78% +14,72% +5,58% +44,20% +65,98%
+/- % 1v % 1 mån % 3 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år %
+1,21% +2,79% +9,62% +6,54% +13,77% +30,54% +66,62% +131,33%
+1,44% +3,69% +14,60% +11,01% +19,11% +23,17% +118,10% +165,04%
0,00% +0,94% +7,15% -6,93% +6,91% -11,30% +29,20% +57,87%
+0,57% +0,49% +4,58% +3,06% +6,25% +19,33% +30,61% +70,55%
+0,86% +0,92% +2,74% +10,12% +8,35% +7,94% +20,54% +58,89%
+0,85% -0,80% -3,58% -0,93% +0,28% +3,11% +19,62% +59,25%
+1,39% -0,23% +0,16% +8,03% +9,86% +14,48% +33,35% +92,38%
+1,06% -0,73% +3,24% +13,30% +13,89% +15,54% +26,11% +139,47%
+1,04% -0,40% -0,36% +3,61% +8,71% +10,56% +11,53% +54,34%
+1,22% +2,41% +10,23% +6,68% +14,59% +12,08% +68,20% +93,44%
+0,58% +2,76% +12,34% +7,58% +16,97% +20,22% +82,44% +130,15%
+0,40% -0,52% +5,42% +4,80% +7,41% +7,31% +3,04% +20,92%
+0,10% +2,20% +7,87% +3,73% +13,57% +7,78% +62,28% +34,04%
-1,41% +0,27% +6,63% +8,84% +10,54% +5,87% +56,41% +66,48%
-0,35% +0,12% +4,24% +5,60% +6,31% +12,16% +16,24% +44,07%
-0,61% -0,30% +5,31% +6,93% +9,77% +5,81% +38,27% +51,56%
-0,75% +1,15% +8,09% +8,73% +10,45% +5,97% +33,04% +48,84%
-2,28% 0,00% +9,45% +9,44% +14,37% +8,26% +59,61% +77,47%
+0,24% +0,76% +6,85% +6,50% +9,03% +18,58% +34,39% +77,64%
+0,44% -1,03% -6,81% -12,00% -11,69% -4,16% +0,89% +1,41%
+/- % 1v % 1 mån % 3 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år %
+0,85% +0,31% +7,75% +10,17% +11,78% -0,07% +43,70% +42,46%
+0,07% -0,80% +4,28% +8,73% +8,20% +6,05% +26,76% +30,52%
-0,83% +0,07% +5,98% +9,65% +10,91% +1,45% +47,03% +59,90%
-0,53% +1,46% +9,03% +10,04% +12,48% +0,96% +29,48% +47,50%
+0,17% -1,26% +8,40% +7,62% +16,42% -3,41% +34,30% +21,71%
-0,28% -0,25% +2,98% +5,42% +4,14% +7,87% +12,28% +34,36%
-0,40% +2,01% +10,18% +5,80% +15,59% +10,94% +43,38% +46,52%
-0,52% +1,27% +8,33% +4,49% +13,36% +4,40% +24,43% +26,80%
-0,30% +2,45% +10,27% +5,90% +15,69% +13,39% +49,21% +60,70%
-1,30% -2,12% +0,50% +3,52% -0,70% +4,33% +44,66% +131,14%
-0,29% +3,86% +7,20% +2,34% +11,29% -1,74% +26,98% +79,36%
-0,37% +4,03% +9,00% +2,08% +11,84% +5,00% +51,86% +120,31%
-1,77% -1,58% -8,52% -14,22% -11,66% -4,33% +12,06% +7,07%
+2,32% +1,94% +6,09% +16,31% +16,81% +8,41% +94,98% +56,02%
-0,29% +1,87% +11,14% +3,94% +16,35% +19,70% +58,97% +95,47%
+0,85% +1,00% +8,77% +5,14% +13,16% +11,10% +51,21% +59,82%
-0,26% +0,21% +6,97% +7,95% +10,15% +14,27% +35,55% +68,22%
-0,38% -0,36% +3,25% +0,82% +5,29% +2,40% +23,80% +37,74%
-0,79% +1,21% +7,68% +2,89% +13,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-0,07% +2,55% +12,39% +8,71% +17,02% +16,33% +65,63% +109,80%
+/- % 1v % 1 mån % 3 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år %
+0,40% +1,65% +10,55% +9,99% +17,01% +11,72% +31,93% +33,31%
-0,09% +0,21% +6,05% +5,77% +7,54% +18,70% +21,76% 0,00%
+0,19% +1,67% +9,91% +8,49% +16,26% +15,96% +65,43% +103,76%
-0,54% +1,80% +9,26% +6,21% +13,90% +11,03% +44,20% +59,30%
0,00% 0,00% -1,03% -2,02% +0,67% +2,67% +9,66% +13,50%
0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% 0,00% +4,69%
+0,28% -0,15% -1,96% +2,05% +2,92% -0,98% -3,77% +6,90%
-0,82% +0,48% +8,53% +7,06% +13,23% -1,47% +67,41% +72,22%
+0,91% +1,41% -3,21% -0,42% -2,15% +5,78% +46,90% +59,29%
+0,06% +0,48% -1,08% +0,23% -0,71% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% +8,73% +2,12% +8,73% +22,65% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% -5,14% -4,64% -6,02% -6,26% +0,18% +24,89%
0,00% 0,00% -14,24% -13,36% -16,39% -17,10% 0,00% 0,00%
-0,01% -0,05% -0,71% -1,80% +7,48% +5,40% +17,76% +38,08%
+0,81% +1,78% -0,44% -3,13% +13,16% +13,68% 0,00% 0,00%
+0,92% +2,72% +13,97% +11,54% +19,41% +1,99% +65,88% 0,00%
+0,81% 0,00% +16,09% +12,71% +22,05% +0,65% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% +0,60% +0,19% +0,60% -0,05% +7,94% +8,96%
0,00% 0,00% +9,51% -1,02% +9,51% +4,88% +44,18% +84,95%
0,00% 0,00% -0,18% -1,88% -1,59% -1,59% -1,73% +1,71%
+/- % 1v % 1 mån % 3 mån % i år % 1 år % 3 år % 5 år %
0,00% 0,00% +7,85% -0,01% +7,85% +0,27% +37,41% +65,70%
0,00% 0,00% +0,25% +0,51% +0,25% +1,45% +4,49% +12,29%
0,00% 0,00% +8,00% +7,49% +8,00% -1,75% +44,49% +67,36%
+0,75% +0,32% +6,43% +6,13% +14,35% +5,58% +52,73% +62,01%
+0,70% +0,06% +4,61% +6,76% +7,54% +4,45% +31,53% +40,70%
+0,66% -0,19% +3,99% +6,04% +7,91% +6,33% +32,61% +45,41%
+0,57% +1,09% +9,64% +1,57% +16,43% +0,86% +39,51% 0,00%
+0,69% +2,66% +7,95% +4,37% +15,28% +2,25% +39,63% +65,69%
+0,26% +0,32% +8,96% +7,67% +16,67% +6,73% 0,00% 0,00%
+0,17% +0,44% +7,59% +2,79% +15,93% -1,15% +47,20% +83,91%
+0,64% +0,86% +5,97% +3,94% +9,62% +6,56% +31,43% +47,73%
+0,73% +0,41% +4,02% +2,95% +5,87% +6,57% +19,20% +33,81%
0,00% +0,03% +0,07% -0,24% +0,06% -0,39% +0,55% +1,71%
+1,20% +2,69% +6,95% +4,18% +9,59% +2,85% +34,11% +32,82%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-0,65% -0,85% -2,23% -0,48% -1,30% -2,00% +7,18% +7,69%
0,00% 0,00% -0,60% -0,11% -0,60% -0,96% +6,57% +10,16%
0,00% 0,00% -1,34% -0,68% -1,34% -3,71% +7,38% +9,04%
+0,13% +1,12% +1,62% +0,94% +0,14% -5,06% -3,91% +23,68%
-0,11% +0,12% +0,45% +1,58% +0,84% -2,44% +1,56% +12,65%
Visa fler
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies