1515
Annons

Techprofilerna om Di Digitals granskning: ”Det är en skandal”

Kvinnliga grundare får fortfarande en försvinnande liten del av riskkapitalet. Siffrorna förvånar inte, men väcker ändå starka reaktioner. ”Det är fler investerare som heter Johan och Henrik än vad det finns kvinnor”, säger Susanne Najafi.

Investerarna Aurore Belfrage, Susanne Najafi och Louise Samet.
Investerarna Aurore Belfrage, Susanne Najafi och Louise Samet.Foto:Di.

Bara 1 procent av riskkapitalet går till bolag som enbart grundats av kvinnor, visar Di Digitals årliga granskning av investeringarna i den svenska techbranschen. Utvecklingen ser också ut att stå still – siffrorna för 2018 skiljer sig inte nämnvärt jämfört med tidigare år. 

Flera profiler inom techsektorn pekar nu på att de som sitter på pengarna måste vidga sina vyer.

”Det är en skandal att det bara är 1 procent. Vi vet att det handlar om att vi har svårt att ifrågasätta våra stereotypa bilder av hur grundarteam ska se ut”, säger Aurore Belfrage, krönikör och investerare, tidigare på EQT Ventures.

Blandade grundarteam fick förra året 15 procent av riskkapitalet, medan 84 procent går till bolag som enbart är grundade av män.

”Investerarna behöver bli mycket bättre på att utvärdera team, framför allt team som har annan bakgrund än en själv. Tittar man på de grupperna som oftast får pengar så är de väldigt lika varandra, de talar ett visst språk och beter sig på samma sätt. Därför uppfattas de också som mer högpresterande”, säger Louise Samet, affärsängel och nybliven partner på det europeiska riskkapitalbolaget Blossom Capital.

Läs också: Hon blir partner i europeisk jättefond 

Det är fler som heter Johan och Henrik än vad det finns kvinnor.

Ytterligare en anledning som lyfts fram är att de som sitter på investerarstolen i huvudsak är män. Historiskt har manliga investerare haft svårt att förstå produkter som inte nödvändigtvis har de själva som målgrupp, menar Louise Samet.

”Därför har det har funnits relativt få produkter för kvinnor. Det handlar delvis om att ha fler kvinnliga partners, men det handlar om att förstå att man själv inte behöver vara slutanvändaren av produkten”, säger hon.

Susanne Najafi, medgrundare av riskkapitalbolaget Backing Minds, ser även hon behovet att få in fler perspektiv bland investerarna.

”Det är fler som heter Johan och Henrik än vad det finns kvinnor”, säger hon.

Hon säger också att investeringslandskapet inte har förändrats och att investerarna fortfarande består av en homogen grupp, vilket slår hårt mot kvinnor på båda sidor.

”Det är faktiskt stängda system. Det finns två sätt att bli partner: att jobba sig upp, vilket tar många år, eller att köpa sig in. Här blir ju det faktum att kvinnor inte får ta del av riskkapital ett problem i dubbel bemärkelse”, säger Susanne Najafi.

Aurore Belfrage håller med om att investerarna behöver ändra sin inställning, men till skillnad från de andra anser hon också att ett visst ansvar också vilar på entreprenörerna.

”Det är båda parternas ansvar. Investerarna måste tänka på hur man ställer frågorna, men bolagsgrundarna kan på ett elegant och diplomatiskt sätt hjälpa investerarna att fokusera på det man faktiskt vill prata om. Det är inte bara att ta emot och svara snällt på frågor, utan att ta diskussionen till dina egna premisser”, säger Aurore Belfrage.

Det är inte investeraren som är den starka parten.

Framför allt tycker hon att grundarnas syn på investeraren bör förändras.

”Det är inte investeraren som är den starka parten. Vi sitter med någon annans pengar och har krav på oss på avkastning, så vi måste jobba i team”, säger hon.

Även Susanne Najafi tror att ett maktskifte kan göra att fler investeringar går till kvinnor.

”Det är en överlevnadsfråga för branschen att förändra sig för att bli attraktiv till framtidens entreprenörer. Det finns många fler sätt i dag att söka investeringar, som crowdfunding, så entreprenörerna kan i större utsträckning välja sina investerare. Det går inte längre att missa alla möjligheter”, säger Susanne Najafi.

Av investeringarna i Susanne Najafis bolag Backing Minds, som hon driver tillsammans med Sara Wimmercranz, har 60 procent gått till bolag som är grundade av en kvinna.

”Resultaten för de bolagen talar för sig själv när det kommer till avkastningen. Jag tror att branschen kommer att förstå det nu, för deras egen skull”, säger hon.

Ta del av granskningen här: Bolag grundade av kvinnor får 1 procent av riskkapitalet 

Innehåll från HogiaAnnons

”Därför måste kedjans alla delar hålla vid en cyberattack”

Efterhand som samhället blir mer digitaliserat ökar cyberbrottsligheten oerhört snabbt; den har blivit en global, evolutionsdriven affärsidé som omsätter enorma summor och skapar omfattande problem för aktörer världen över.

– Cybersäkerhet är en katt-och-råtta-lek med en mängd olika dimensioner, betonar Bjarne Johannesen, chefsdesigner inom infrastruktur på Hogia.

Cyberbrottslighet har gått från att handla om enstaka individer i en källare, till företagsliknande verksamheter med stora organisationer, tydliga mål och uttalade visioner. Den ökade tillgängligheten och komplexiteten har medfört att det blir allt vanligare att externa aktörer betalar för att få denna typ av attacker utförda – cybercrime-as-a-service. 

– Cyberbrottsligheten är synnerligen sofistikerad och tröskeln för att nyttja sådana tjänster blir allt lägre. Därför kan man inte enbart beakta externa hot, utan alla företag bör också ta hänsyn till interna risker. Vi lever i en informationsdriven värld och information kan lätt hamna i fel händer, oavsett om det beror på illvilja eller är ett misstag, konstaterar Per Boman, IT-säkerhetsspecialist hos Hogia. 

Den vanligaste hotbilden är fortfarande riktade attacker, såsom phishingattacker, där medarbetare, oavsett vem man är eller vad man arbetar med, exempelvis luras att klicka på osäkra länkar i falska e-postmeddelanden. Syftet för de kriminella är att på så sätt komma över uppgifter för att kunna ta sig in i företagets IT-system. Hogia, som under många år har byggt avancerade systemstöd inom HR, transport, lön och ekonomi, satsar därför stora resurser både på att utbilda sin personal förebyggande och på att bygga system med en så säker arkitektur som möjligt. 

– Ju större chans till ekonomisk vinning, desto mer tid ägnas åt att få länken eller budskapet i det falska mailet att kännas seriöst. Därför räcker det inte att enbart satsa på riktigt bra säkerhetssystem, utan det är centralt att kontinuerligt utbilda sina medarbetare kring hur cyberkriminella arbetar, förklarar Martin Thulin, utvecklingsansvarig för Hogia Signit.

– Vi har också valt att sätta säkerheten som främsta fokus i exempelvis vår digitala signeringstjänst Hogia Signit. Endast fyra av tjugofyra granskade signeringstjänster rekommenderas för att uppfylla kraven som EU-förordningen eIDAS ställer på avancerade elektroniska underskrifter, och Hogia Signit är en av dem.

Ha en plan på plats

Både Martin, Per och Bjarne understryker vikten av att ha en utförlig plan på plats. Redan innan olyckan är framme behöver man ha färdiga rutiner så att man vet precis vad man ska göra om företaget drabbas av ett intrång. 

– Man behöver inte vara expert för att ta de första stegen. Tillsammans kan man komma en bra bit på väg vad gäller att identifiera risker och konsekvenser. Därefter bör man kartlägga sina viktigaste tillgångar – vad måste man skydda respektive vad vill man skydda? Skulle något ändå hända gäller det att ha kommunikationen på plats och vara transparent både med medarbetare och kunder, betonar Bjarne. 

Säkerhet som matchar brottsligheten

Även med de bästa avsikter kan det dock vara svårt att hålla sig à jour med den snabba utvecklingen och än svårare att på egen hand täppa till alla potentiella säkerhetshål. 

– Av den anledningen lägger Hogia omfattande resurser på omvärldsbevakning, för att ha stabila och robusta system vars säkerhet matchar den cyberkriminella utvecklingen, berättar Per Boman.

 Själva arbetar Hogia i lager på lager för bästa tänkbara säkerhet.

– Kärnan – våra kunders data – är det viktigaste. Det är med avstamp i detta som vi bygger våra lösningar och våra många olika lager av säkerhet, såväl som hanterar data och kryptering, behörigheter och mycket mer. Med tydliga regler och rutiner på plats kan vi leverera nya, säkra versioner av våra applikationer – varje dag. Därutöver har vi automatiska säkerhetskontroller i leveransprocessen, som larmar direkt vid avvikelser, förklarar Bjarne.

– De cyberkriminella är experter på att hitta de svaga länkarna, därför måste kedjans alla delar hålla vid en attack. Av den anledningen är det så viktigt att såväl de IT-system som vi själva använder och de vi utvecklar håller högsta klass. Men inte ens det räcker. Kompetens och medvetenhet hos alla våra medarbetare är minst lika viktigt när det kommer till att förhindra cyberattacker. Att våra kunder kan lita på oss som en säker IT-leverantör och att de kan vända sig till oss för att få råd och svar är det allra viktigaste för Hogia! 

Läs mer om Hogias säkerhetslösningar här  

Se Hogias affärssystem här 

 

Mer från Hogia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Hogia och ej en artikel av Dagens industri

Finanskändisar går in i Kry-grundarens haussade olja: ”Vi är redan inne på nästa runda”

Josefin Landgårds bolag Mantle verkar inte ha inte lidit någon större skada av Läkemedelsverkets beslut att förbjuda deras cannabisolja. Den nya hudvårdsserien går som på räls och grundarna har siktet internationellt.

Josefin Landgård har grundat Mantle tillsammans med Stina Lönnkvist
Josefin Landgård har grundat Mantle tillsammans med Stina LönnkvistFoto:Josefine Stenersen

Mantles medgrundare och vd Josefin Landgård, som också var med och startade vårdgivaren Kry 2014, har precis avslutat sitt måndagsmöte med teamet på fem personer. Snart ska de bli åtta. 

Bolagets försäljning av en ny hudvårdsserie som innehåller så kallad cannabidiol-olja, CBD-olja förkortat, har gått som tåget sedan den lanserades i december 2020. 

Från att bolagets intäkter helt stannade av, på grund av att Läkemedelsverket förbjöd försäljningen av den CBD-oljan i mars i fjol, är Mantle nu på banan igen. Under 2021 beräknar man att omsätta 10 miljoner kronor.

”Vi visste att det skulle komma utmaningar med Mantle, som det gör när man är i en ny bransch. Men det är också det som gör att det finns stor potential”, säger Josefin Landgård, och hänvisar även till Krys resa.

Läkemedelsverkets beslut utgick från att oljan kan uppfattas som ett läkemedel, vilket i så fall inte är godkänt i Sverige. Mantle har överklagat till Förvaltningsrätten, men ärendet har inte prövats än.

”Vi är övertygade om att vi ska vinna i frågan, för vi har rätt i sak. Sedan är Sverige bara en marknad, så det är egentligen inte så viktigt. Vi vill använda den svenska marknaden för att bevisa vårt case, men nu har hudvårdsprodukterna tagit sådan fart att det inte är så viktigt längre”, menar Josefin Landgård.

Istället fick bolaget gå ut och be om förtroende från investerare, då de saknade försäljningssiffror att visa upp. Och det gick bra. I november i fjol tog Mantle in en investering på 12 miljoner kronor. Något som grundarna Josefin Landgård och Stina Lönnkvist då valde att inte kommunicera. 

Läs också: Kry-grundaren talar ut om vd-bytet: ”Fick feedback om att jag var gravid” 

Bland de nya ägarna återfinns Oriflame-ägarna Anna af Jochnick och Helene af Jochnick. Även Voi-grundaren Fredrik Hjelm har investerat, via bolaget Semjorka, samt investmentbolaget Ernström & Co som ägs av familjen Hielte-Hobohm och som också är delägare i bolag som Apotea och nyligen i Na-kd. Även Daniel Pilotti, grundare av Ryska Posten, och Johan Karlsson, vd på Slättö, står på ägarlistan. 

Även bolagets tidigare investerare Cristina Stenbeck, Susanna Campbell, Sophia Bendz och Emilia de Poret har lagt in pengar i den nya rundan. 

”De investerare vi har fått in nu är både starka strategiskt och kapitalstarka, vilket innebär att de kan skjuta till kapital i många rundor framöver. Det är inte alla affärsänglar som har möjlighet att vara med hur länge som helst”, säger Josefin Landgård.

CBD-oljan säljs fortfarande på andra marknader och för hudvårdsserien tittar nu Mantle på att börja sälja produkterna i Danmark och Storbritannien. Danmark för att det ligger nära Sverige och det finns en överlapp i skandinavisk kultur och influencers som är de som främst sprider marknadsföringen av produkterna. 

Storbritannien har en mer mogen CBD-marknad, men ännu ingen större spelare som har fått fäste, menar Josefin Landgård.

”Nu har vi galna tillväxtsiffror och vill resa pengar snart igen. Vi diskuterar just nu med brittiska riskkapitalister”, säger Josefin Landgård.

Men att lansera hudvård tar tid. Det är långa ledtider från att ha formulerat en produkt tills att den finns på marknaden. Hudvårdsserien skulle ha lanserats i Sverige förra sommaren, men förpackningarna som produceras i Italien blev försenade på grund av pandemin.

”Vi släppte produkterna 17 december och det blev direkt en hype. Men det är roligt att se att de också konverterar bra i försäljningen”, säger Josefin Landgård.

Förutom på Mantles egna sida säljs hudvården genom bland annat Lyko, Bangerhead och Kicks.

Lyssna på podden

Äldre avsnitt av den här podden hittar du genom att gå till vår samlingssida.

Samlingssida för poddar

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera