1515

Tio svenska startups som gör staden smartare

Från AI till stadsodling. Spännvidden är stor bland bolagen som vill bygga den moderna staden. Här är tio av de just nu hetaste svenska startupbolagen. 

Urbanisationen i världen skapar stora behov, och möjligheter, för företag som effektiviserar städerna. Här Taipei med 2,5 miljoner invånare.
Urbanisationen i världen skapar stora behov, och möjligheter, för företag som effektiviserar städerna. Här Taipei med 2,5 miljoner invånare.Foto:Håkan Wike
The Train Brain vill ersätta tidtabellerna med AI.
The Train Brain vill ersätta tidtabellerna med AI.

The Train Brain (NTL)

Gör: The Train Brain har tagit fram ett AI-system som kan förutse följdförseningar i kollektivtrafiken. Tanken är att förpassa tidtabellerna till historien och i stället ersätta dem med en app som kan ange exakta avgångstider. SJ och Öresundstågen hör till bolagets första kunder. Nu arbetar bolaget med en lösning för busstrafik och hoppas helt kunna ersätta manuell trafikplanering. 

Grundades: 2016

Omsättning 2017: 2,9 Mkr. 

Finansiering: Bolaget har fått 500 000 kronor i bidrag från Vinnova.

Elsparkcyklarna från Voi har under sommaren dykt upp på Stockholms gator.
Elsparkcyklarna från Voi har under sommaren dykt upp på Stockholms gator.Foto:Banfa Jawla

Voi (NTL)

Gör: På den amerikanska västkusten har elscootrar varit riskkapitalisternas nya favorittrend. Små eldrivna sparkcyklar som kan hämtas och lämnas var som helst i staden har förändrat stadsbilden i San Francisco. Voi har tagit trenden till Stockholm. Eldrivna sparkcyklar, och även vanliga cyklar, kan på sikt förändra stadens pendlingsmönster rejält. 

Grundades: 2018

Omsättning 2017: Ej startat.

Finansiering: Har tagit in knappt 25,5 Mkr från bland annat Vostok New Ventures. 

Sensative har utvecklat smarta sensorer som kontrollerar till exempel ljus och temperatur i bostäder.
Sensative har utvecklat smarta sensorer som kontrollerar till exempel ljus och temperatur i bostäder.

Sensative (NTL)

Gör: Sensative har två huvudprodukter. Dels har de utvecklat en trådlös, magnetisk sensor som kan fästas på till exempel dörrar och fönster. Sensorerna kan känna av om ett fönster öppnas, kontrollera temperatur och ljus samt vattenläckage. Den andra produkten är en plattform för uppkopplade fastigheter där all information från olika sensorer samlas, och varifrån fastigheten också kan styras. 

Grundades: 2013

Omsättning 2017: 13,7 Mkr

Finansiering: Bolaget har tagit in 700 000 kronor i nyemissioner och är i övrigt självfinansierat. 

Yanzi köptes nyligen av ett amerikanskt bolag för en halv miljard kronor.
Yanzi köptes nyligen av ett amerikanskt bolag för en halv miljard kronor.

Yanzi Networks (NTL)

Gör: Yanzis har utvecklat uppkopplade sensorer som kan hjälpa till att sänka energikostnaderna i lokaler, användas för att hålla koll på temperatur, fuktighet och koldioxidnivåer, och effektivisera flöden och vanligt underhållsarbete som städning. Syftet är att sänka fastighetskostnaderna för företag. 

Grundades: 2009

Omsättning 2017: 20,9 Mkr

Finansiering: Bolagets första investerare var bland annat Sjätte AP-fonden. Tidigare i år köptes en majoritet av bolaget av amerikanska Pegasus för över 500 miljoner kronor.

Jonas Arvidsson, grundare av Parakey som satsar på digitala låstjänster.
Jonas Arvidsson, grundare av Parakey som satsar på digitala låstjänster.

Parakey (NTL)

Gör: Parakey erbjuder digitala låstjänster till företag. Bolagets tjänst består av en app och en box som installeras i anslutning till dörren. Lösningen gör att mobiltelefonen kan användas som nyckel. Bland kunderna finns Stena Fastigheter, Vasakronan och Balder.

Grundades: 2014

Omsättning 2017: 1 Mkr.

Finansiering: Har tagit in drygt 7 miljoner i extern finansiering. Bland investerarna finns Chalmers ventures och affärsängeln Johan Möller. 

Framtidens förråd? 24storgage har slagit sig in på lagermarknaden med digitala lösningar.
Framtidens förråd? 24storgage har slagit sig in på lagermarknaden med digitala lösningar.

24Storage (NTL)

Gör: 24Storage är en utmanare i den del av lagerbranschen som riktar sig mot privatpersoner. Bolaget har digitala lösningar för att registrera sig för lagerutrymme och för att nå sitt lagerutrymme. Den stora möjligheten för bolaget handlar dock inte om digitalisering utan om ökad urbanisering och högre kvadratmeterpriser i städerna. Detta kan till exempel leda till färre vinds- och källarförråd och mer externa lagerplatser i städerna. 

Grundades: 2014

Omsättning 2017: 130 Mkr. 

Finansiering: Bolaget har tagit in 240 miljoner kronor i extern finansiering. Bland investerarna finns Inbox Capital, Realm AB och affärsängeln Staffan Persson. 

Mapillary med grundaren Jan Erik Solem samlar in bilddata från gator.
Mapillary med grundaren Jan Erik Solem samlar in bilddata från gator.

Mapillary (NTL)

Gör: Mapillary beskrivs ofta som ett slags crowdsourcat Google Maps. Genom att samla in bilder från allmänheten och kunder i fordonssektorn vill bolaget bygga en öppen och alternativ karttjänst på webben. Bolagets kunder har tidigare främst varit bolag som vill utveckla GPS-system och gatubilder, men nu säljer man även kartdata till biltillverkare som utvecklar självkörande teknik. 

Grundades: 2013

Omsättning 2017: 8 Mkr. 

Finansiering: Har tagit in drygt 200 miljoner kronor i finansiering. Bland bolagets investerare finns riskkapitalbolagen Atomico och Sequoia, samt storbolagen Samsung och BMW.

Elfordon behöver laddas och Charge-Amps gör det snyggt.
Elfordon behöver laddas och Charge-Amps gör det snyggt.

Charge-Amps (NTL)

Gör: Charge-Amps har designat och tagit fram en laddare för eldrivna fordon. Bolaget är ett av flera som surfar på trenden av allt fler eldrivna fordon. En utbyggd infrastruktur för laddning av elfordon kommer att vara en nyckelkomponent i att byta ut dagens bensinbilar mot eldrivna fordon. 

Grundades: 2012.

Omsättning 2017: 19,3 Mkr

Finansiering: Bolaget har tagit in drygt 30 miljoner kronor i extern finansiering. Bland bolagets investerare finns bensinkedjan OK. 

Natalie de Brun Skantz, Petter Olsson och Robin Lee driver bolaget Grönska.
Natalie de Brun Skantz, Petter Olsson och Robin Lee driver bolaget Grönska.Foto:Jack Mikrut

Grönska (NTL)

Gör: Grönska har tagit fram ett koncept för vertikal stadsodling. Bolaget har en första anläggning söder om Stockholm där odling sker under LED-lampor. Bolagets odlingsenheter kan också placeras i butiker och på restauranger så att odlingen sker direkt på försäljningsstället.   

Grundades: 2015

Omsättning 2017: 44 000 kronor. 

Finansiering: Har tagit in 5 miljoner kronor från privatinvesterarna GLD Invest. 

Karmas grundarteam som kopplar samman restauranger med överbliven mat och hungriga konsumenter, tillsammans med representanter från tech-hubben Norrsken.
Karmas grundarteam som kopplar samman restauranger med överbliven mat och hungriga konsumenter, tillsammans med representanter från tech-hubben Norrsken.

Karma (NTL)

Gör: Karma är en digital plattform som hjälper bland annat restauranger och caféer att sälja överbliven mat. Genom bolagets app kan privatpersoner köpa mat till reducerat pris som restaurangerna annars skulle tvingas slänga. Bolaget skapar effektivare resursanvändning i städerna, ett viktigt tema för framtidens smarta stad. 

Grundades: 2015

Omsättning 2017: 1,3 Mkr.

Finansiering: Bolaget har sedan starten tagit in drygt 150 miljoner kronor i finansiering. Bland bolagets investerare finns Kinnevik, Electrolux, Bessmer Venture Partners, Stiftelsen Norrsken, Eequity och DHS Venture Parters. Dessutom har en lång rad välkända privatinvesterare investerat i bolaget. 

Läs även: Intresset för smarta städer fick EQT Ventures att ändra strategi


Innehåll från CBC Investment GroupAnnons

Private Equity-bolaget som hjälper små entreprenörer att växa internationellt

Niklas Palmlöf, vd och grundare, CBC Investment Group
Niklas Palmlöf, vd och grundare, CBC Investment Group

CBC Investment Group har de senaste åren haft många framgångsrika investeringar som noterats för handel på Stockholmsbörsen, och fler är planerade. Men även om drömmen om att bli ett börsbolag växer hos många entreprenörer börjar relationen med CBC långt före dess. Flertalet entreprenörer kommer till CBC när ambitionen att växa behöver kapital och rådgivning. 

– För små talangfyllda företag med stor tillväxtpotential är kapital och kompetens många gånger avgörande för att ta nästa steg i utvecklingen. Här fyller vi en viktig roll på private equity-marknaden, säger Niklas Palmlöf, vd och grundare, CBC Investment Group.

Private equity-bolaget CBC Investment Group startade 2009 mitt under den pågående finanskrisen. Bankerna gick på knäna, nystartade små och medelstora företag fick plötsligt se sina krediter och kreditlöften förvandlas till krav på snabb återbetalning. Seriösa och talangfulla entreprenörer riskerade att kassera sina värdefulla idéer helt i onödan. För att möta behovet av stöd och kapital till entreprenörer startade Niklas Palmlöf CBC Investment Group.

– Det finns inget mer tillfredställande än att se entreprenörer växa, och då tänker jag både på deras företag och de som personer. Att följa en affärsidé med potential att växa till något enormt värdeskapande ger alla som är med på resan en rejäl kick. Nya företag startas hela tiden, vårt jobb är att välja ut de som vi tror kan växa stort och konkurrera på en internationell nivå.

Växa tillsammans med entreprenörer

CBC:s affärsidé är att växa tillsammans med entreprenörer som behöver kapital och strukturell kompetens. Innan beslut om en ny investering kan tas genomgår entreprenören en rigorös urvalsprocess som bland annat omfattar att granska affärsidé, ledning, marknad och potential. Inget lämnas åt slumpen.

– Även om urvalsprocessen är omfattande tar vi ibland beslut snabbt. Det är när vi märker att allt linjerar, från entreprenörens och ledningens kompetens och drivkraft till potentialen att växa affären och att marknadsutsikterna ser mycket goda ut. Våra investeringar ska väsentligt överstiga traditionella placeringars värdeutveckling under placeringstiden.

CBC har varit med att skapa hållbara värden i miljardklassen om man ser till börsvärdet av investeringarna. Hittills har flera investeringar introducerats för handel på börsen, de senaste är Pharmiva och Duearity och till hösten planerar ytterligare ett bolag att introduceras.

– Vi söker entreprenörer som vill växa mycket och har världsambitioner, som har en idé, teknologi eller ett patent med global potential. Alltså inte bara de som inte vill skapa en bra affär. Att börsintroduceras måste inte vara målet med resan, även om det ofta blir så, det viktigaste är att kunna realisera unika affärsidéer i stor skala vilket också kan leda till någon form av exit. 

Linjera med FN:s globala mål

Det är långt från alla företag som CBC tittar på, första filtret är att affären ska linjera med FN:s globala mål för en hållbar framtid och att verksamheten ska skapa värden som gynnar människan.

– Vi har även medfinansiärer eller medinvesterare i flera bolag, det kan vara Europeiska investeringsbanken, Almi Invest, olika affärsänglar eller nordiska venture capital-bolag. Vi har även skapat en exklusiv möjlighet för privata investerare att placera med oss, investeringar som annars är förbehållet VC bolag, stora riskkapitalbolag och andra större private equity-aktörer.

– Vi identifierar och investerar med egna medel i onoterade nordiska företag som befinner sig i en tydlig tillväxtfas. När vi sedan har skaffat oss en djupare insikt om företagets potential erbjuder vi även ett exklusivt nätverk möjligheten att bli delägare i samma företag. Detta är värdeskapande möjligheter för både entreprenören och CBC. Vi söker aktivt nya entreprenörer att hjälpa på deras tillväxtresa, säger Niklas Palmlöf, vd och grundare, CBC Investment Group. 

Entreprenörer som söker kapital för att växa

CBC söker främst unga, entreprenörsdrivna och innovativa företag med global inriktning som primärt är baserade i Norden och som har en affärsmodell som tydligt inbegriper ny teknik eller nya tjänstekoncept för maximerad konkurrenskraft. CBC investerar bland annat i unika, högteknologiska företag verksamma inom Cleantech, Fintech, Edtech, datasäkerhet, VAR/AR, Digital Health, Life Science med mera. CBC har dessutom en solid medlemsbas som ständigt söker nya investeringsmöjligheter. 

Kontakta CBC om ni har en bra idé och behöver kapital för att växa 

Läs mer om CBC Investment Group här 

Mer från CBC Investment Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med CBC Investment Group och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?