1515
Annons

Svenska el-fordonsuppstickaren storsatsar på gryende miljardmarknad

Med en rekordinvestering på 65 miljoner kronor i ryggen växlar svenska Opibus nu upp för en storsatsning på eldrivna fordon i Afrika. 

Med 65 nya miljoner kronor i investeringar är det massproduktion som gäller för svenska startupen Opibus.
Med 65 nya miljoner kronor i investeringar är det massproduktion som gäller för svenska startupen Opibus.Foto:Opibus

”Vi har som målsättning att producera 20.000 motorcyklar till 2023”, säger bolagets chefsstrateg Albin Wilson.

Varje årtionde dubblas antalet fordon på den afrikanska kontinenten. Med undantag för Sydafrika låg nybilsförsäljningen under 15 procent i samtliga afrikanska länder 2017. Flera av länderna har i dag infört åtgärder för att begränsa försäljningen av äldre begagnade bilar för att gynna den inhemska produktionen. Det är överlag en världsdel som få av de traditionella biltillverkarna fokuserar på. Men det skapar också möjligheter för uppstickare. 

Opibus är en av dem. På bara fyra år har den svenska startupen etablerat sig på marknaden för elfordon söder om Sahara, som är en av de snabbast växande transportmarknaderna globalt. Marknadspotentialen för elektrifiering uppgår till över 10 miljarder dollar, motsvarande cirka 90 miljarder kronor, till 2030. Afrika ligger långt efter Europa, Asien och USA i elektrifieringsracet men flera länder har infört policys som gynnar övergången till el-fordon. I synnerhet harefterfrågan på mindre eldrivna två- och trehjuliga fordon ökat kraftigt. 

Ursprungligen sysslade Opibus med att konvertera safarifordon till eldrift. Men marknaden i sig är begränsad, och pandemin satte dessutom käppar i hjulet. 

Opibus eldrivna motorcyklar kostar runt 15.000 kronor.
Opibus eldrivna motorcyklar kostar runt 15.000 kronor.Foto:Opibus

Nu satsar man i stället på att konvertera bussar som körs inom kollektivtrafiken samt kommersiella fordon till eldrift, men också på att lokalt bygga egna eldrivna motorcyklar – som i sig är en enorm marknad som i dag sysselsätter cirka 5 procent av den unga befolkningen. All produktion sker på plats i bolagets anläggning i Nairobi.

”Motorcykeln är ett jättestort transportmedel här i regionen. Den är lätt, kan användas året om både som taxi och för persontransport och leveranser. Och nu har vi börjat bygga dem från grunden upp lokalt”, säger Albin Wilson på Opibus och fortsätter:

”De här motorcyklarna är ju inte några Harley Davidsons som man åker med ett par månader på sommaren – utan de är ett verktyg som används dagligen.”

Konverteringen går i korthet ut på att Opibus lyfter ut motorn och bränsletanken och kopplar på en ny eldriven motor på den gamla drivaxeln. I bussarna placeras batteripacken där bagageutrymmet tradiotionellt varit.
Konverteringen går i korthet ut på att Opibus lyfter ut motorn och bränsletanken och kopplar på en ny eldriven motor på den gamla drivaxeln. I bussarna placeras batteripacken där bagageutrymmet tradiotionellt varit.Foto:Opibus

Bolaget har precis fått in 65 miljoner kronor i en ny investeringsrunda som letts av Silicon Valley-investerarna At One Venture, Factor[e] Ventures samt Ambo Ventures som drivs av före detta Google- och Uber-chefer. Pengarna ska användas till att förbereda bolaget för en storskalig produktion under det första halvåret 2022. Målsättningen är att tillverka 20.000 motorcyklar till 2023. 

”Motorcyklarna har tillräcklig räckvidd för att klara det dagliga transportbehovet. Fördelen med dessa är också att du kan ta ut batteriet så du kan ladda under dagen och använda det under natten. Så batteriet är lagringen och bränsletanken i samma”, säger han.

Flera andra svenska startuper inom elfordon har visat intresse för Afrika – och andra tillväxtmarknader, däribland Cake och Cleanmotion. Men Albin Wilson ser dem inte som konkurrenter.

”Cleanmotion och Cake är skithäftiga, men Cakes motorcykel är lite mer av en premiumprodukter. Deras elmotorcyklar kostar runt 100.000 kronor. Vi satsar på ett pris under 15.000 kronor. Det är helt olika produktsegment. Det finns väldigt få i Kenya som kan köpa en Cake för daglig transport. Vi försöker göra en MC för det globala folket - som inte har råd med en premiumprodukt designad i Stockholm”, säger han.

Foto:Opibus

Parallellt med att Opibus bygger och konverterar fordon vill de också vara med och utveckla laddningsmöjligheterna i Afrika, och satsar man på så kallad offgrid-laddning.

”Utanför stadskärnorna finns inte alltid el-infrastruktur så där jobbar vi med lokalt producerad solenergi. I Sverige har vi problem med transporten av el. I exempelvis Kenya kan vi stället för att bygga ut stora energitransportsystem satsa på decentraliserade system”, säger Albin Wilson.

Enligt bolaget reducerar de användarnas operativa kostnader med 60 procent. Producerar man dessutom sin egen el via solceller så är kostnadsbesparingen ännu större. Vid sidan av Opibus miljöambitioner vill man också få till en social förändring. 

”Vi försöker göra förändringar på flera plan”, säger Albin Wilson.

Innehåll från HogiaAnnons

”Därför måste kedjans alla delar hålla vid en cyberattack”

Efterhand som samhället blir mer digitaliserat ökar cyberbrottsligheten oerhört snabbt; den har blivit en global, evolutionsdriven affärsidé som omsätter enorma summor och skapar omfattande problem för aktörer världen över.

– Cybersäkerhet är en katt-och-råtta-lek med en mängd olika dimensioner, betonar Bjarne Johannesen, chefsdesigner inom infrastruktur på Hogia.

Cyberbrottslighet har gått från att handla om enstaka individer i en källare, till företagsliknande verksamheter med stora organisationer, tydliga mål och uttalade visioner. Den ökade tillgängligheten och komplexiteten har medfört att det blir allt vanligare att externa aktörer betalar för att få denna typ av attacker utförda – cybercrime-as-a-service. 

– Cyberbrottsligheten är synnerligen sofistikerad och tröskeln för att nyttja sådana tjänster blir allt lägre. Därför kan man inte enbart beakta externa hot, utan alla företag bör också ta hänsyn till interna risker. Vi lever i en informationsdriven värld och information kan lätt hamna i fel händer, oavsett om det beror på illvilja eller är ett misstag, konstaterar Per Boman, IT-säkerhetsspecialist hos Hogia. 

Den vanligaste hotbilden är fortfarande riktade attacker, såsom phishingattacker, där medarbetare, oavsett vem man är eller vad man arbetar med, exempelvis luras att klicka på osäkra länkar i falska e-postmeddelanden. Syftet för de kriminella är att på så sätt komma över uppgifter för att kunna ta sig in i företagets IT-system. Hogia, som under många år har byggt avancerade systemstöd inom HR, transport, lön och ekonomi, satsar därför stora resurser både på att utbilda sin personal förebyggande och på att bygga system med en så säker arkitektur som möjligt. 

– Ju större chans till ekonomisk vinning, desto mer tid ägnas åt att få länken eller budskapet i det falska mailet att kännas seriöst. Därför räcker det inte att enbart satsa på riktigt bra säkerhetssystem, utan det är centralt att kontinuerligt utbilda sina medarbetare kring hur cyberkriminella arbetar, förklarar Martin Thulin, utvecklingsansvarig för Hogia Signit.

– Vi har också valt att sätta säkerheten som främsta fokus i exempelvis vår digitala signeringstjänst Hogia Signit. Endast fyra av tjugofyra granskade signeringstjänster rekommenderas för att uppfylla kraven som EU-förordningen eIDAS ställer på avancerade elektroniska underskrifter, och Hogia Signit är en av dem.

Ha en plan på plats

Både Martin, Per och Bjarne understryker vikten av att ha en utförlig plan på plats. Redan innan olyckan är framme behöver man ha färdiga rutiner så att man vet precis vad man ska göra om företaget drabbas av ett intrång. 

– Man behöver inte vara expert för att ta de första stegen. Tillsammans kan man komma en bra bit på väg vad gäller att identifiera risker och konsekvenser. Därefter bör man kartlägga sina viktigaste tillgångar – vad måste man skydda respektive vad vill man skydda? Skulle något ändå hända gäller det att ha kommunikationen på plats och vara transparent både med medarbetare och kunder, betonar Bjarne. 

Säkerhet som matchar brottsligheten

Även med de bästa avsikter kan det dock vara svårt att hålla sig à jour med den snabba utvecklingen och än svårare att på egen hand täppa till alla potentiella säkerhetshål. 

– Av den anledningen lägger Hogia omfattande resurser på omvärldsbevakning, för att ha stabila och robusta system vars säkerhet matchar den cyberkriminella utvecklingen, berättar Per Boman.

 Själva arbetar Hogia i lager på lager för bästa tänkbara säkerhet.

– Kärnan – våra kunders data – är det viktigaste. Det är med avstamp i detta som vi bygger våra lösningar och våra många olika lager av säkerhet, såväl som hanterar data och kryptering, behörigheter och mycket mer. Med tydliga regler och rutiner på plats kan vi leverera nya, säkra versioner av våra applikationer – varje dag. Därutöver har vi automatiska säkerhetskontroller i leveransprocessen, som larmar direkt vid avvikelser, förklarar Bjarne.

– De cyberkriminella är experter på att hitta de svaga länkarna, därför måste kedjans alla delar hålla vid en attack. Av den anledningen är det så viktigt att såväl de IT-system som vi själva använder och de vi utvecklar håller högsta klass. Men inte ens det räcker. Kompetens och medvetenhet hos alla våra medarbetare är minst lika viktigt när det kommer till att förhindra cyberattacker. Att våra kunder kan lita på oss som en säker IT-leverantör och att de kan vända sig till oss för att få råd och svar är det allra viktigaste för Hogia! 

Läs mer om Hogias säkerhetslösningar här  

Se Hogias affärssystem här 

 

Mer från Hogia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Hogia och ej en artikel av Dagens industri

De får leverera bil- och cykelpool i Malmös nya stadsdel

Mobilitetsoperatören Ourgreencar har fått uppdraget att förse boende i Malmö- stadsdelen Sege Park med en miljömärkt bil- och cykelpoolslösning. I området kommer nästan 1.000 bostäder att byggas.

Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.
Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.Foto:Jack Mikrut & Ourgreencar

Sege Park är en ny framväxande stadsdel i nordöstra Malmö där tio byggherrar sammanlagt bygger 964 lägenheter. Här har stort fokus lagts på energieffektivitet och delningsekonomiska lösningar, bland annat delad mobilitet. I praktiken betyder det att samtliga boende i området kommer att få tillgång till en gemensam bil- och cykelpool.

På måndagen stod det klart att det blir Ourgreencar som kommer att utföra tjänsten sedan bolaget skrivit avtal med fastighetsaktörerna som bygger i området.  Mobilitetslösningen kommer att bestå av ett trettiotal cykelfordon – lådcyklar, flakcyklar och cykelkärror – och upp till 15 bilpoolsbilar som mot en kostnad kan nyttjas av de som bor i fastigheterna i stadsdelen.  På området kommer det också finnas utrymmen där man kan serva cykeln samt en så kallad delningsvärd. 

”Det är en person som kommer att finnas i området för att hjälpa människor att komma igång med en beteendeförändring som syftar till att faktiskt bruka den här typen av lösningar som ett verkligt substitut till den egenägda bilen eller cykeln”, berättar Kenneth Falk, försäljningschef och medgrundare av Ourgreencar. 

Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.
Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.Foto:Kjellander Sjöberg

Kenneth Falk beskriver Sege Park som ett spektakulärt byggprojekt som kommer att ge ringar på vattnet. 

”Det kommer miljödelegater från hela världen för att titta på hur vi jobbat med olika lösningar här. Vi vet också att det är många andra nyexploateringsområden som tittar på oss och utfallet av våra delningstjänster i området”, säger han.

Han säger att omvärldsfaktorer som hög inflation, stigande räntor och allmän osäkerhet har ökat intresset för delningslösningar. 

”Om vi tittar på uthyrningsfrekvens och antalet medlemmar så ser vi att de hårda tiderna främjar och ökar användningen av våra lösningar. Vi har till och med kunder som sålt sin andrabil eller sin enda bil. Genom att gå med i en pool kan man frigöra kapital till annat”, säger Falk.

Att slippa det ansvar det innebär att äga en bil är också en anledning att fler väljer en mer flexibel lösning.

”Vi har användare som är väldigt frekventa och betalar så pass höga belopp att det förmodligen skulle var billigare att äga en egen bil, men som ändå valt att använda den här typen av lösning för enkelhetens skull, för att kunna sluta tänka på saker som hjulskifte, service, tvätt med mera”, säger Falk.

Ourgreencar har funnits sedan 2018 har sedan tidigare ramavtal med flera aktörer såsom Studentbostäder, Riksbyggen, HSB, Lansa Fastigheter och Heimstaden. Bolaget har sin bas i Malmö och har i dag en eller flera bil- och cykelpooler i 28 städer – från Skellefteå i norr till Malmö i söder.  Till skillnad från konkurrenterna – däribland Elbilio och Moveabout – är Ourgreencars fordonspooler märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera