Annons

Regeringen slopar skatterabatt för serverhallar – efter 1,3 miljarder

2017 sänktes skatten på serverhallar kraftigt för att locka utländska företag som Amazon, Facebook och Microsoft att investera i Sverige.

Hittills uppgår subventionerna till sektorn till 1,3 miljarder kronor – men nu kovänder regeringen och vill slopa skatterabatten.

Facebooks serverhall i Luleå och finansminister Mikael Damberg (S).
Facebooks serverhall i Luleå och finansminister Mikael Damberg (S).Foto:Susanne Lindholm (TT) och Joey Abrait (Di).

Regeringen vill slopa den skattenedsättning som gällt för vissa typer av datorhallar i Sverige sedan 2017. Punkskatten för drift av stora serverhallar sänktes då med hela 97 procent till 0,5 öre per kilowattimme, till samma nivåer som den tunga industrin haft sedan 1990-talet, från att dessa verksamheter tidigare betalade samma skatt som hushållen. Sedan dess har skattesatserna höjts något, i år betalar hushåll 36 öre per kilowattimme och serverhallarna 0,6 öre per kilowattimme.

Sänkningen genomfördes för att locka investeringar till Sverige. Hittills har totalt 80 företag tagit del av en nedsättning på drygt 1,3 miljarder kronor. Från början trodde regeringen att 235 företag skulle ta del av stöden, men efter fem år står det klart att en stor del av skatterabatten gått till ett begränsat antal större företag. Det handlar bland annat om de amerikanska teknikjättarna Amazon Web Services, Facebook och Microsoft som etablerat flertalet anläggningar i både norra och mellersta Sverige.

Tillgången till grön energi har ofta beskrivits som huvudanledningen till valet av Sverige av teknikjättarna själva, men dessa bolag har dragit nytta av skattesänkningen. Subventionen är därmed kontroversiell, inte minst i en tid med höga elpriser, då serverhallarna skapar förhållandevis få direkta arbetstillfällen.

För bara någon vecka sedan riktade Riksrevisionen hård kritik mot skatterabatten, vilket Di rapporterade om. Man ansåg att reformen ”vilade på underlag med tydliga brister” och att ingen hänsyn togs till vilka effekter de energiintensiva serverhallarna skulle ha på elsystemet. Riksrevisionen uppmanade samtidigt regeringen att utvärdera skatterabatten.

Nu har finansminister Mikael Damberg (S) beslutat sig för att följa rådet. Regeringen meddelar att de arbetar med att ta fram ett förslag för att skattesänkningen för serverhallar ska slopas, och det så fort som möjligt. Regeringen menar att förutsättningarna för fem år sedan var ”helt annorlunda än i dag” och att det därför finns ”anledning att ompröva de bedömningar som gjordes då”.

Di söker Amazon Web Services och Microsoft för kommentarer.

Innehåll från Synology IncAnnons

Håll er data säker med en hybrid lagringsmodell

Det finns en förutfattad mening om att alla bör migrera sina data till molnet för att helt eliminera all lagring on-premise. Detta kan emellertid innebära enorma risker, inte minst med tanke på de återkommande attacker mot molnleverantörer som inträffat det senaste året. Det innovativa NAS-företaget Synology Inc ser därför allt mer intresse för en hybridmodell.

– Det är smartare, säkrare och snabbare att välja hybridlagring, säger Jeremie Francois på Synology Inc.

De senaste två åren har antalet attacker mot molnleverantörer och -tjänster ökat. De flesta av dessa leverantörer har rigorösa säkerhetslösningar på plats, men detta till trots är RansomCloud och dataintrång tyvärr ett faktum, vilket gör att företag riskerar omfattande förluster. Situationen understryker det stora behovet av att synkronisera och backa upp sin information, även om man väljer molnet som huvudsaklig lagringsmetod. 

– Att lagra data i molnet är flexibelt och effektivt, men är ingen garanti mot ransomware och andra cyberhot. Att ha en backup-lösning mot molnet på plats är både smartare och säkrare – på så vis riskerar du inte att förlora data vid en attack mot molnet, säger Jeremie, som är Business Development Manager på Synology.

Snabb och enkel access

En av de organisationer som tidigt under pandemin insåg vikten av att säkra sina data, var finska högskolan Tampere. Under början av 2020 kämpade högskolan med att anpassa sig till distansarbete och pandemins snabba förändringar; Tampere använde redan tidigare Microsoft 365, men snarare som ett komplement än som primär arbetsmiljö. Det innebar att över 1 000 medarbetare och 18 000 studenter hade filer och dokument i Microsofts moln. 

– Microsoft har förvisso en backup-tjänst, men datan raderas efter 30 dagar om du inte prenumererar på deras premiumtjänster.

Därför vände sig Tampere till Synology. Det erfarna företaget uppfyllde alla kriterier och kunde tillsammans med högskolan skapa en strategi för all datahantering. 

– En avgörande faktor var att vi inte licensierar våra produkter och tjänster. Det är kritiskt för en så stor organisation; förutom de 19 000 aktiva användarkonton vi redan har nämnt, finns ett behov av att kunna bibehålla data från tidigare studenter. Resultatet är att otroliga 70 000 konton behöver skyddas, vilket med en licensbaserad lösning skulle ha blivit en mycket dyr historia.

Helt integrerad med Microsoft 365

Det är framförallt när man vill återskapa filer och e-mail som man märker bristerna hos de flesta back-up-lösningar. Med Synology Active Backup kan varje användare vid Tampere komma åt samtliga filer som tillhör deras egna Microsoftkonto. Portalen integreras helt sömlöst med kontosystemet via Microsoft Cloud. 

– Vi är övertygade om att det är bästa praxis att bidra till att göra dessa arbetsflöden smidigare och enklare, i synnerhet eftersom det hjälper användarna att agera säkrare på lång sikt.

Synkroniserar i realtid

En annan klient som har valt Synologys lösningar är Lonely Leap, ett team av oberoende mediestrateger. Lonely Leap ville skaffa sig kontroll över sin infrastruktur på över 200TB data, för att undvika återkommande kostnader för molnlösningar. Upplägget skulle inkludera alla distansarbetare och frilansare för att säkerställa tillförlitligt och effektivt arbete på distans. Lonely Leap implementerade därför Synology Drive som ryggraden i sin infrastruktur, med målet att både tillhandahålla distansarbetarna möjlighet till filsynkronisering i realtid och trygga säkerhetskopior mellan kontoren i London och Stockholm.  

– Med andra ord: alla som arbetar hemifrån synkroniserar i realtid med centralnoden i Sverige. Denna nod synkroniserar i sin tur med en lokal nod i London, så att datan backas upp på minst tre olika platser. På så vis kan medarbetarna också samarbeta på projekt i realtid.

Modernt, effektivt och pålitligt

Noderna integreras också enkelt med Lonely Leaps existerande LTO och interna bandbibliotek – en fortsatt populär metod för långsiktig arkivering – vilket i sin tur ger ytterligare redundans.

– Synology kunde därmed lösa en komplex situation genom att introducera en modern, effektiv och pålitlig infrastruktur som stöttade distansarbete, samtidigt som den gav ökad säkerhet i och med effektiva back-up-lösningar och trygga säkerhetskopior – till en mycket lägre kostnad. Det är något vi är stolta över, avslutar Jeremie. 

Läs mer om Synologys erbjudande här  

Mer från Synology Inc

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Synology Inc och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera