Hoppa till innehållet

Annons

Svenska växt-succén säger nej till riskkapital

Svenska appen Planta slår rot på en lång rad nya marknader i världen – men tänker fortsätta växa utan gödning från externa finansiärer.

Med 21 miljoner arter i sin databas blomstrar affärerna som väntas nå 100 miljoner i omsättning i år.

Jesper Svensson vd för Planta.
Jesper Svensson vd för Planta.

Den gröna vågen sveper över världen, med ett ökat intresse för miljö och närodlat. Det har odlingsappen Planta tagit fasta på. 

Bolaget har utvecklat en app som hjälper användare att ta hand om sina växter. Bakom bolaget står Tove Westlund och Martin Wählby, som ligger bakom hälsoappen Lifesum. 

Betalprodukten skapar unika skötselscheman för varje enskild växt. Du scannar din växt, och algoritmerna sköter resten, baserad på olika behov och förutsättningar. Här finns bland annat en mätare som berättar om växten behöver mer eller mindre ljus. 

”En monstera i Stockholm har andra förutsättningar än en i San Francisco, beroende på parametrar som klimatzon, dagsljus, temperatur och placering”, säger bolagets vd Jesper Svensson.

Planteras app bevakar över 21 miljoner växter.
Planteras app bevakar över 21 miljoner växter.

Appen har i skrivande stund laddats ned över 4,5 miljoner gånger och bevakar över 21 miljoner växter. Med dataunderlaget kan tjänsten även rekommendera vilken växt som kunden borde köpa härnäst. Användarna har även tillgång till en växtsupport via bolagets experter.

Planta består av 8 personer utspridda i bland annat Stockholm, Örebro, London, Palma och Madrid. Sedan starten 2017 har tillväxten skett helt utan externt kapital.

”Idén har hela tiden varit att vara självständiga och göra resan på egna villkor. Det innebär stor frihet när man har 100 procent eget ägande. Distansarbetet fanns också med från början. Vi ser inga hinder i att någon sitter i London och har örat mot rälsen där”, säger Jesper Svensson.

2020 hade Planta en omsättning på 20 miljoner kronor och gjorde en vinst på 5 Mkr. 2021 hade omsättningen vuxit till 53 Mkr och vinsten landade på 9 Mkr. I år räknar bolaget med att nå en omsättning på 100 miljoner kronor, mycket med hjälp av lanseringen i Asien där bolaget spår en stark användartrend. 75 procent av omsättningen kommer i dagsläget från USA, och i maj i fjol lanserades appen i 50 nya länder i Europa, Australien, Japan och Sydkorea. 

”Vi vill expandera mer i Asien som är en jätteintressant marknad. Vi märker att växter är en stor del av det japanska hemmet och kulturen”, säger Jesper Svensson.

Några växter går igen i alla länder: Svärmorstunga, gullranka och elefantöra. Men visst finns geografiska skillnader. 

”I USA finns det stora skillnader mellan öst- och västkusten. New York har många likheter med vad som finns i Sverige, medan västkusten har helt andra typer av växter som knappt går att få tag på i de svenska butikerna. Och i södra Texas finns det till exempel mycket kaktusar, som är anpassade för att klara sig i torra klimat.” 

Databasen som startade med de 100 mest populära hemmaväxterna i Sverige har nu över 5.000 arter för identifiering.

”I dag är nästan alla växter vi lägger till efterfrågade från våra användare. När vi expanderar i Asien kommer vi att få en stor tillökning igen”, säger Jesper Svensson.

Fokus i dagsläget är på krukväxter men bolaget kikar på ett bredare grepp.

”En del av planen är att utöka till trädgård och odlingar, där vi ser ett globalt växande intresse kring att odla sin egen mat. När vi talar med våra användare märker vi att det finns en speciell känsla när man ser något växa fram”, avslutar Jesper Svensson.

Innehåll från LitiumAnnons

Rapport: digitala satsningar en konkurrensfördel i B2B

Nyligen presenterade Litium för sjunde året i rad sin undersökning Nordic Digital Commerce in B2B. Studien baseras på svar från 920 personer från nordiska bolag och visar att digitaliseringen av handeln inom B2B fortsätter att växa stadigt, med tydliga fördelar för både företag och kunder.

– Företag som inte följer digitaliseringstrenden riskerar att erbjuda en sämre kundupplevelse och tappa kunder över tid, säger Malin Bodolla hos Litium.

Pandemin orsakade en kraftig ökning av digitala investeringar inom de flesta branscher. Inom B2B har utvecklingen haft en något långsammare takt, men Litiums granskning visar att över hälften av de tillfrågade B2B-bolagen antingen har påbörjat – eller accelererat – sin försäljning i digitala kanaler. Rapporten visar att det trots lågkonjunktur är få som bromsar ner: 72 procent anger att deras investeringar är oförändrade och endast 4 procent anger att de avser minska sina investeringar inom digital handel. 13 procent planerar istället att öka sina investeringar. 

– Trenden mot digitalisering inom B2B-försäljning fortsätter stadigt att växa och förväntas inte bromsa in. Det blir därför viktigt för produktbolag att hitta de verktyg som faktiskt gör skillnad för deras effektivitet och kundupplevelse, konstaterar Malin Bodolla.

Hon förklarar vidare att digitaliseringsresan ofta påbörjas med syfte att förenkla intern administration och intern effektivisering, men pekar på att årets studie visar ytterligare fördelar med digitala investeringar: 

– Ökad digitalisering av handeln resulterar ofta i att kunden får en bättre upplevelse och relation till företaget, exempelvis genom self-service-tjänster eller enkel tillgång till viktig information när de själva behöver det. 

Ökad fokus på kundinsikter och kunskapsutbyte

Detta menar Malin Bodolla går i linje med en mer övergripande trend, där ett större antal B2B-företag lägger mer tid och resurser på att öka insikterna kring kundresan och kartlägga kundernas behov. Tidigare skedde sådana åtgärder mer ad-hoc men allt fler bolag har nu detta som en del i ett systematiskt arbetssätt.

– I mitt tycke är detta ett genombrott: trots tuffare tider ser vi att ett ökande antal företag gör en extra insats för att förstå kundernas behov och vanor i sin kundresa för att använda dessa insikter som grund för att anpassa sitt erbjudande. Att på detta sätt arbeta med ett tydligt fokus på kundinsikter säkerställer att bolagens investeringar kommer att gagna både det egna företaget och kunderna. 

Årets undersökning visar också på en ökad vilja att dela kunskap om utmaningar och resultat, vilket i sin tur bottnar i ökad erfarenhet av det digitala såväl som en vilja att både diskutera och förstå utmaningar. 

– Litium har alltid haft en uttalad målsättning om ökat kunskapsutbyte på marknaden och jag är otroligt glad över att så många tar initiativ för att dela insikter, lärdomar och erfarenheter! I år har vi fått så många idéer, öppna kommentarer och tips att vi kunde göra ett helt kapitel kring respondenternas tips och råd till andra företag – det kommer att gynna oss alla över tid. 

Balans mellan kostnadskontroll och investeringar 

Det är viktigt att sikta på en balans mellan kostnadskontroll och investeringar, speciellt i tider av lågkonjunktur, betonar Malin Bodolla. Det handlar om att göra välavvägda prioriteringar och satsa på investeringar som faktiskt gör skillnad, till exempel genom att öka effektiviteten eller förbättra kundupplevelsen.

– Man kanske inte kan göra allt man vill, därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och förståelse för sin kunds behov och förändringar över tid. Med hänsyn till att kunder idag ställer allt högre och mer föränderliga krav är det avgörande att påbörja detta arbete så tidigt som möjligt. Det handlar om att vara flexibel och snabb att agera när nya möjligheter dyker upp. 

Det Malin Bodolla säger är relevant även i fråga om att rekrytera och behålla medarbetare. På samma sätt som konsumenter kräver digitaliserade processer och tjänster, förväntar sig arbetsmarknaden bästa tänkbara verktyg för att vara effektiv. 

– Man vinner långsiktigt på att förbereda sig nu för en framtida högkonjunktur. Genom att göra nödvändigt grundarbete nu blir man redo när marknaden vänder. Fundera över vad som är viktigast för just er och se till att börja agera. De som inte satsar kommer att ha svårt att komma ikapp de som redan kommit igång, avslutar hon.

Läs Litiums rapport här 

 

Mer från Litium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Litium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera