1515

Superaktier blåser upp techbolagens värderingar

Mer än hälften av fjolårets största riskkapitalinvesteringar i svenska techbolag gjordes med skräddarsydda superaktier där investerarna bytte lägre risk mot en högre bolagsvärdering, visar Di Digitals granskning. Fenomenet bäddar för snåriga ägarstrider.

Flera av Sveriges högst värderade techbolag har utfärdat skräddarsydda aktier med lägre risk till sina investerare, visar Di Digitals granskning. Resultatet blir bolag som i många fall värderas markant högre än vad de gjort på den öppna marknaden.
Flera av Sveriges högst värderade techbolag har utfärdat skräddarsydda aktier med lägre risk till sina investerare, visar Di Digitals granskning. Resultatet blir bolag som i många fall värderas markant högre än vad de gjort på den öppna marknaden.

Miljardbolagen blir allt fler i den snabbväxande tech- och internetsektorn. Utvecklingen får världens blickar att riktas mot Sverige.

“Vi är det enda ekosystemet, förutom Silicon Valley som har fler än två enhörningar per miljon invånare,” sa näringsminister Mikael Damberg vid konferensen Sthlm Tech Fest i fjol. Ordet enhörning syftar på ett startupföretag som värderas till över en miljard dollar.

Men värdestegringen i sektorn drivs inte bara av förhoppningar om framtida storvinster utan också av speciella lågriskaktier, som ger investerarna förtur till och ibland även garanterad avkastning.

Resultatet blir startupbolag som i många fall värderas markant högre än de gjort om handeln i dem skett med vanliga aktier, eller på den öppna marknaden.

Di Digital har granskat femton av fjolårets största riskkapitalinvesteringar i svenskregistrerade tech- och internetbolag (se lista nedan). Totalt handlar det om investeringar på nära 3 miljarder kronor.

I mer än hälften av fallen har investeringarna gjorts helt eller delvis i såkallade preferensaktier. På börsen är preferensaktier i regel ett högavkastande aktieslag i till exempel fastighetsbolag. Men i techsektorn används begreppet annorlunda. Aktierna ger ofta ägarna företräde att få tillbaka sina pengar vid en upplösning eller en försäljning av bolaget, så kallad likvidationspreferens. I vissa fall även med ränta.

“Villkoren är ibland satta så att det mer handlar om skuldfinansiering än om aktiekapital. Konsekvensen blir då att värderingen är något av en chimär”, säger Robert Ahldin, partner på investmentbanken GP Bullhound, som arbetat med flera profilerade techbolag.

Villkoren är ibland satta så att det mer handlar om skuldfinansiering än om aktiekapital.

Preferensaktier kan vara fördelaktiga för en grundare som vill behålla en större del av sitt bolag vid en finansieringsrunda. Samtidigt tar han eller hon en större risk att gå lottlös ur en framtida försäljning. Fenomenet bäddar för snåriga ägarstrider och kan skapa bekymmer vid framtida kapitalanskaffningar.

Läs även: Kommentar: Svår balansgång i finansieringsdjungeln

“Det kan bli problem om man inte är överens om hur saker ska fungera. Vi har sett exempel i bolag vi tittat på där aktieägarna haft väldigt svårt att reda ut vem som äger vad”, säger Pål Malmros, partner på Verdane Capital.  

En undersökning av de 37 högst värderade internetbolagen i USA visade i fjol att samtliga utfärdat preferensaktier i sina senaste kapitalrundor.

De exakta villkoren för aktieslagen skiljer sig åt från fall till fall. Ett exempel är betalbolaget Izettle, som har tagit in nära 2 miljarder kronor i riskkapital och värderas till 3,5 miljarder kronor. Bolaget har utfärdat preferensaktier i fyra serier, staplade ovanpå varandra med olika preferenser i en slags vattenfallskonstruktion.

“Det handlar om att investerarna vill hantera sin risk. De säger att ja, vi kan gå med på ett högre pris, men då vi vill försäkra oss om att vi får tillbaka våra pengar först”, säger Magnus Nilsson, medgrundare av Izettle.

Även telefonboksbolaget Truecaller, som tagit in över 600 Mkr i finansiering och som vid den senaste kapitalanskaffningen värderades till 2 miljarder kronor, har utfärdat preferensaktier i fyra serier. En av serierna, de aktier som såldes i samband med investeringen från riskkapitalbolaget Sequoia under hösten 2013, kommer med ett villkor som ger minst 1,285 gånger pengarna tillbaka vid en försäljning.

Bolagen kan värderas högre, men det gynnar en entreprenör att inte bli lika utspädd.

Ägarna av de aktierna kan alltså räkna med en avkastning på minst 28,5 procent, så länge prislappen på Truecaller är hög nog för att täcka deras utdelning. Först efter det får aktieägare som står längre bak i kön dela på de pengar som finns kvar.

Ett tredje exempel är Spotify-avknoppningen Soundtrack Your Brand, som utvecklar en version av musiktjänsten speciellt anpassad för företagskunder. Bolaget tog i somras in drygt 80 Mkr i finansiering från bland andra Teliasonera. En del av aktierna som såldes var preferensaktier som ger insatsen plus 6 procent årlig ränta tillbaka vid en likvidering av bolaget.

“Jag tycker det är en rättvis överenskommelse givet vad vi fick. Generellt har vi haft för tiden ganska traditionella preferenser”, säger Andreas Liffgarden, styrelseordförande och medgrundare i Soundtrack your brand.

Det är svårt att sätta en siffra på hur mycket preferensaktier är värda i en förhandling, givet att villkoren och storleken på affärerna varierar. Enligt flera riskkapitalkällor kan en investerare vara beredd att betala upp till 30 procent mer för aktier med preferens.

“Det är en form av givande och tagande. Den omedelbara effekten blir att bolagen kan värderas högre, men det gynnar en entreprenör att inte bli lika utspädd”, säger Gustaf Sköld, investment manager på Industrifonden.

Di Digital har sökt Truecallers medgrundare Alan Mamedi för en kommentar.


Fakta: Hälften av techjättarna gav ut preferensaktier i fjol

Nio av fjolårets femton största riskkapitalrundor i svenska tech- och internetbolag skedde helt eller delvis med preferensaktier, visar Di Digitals genomgång. 

Izettle (juli 2015)

 • Summa: 570 Mkr
 • Investerare: Zouk Capital, Intel Capital mfl
 • Preferensaktier? Ja

BIMA (juni 2015)

 • Summa: 331 Mkr
 • Investerare: Kinnevik, Millicom mfl
 • Preferensaktier? Nej

Saltside (januari 2015)

 • Summa: 330 Mkr
 • Investerare: Kinnevik, Brummer & Partners
 • Preferensaktier? Ja

Linas Matkasse (september 2015)

 • Summa: 267 Mkr
 • Investerare: Herkules Capital
 • Preferensaktier? Ja

Boozt (juni 2015)

 • Summa: 250 Mkr
 • Investerare: Verdane Capital, Sunstone mfl
 • Preferensaktier? Nej

Magine (oktober 2015)

 • Summa: 230 Mkr
 • Investerare: IAG
 • Preferensaktier? Ja

Mathem (juni 2015)

 • Summa: 207 Mkr
 • Investerare: Verdane Capital, Anders Povlsen
 • Preferensaktier? Nej

KNC Miner (mars 2015)

 • Summa: 131 Mkr
 • Investerare: Accel, Creandum, GP Bullhound
 • Preferensaktier? Ja

Anima (november 2015)

 • Summa: 94 Mkr
 • Investerare: Goertek
 • Preferensaktier? Nej

Zound industries (juli 2015)

 • Summa: 93 Mkr
 • Investerare: Time for growth
 • Preferensaktier? Nej

Soundtrack your brand (juni 2015)

 • Summa: 87 Mkr
 • Investerare: Teliasonera, Northzone, Creandum mfl
 • Preferensaktier? Ja

Inriver (maj 2015)

 • Summa: 86 Mkr
 • Investerare: Industrifonden, Verdane Capital mfl
 • Preferensaktier? Nej

Cryex (februari 2015)

 • Summa: 84 Mkr
 • Investerare: Northzone, Whitestar
 • Preferensaktier? Ja

Fishbrain (juli 2015)

 • Summa: 68 Mkr
 • Investerare: Northzone, Industrifonden mfl
 • Preferensaktier? Ja

Resolution Games (augusti 2015)

 • Summa: 50 Mkr
 • Investerare: Northzone, Creandum mfl
 • Preferensaktier? Ja

Not: Investeringarna i Spotify, Tictail, Recorded Future och Neo Technology saknas i genomgången då de bolagen inte är registrerade i Sverige. 

Källa: Industrifonden, nordictechlist.com, BolagsverketInnehåll från WintAnnons

När det lackar mot utdelning i ditt bolag – 3 saker att tänka på

Vissa skålar på midsommar för att fira att nu är det bara halva året kvar till jul. Det är ju lite överdrivet, men när oktober nu går mot sitt slut är det desto mindre överdrivet att tänka lite på framtiden. Och med framtiden menar vi planering för att maximera K10:an och utdelningen ur ditt eget aktiebolag.

Så här i slutet av året är det alltid mycket att tänka på som företagare. Det är inte bara alla bestyr med firanden, julbord och fester, utan också bokslut och utdelningstider. Anders Nilsson, skatteexpert på den automatiserade bokföringstjänsten Wint, listar ett gäng saker som är bra att tänka på inför årsslutet. 

Maximera din lön

Det första och viktigaste är att tänka över sin inkomst. Det går att inkomstplanera smart som företagare eftersom du själv styr din lön varje månad.

Att sätta ett maxtak på lönen varje månad är en bra start, då kan du se till att anpassa din lön till olika nivåer, beroende på hur du vill maximera din inkomst. 

2021 är den maximala årslönen 537 200 kronor för att bara behöva betala kommunalskatt. Det innebär ungefär 44 750 kronor i månaden. Om du tar ut en lön som överstiger den summan skattar du ytterligare 20 % på varje krona i statlig skatt. 

Om du kan tänka dig att ligga på en månadslön som inte överstiger 44 750, men ändå vill få ut mer pengar under året kan du göra ytterligare ett uttag, och det är för dig med aktiebolag en aktieutdelning. Hur den funkar går vi igenom lite senare. För det finns fler sätt att tänka på. Vill du sätta dig in i det djupare kan du använda K10.nu, som Wint skapat för dig som själv vill kunna räkna på din utdelning.

Läs också: Så kan Wint ge dig bättre koll på bolagets ekonomi 

Eller tänk på det sociala försäkringsskyddet!

Att planera din lön betyder ju inte alltid att du inte vill betala skatt. Det kanske istället är så att du som företagare vill få till bästa möjliga pensionsgrundande inkomst eller socialförsäkringsskydd. Livet går i olika faser och vid en viss tidpunkt kanske det är viktigt för dig att komma upp till en inkomst som till exempel maximerar din föräldrapeng. 

Tar du ut 380 800 kr under 2021 har du nått upp till den högsta sjukpenninggrundande inkomsten. Det betyder att om du blir sjukskriven kommer du att få maximal utbetalning. 

Om du istället tar ut 476 000 kronor i årslön har du möjlighet att få högsta möjliga föräldrapenningsgrundande inkomst. 

Och med båda dessa summor hamnar du dessutom under den statliga skatten. 

Men om du blickar framåt i livet och vill maxa din pensionsgrundande inkomst behöver du ta ut en lön på 550 374 kronor under 2021. Då kommer du visserligen över brytpunkten för den statliga skatten, men framtiden blir ljusare. 

Ta rätt lön – planera din utdelning!

Om du bestämt dig för att ta ut en lön som hamnar under den statliga skatten kan du ändå få ut mer pengar. Då är det dags för en aktieutdelning. Upp till ett visst gränsbelopp skattas din aktieutdelning med 20 %. Det betyder ju i slutändan att du får en högre årslön. 

Hur högt just ditt gränsbelopp är i år beräknas utifrån två olika regler, förenklingsregeln och huvudregeln, där förenklingsregeln grundar sig på ett schablonbelopp och huvudregeln tar hänsyn till den lön du plockat ut. Men ja, det är rätt krångligt. 

Därför har Wint byggt k10.nu,  som du kan använda för att räkna ut vad din rätta lön är om du vill maximera din utdelning. 

Gott nytt år! (Något tidigt!)

 

Mer från Wint

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wint och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?