Annons

Riksdagsledamöter kräver lagändring kring elsparkcyklarna – ”ökat tryck”

Trycket ökar att göra något åt situationen kring elsparkcyklarna. Kommunpolitiker, experter och branschföreträdare trycker på för ny och effektivare lagstiftning för att få bättre ordning i städerna. Och nu vill flera riksdagsledamöter att regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth lyfter frågan. 

Sommarens elsparkcykel-kaos i Stockholm har fått allt fler att kräva en översyn av de regler som gäller. Trafikborgarrådet Daniel Helldén är en av dem som vill se en förändring.
Sommarens elsparkcykel-kaos i Stockholm har fått allt fler att kräva en översyn av de regler som gäller. Trafikborgarrådet Daniel Helldén är en av dem som vill se en förändring.

Flera svenska kommuner, däribland Stockholm, har länge önskat ny lagstiftning för att få bukt med de växande problemen med elsparkcyklarna. Trots ett tätt samarbete städer och elscooter-operatörer emellan så har man inte riktigt kommit hela vägen fram. I somras eskalerade situationen då som mest 23.000 elsparkcyklar fanns i Stockholm. I Malmö tredubblades antalet elsparkcyklar under året till 4.800 styck.

Trots flera åtgärder från operatörerna själva, såsom begränsade hastigheter och investeringar i parkeringsställen har både Stockholm och Malmö valt att införa avgifter för bolagen – för att på det sättet hoppas kunna stävja situationen. I Stockholm ska man snart ta ett beslut om ett maxtak för antalet.

Tier och Voi vill i likhet med Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén att kommunerna får möjlighet att reglera genom ett upphandlingsförfarande där ett mindre antal aktörer får exklusivitet – i likhet med hur man löst situationen i bland annat Paris. 

”Jag tycker att idén kring licenser är intressant, och jag tror att det skulle vara alldeles utmärkt för Stockholms del att ett par bolag sköter den verksamheten. Men vi skulle också behöva ett tydligare regelverk och kunna ställa krav på operatörerna utan att det ifrågasätts”, säger Daniel Helldén till Dagens industri.

Han får de medhåll från flera riksdagsledamöter. Budskapet är tydligt: Det är dags att regeringen sätter ner foten och tar beslut i frågan kring elsparkcyklarna. Flera motioner har kommit in i samband med höstens motionsrunda som avslutades förra veckan. Man ser också ett stort behov av en genomlysning av lagstiftningen.

Läs mer: Eneroths elscooter-känga till kommunerna: Dags att göra hemläxan

”Med balanserade och genomtänkta regleringar kan mikromobilitet bidra till att påskynda omställningen och skapa lättillgängliga, levande och transporteffektiva städer. Vi måste se positivt på utvecklingen, men reglera för att skapa ordning och reda”, skriver Kristdemokraterna i sin motion som vill att att Sverige möjliggör exklusivitet vid upphandling som ett verktyg för kommunerna att kunna reglera mikromobilitetslösningar. 

Centerpartiets representanter har uttryckt behovet i två separata motioner och vill se att kommuner får möjligheten att via upphandling styra vilka bolag som får rätten att verka i kommunen och på vilka villkor.

”På så sätt skulle kommunerna kunna ställa krav på exempelvis åtgärder för bättre trafiksäkerhet, incitament till korrekt parkering eller delning av data”, skriver Centerpartiets Niels Paarup-Petersen. 

Socialdemokraternas Monica Haider vill också se att kommunerna får möjlighet att reglera via en offentlig upphandling och hänvisar till hur det fungerat i andra storstäder som Paris, London och New York.

”Det finns egentligen ingen riktig lagstiftning som gäller i dag, det är också oklart vad det är för fordon egentligen. Det finns ett ökat tryck på regeringen att göra något åt det här, och jag vet att det diskuteras just nu”, säger riksdagsledamoten Monica Haider (S) som lämnat in en motion i ärendet. 

Helena Gellerman och sju andra riksdagsledamöter för Liberalerna uttrycker i motionen ”Liberal infrastrukturpolitik för framtiden” ett behov av att se över regelverket för att få bukt med framför allt framkomligheten för alla gångtrafikanter – inte minst för äldre och personer med funktionshinder.

”Behovet har funnits under en lång tid. Det är de närmaste 2–3 åren vi sett de här problemen. Och med tanke på den ökande skadefrekvensen så måste vi göra något åt det. Varför regeringen duckar den här frågan – det vet jag inte. Regeringen bör ta tag i det här nu”, säger hon till Di, och betonar att alla aktörer ska kunna finnas på marknaden – och att hon därför är tveksam till en upphandling.

Elscooter-operatören Tier säger till Di att de generellt är positiva till de förslag som ges i motionerna, i synnerhet förslagen om en översyn av rådande regelverk och möjliggörandet av exklusivitet vid ett licensförförande eller upphandling. 

Stockholms Handelskammare, där både Voi och Tier är medlemmar, har vid flera tillfällen påpekat hur bristen på fungerande lagstiftning tvingar kommunerna att improvisera för att komma i bukt med problemen. 

”Många kommuner försöker agera, men befinner sig i en juridisk gråzon. Nu är det dags för Tomas Eneroth att agera och sätta igång ett lagstiftningsarbete som ger långsiktiga förutsättningar att hantera situationen. De saknas i dagsläget”, säger Carl Bergkvist, som är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, och fortsätter:

”Regeringen kan inte gömma sig längre utan det är dags att kliva fram och ta sitt ansvar. Och det är många fler som anser det.”

Läs mer: Malmö om elsparkcykelkaoset: ”Regeringen måste steppa upp”

Innehåll från Synology IncAnnons

Håll er data säker med en hybrid lagringsmodell

Det finns en förutfattad mening om att alla bör migrera sina data till molnet för att helt eliminera all lagring on-premise. Detta kan emellertid innebära enorma risker, inte minst med tanke på de återkommande attacker mot molnleverantörer som inträffat det senaste året. Det innovativa NAS-företaget Synology Inc ser därför allt mer intresse för en hybridmodell.

– Det är smartare, säkrare och snabbare att välja hybridlagring, säger Jeremie Francois på Synology Inc.

De senaste två åren har antalet attacker mot molnleverantörer och -tjänster ökat. De flesta av dessa leverantörer har rigorösa säkerhetslösningar på plats, men detta till trots är RansomCloud och dataintrång tyvärr ett faktum, vilket gör att företag riskerar omfattande förluster. Situationen understryker det stora behovet av att synkronisera och backa upp sin information, även om man väljer molnet som huvudsaklig lagringsmetod. 

– Att lagra data i molnet är flexibelt och effektivt, men är ingen garanti mot ransomware och andra cyberhot. Att ha en backup-lösning mot molnet på plats är både smartare och säkrare – på så vis riskerar du inte att förlora data vid en attack mot molnet, säger Jeremie, som är Business Development Manager på Synology.

Snabb och enkel access

En av de organisationer som tidigt under pandemin insåg vikten av att säkra sina data, var finska högskolan Tampere. Under början av 2020 kämpade högskolan med att anpassa sig till distansarbete och pandemins snabba förändringar; Tampere använde redan tidigare Microsoft 365, men snarare som ett komplement än som primär arbetsmiljö. Det innebar att över 1 000 medarbetare och 18 000 studenter hade filer och dokument i Microsofts moln. 

– Microsoft har förvisso en backup-tjänst, men datan raderas efter 30 dagar om du inte prenumererar på deras premiumtjänster.

Därför vände sig Tampere till Synology. Det erfarna företaget uppfyllde alla kriterier och kunde tillsammans med högskolan skapa en strategi för all datahantering. 

– En avgörande faktor var att vi inte licensierar våra produkter och tjänster. Det är kritiskt för en så stor organisation; förutom de 19 000 aktiva användarkonton vi redan har nämnt, finns ett behov av att kunna bibehålla data från tidigare studenter. Resultatet är att otroliga 70 000 konton behöver skyddas, vilket med en licensbaserad lösning skulle ha blivit en mycket dyr historia.

Helt integrerad med Microsoft 365

Det är framförallt när man vill återskapa filer och e-mail som man märker bristerna hos de flesta back-up-lösningar. Med Synology Active Backup kan varje användare vid Tampere komma åt samtliga filer som tillhör deras egna Microsoftkonto. Portalen integreras helt sömlöst med kontosystemet via Microsoft Cloud. 

– Vi är övertygade om att det är bästa praxis att bidra till att göra dessa arbetsflöden smidigare och enklare, i synnerhet eftersom det hjälper användarna att agera säkrare på lång sikt.

Synkroniserar i realtid

En annan klient som har valt Synologys lösningar är Lonely Leap, ett team av oberoende mediestrateger. Lonely Leap ville skaffa sig kontroll över sin infrastruktur på över 200TB data, för att undvika återkommande kostnader för molnlösningar. Upplägget skulle inkludera alla distansarbetare och frilansare för att säkerställa tillförlitligt och effektivt arbete på distans. Lonely Leap implementerade därför Synology Drive som ryggraden i sin infrastruktur, med målet att både tillhandahålla distansarbetarna möjlighet till filsynkronisering i realtid och trygga säkerhetskopior mellan kontoren i London och Stockholm.  

– Med andra ord: alla som arbetar hemifrån synkroniserar i realtid med centralnoden i Sverige. Denna nod synkroniserar i sin tur med en lokal nod i London, så att datan backas upp på minst tre olika platser. På så vis kan medarbetarna också samarbeta på projekt i realtid.

Modernt, effektivt och pålitligt

Noderna integreras också enkelt med Lonely Leaps existerande LTO och interna bandbibliotek – en fortsatt populär metod för långsiktig arkivering – vilket i sin tur ger ytterligare redundans.

– Synology kunde därmed lösa en komplex situation genom att introducera en modern, effektiv och pålitlig infrastruktur som stöttade distansarbete, samtidigt som den gav ökad säkerhet i och med effektiva back-up-lösningar och trygga säkerhetskopior – till en mycket lägre kostnad. Det är något vi är stolta över, avslutar Jeremie. 

Läs mer om Synologys erbjudande här  

Mer från Synology Inc

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Synology Inc och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera