1515
Annons

Regeringen rullar ut ny startup-politik

En snabbutredning om personaloptioner och en startup-ansvarig på Näringsdepartementet. Det är två av förändringarna som närings- och innovationsminister Mikael Damberg tänker genomföra för att ge startupsektorn mer luft under vingarna.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.Foto:Jonathan Bylars

Inför Almedalen gjordes en PR-offensiv i form av ett manifest från en rad unga teknikföretag i startupsektorn. Det verkar ha varit en lyckad strategi. Nu lanserar nämligen närings- och innovationsminister Mikael Damberg en rad åtgärder, snarlika de från manifestet.

”Sverige har inte riktigt haft ett sammanhängande politiskt tänk kring det här området. Vi har inte tagit tillvara på det unika ekosystem som finns på startupscenen. Manifestet förtydligade vilka frågor som är viktigast”, säger Mikael Damberg.

Läs mer: "Politikerna tävlade om digitalisering i Almedalen"

Han presenterar i dag en rad åtgärder och utredningar för att göra det lättare för små innovativa företag att växa.

Till att börja med handlar det om det redan påbörjade arbetet med att rikta om det statliga riskkapitalet. Utredningen på området kommer att var klar inom kort och tanken är att mer kapital ska gå till bolag i tidiga skeden.

”Om vi kan få ordning på det statliga riskkapitalet så att det går till bolag i tidigare faser och får med oss privat kapital också så finns det en enorm potential i Sverige”, säger Mikael Damberg.

En annan fråga som lyfts fram av startupsektorn är möjligheten till enklare hantering av arbetstillstånd. Många bolag har vittnat om problemen med att ordna arbetstillstånd för till exempel IT-utvecklare som rekryterats från länder utanför EU.

”Vi gör en översyn av arbetstillstånden. Vi kartlägger det nu och ser vad vi kan göra för att göra det lättare att få hit specialister från länder utanför EU”, säger Mikael Damberg.

 

Vi har ökat tempot i politiken med det tar ofta lite längre tid för oss än för bolagen på startupscenen, särskilt när det gäller skattelagstiftning.

 

Den kanske mest efterfrågade förändringen från de unga teknikfokuserade bolagen är en annorlunda beskattning för personaloptioner. I dag beskattas personaloptioner som löses in med 68 procent skatt. Det gör att Sverige har en av de högsta skattesatserna på personaloptioner i Europa och ligger långt efter USA där motsvarande skattesats är 15 procent. Det här gör det svårt att attrahera nyckelpersoner i tidiga skeden enligt bolagen själva. Mikael Damberg öppnar nu upp för en sänkning av skattesatsen.

”Vi har startat en utredning som ska vara färdig i mars. När utredningen kommer hoppas jag verkligen att det kommer förslag utifrån det som gör det lättare att attrahera personal”, säger Mikael Damberg.

 När kan en förändring genomföras?

”Vi har ökat tempot i politiken med det tar ofta lite längre tid för oss än för bolagen på startupscenen, särskilt när det gäller skattelagstiftning. Men det här blir ett sätt för oss att höja vårt eget tempo”.

Läs mer: Startupmanifest på skakiga grunder

En konkret förändring som sker redan nu är att en Näringsdepartementet inrättar en tjänst som ska vara specialiserad på just startupsektorn.

”När jag kom till Näringsdepartementet fanns det ingen funktion som bevakade startupscenen. Det avser jag att förändra så att de har en direkt ingång till politiken. Dessutom gör vi startupscenen till remissinstans för de frågor som rör näringspolitiken”.

Varför ska man lägga så mycket fokus på att just hjälpa, ofta stockholmsbaserade, teknikföretag?

”Det som är intressant med startupscenen är att Sverige nu jämförs med Silicon Valley. Det säger något om innovationskraften vi har. Det här kommer inte bara att beröra IT-sektorn av ekonomin, digitaliseringen kommer att påverka alla sektorer. Jag tror att det här på sikt betyder mycket också för att industrin ska behålla sin konkurrenskraft.” 

Innehåll från Bizzjoiner ABAnnons

Hur kundportalen ger dina kunder en digital VIP-ingång, om ni använder Fortnox!

Att satsa på kundvård är oftast lönsamt både på kort och lång sikt. Nöjda kunder köper mer, ger möjlighet till referenser och så länge kundvård inte likställs med rabatterade priser även möjlighet till bättre marginaler i affärer. Samtidigt konkurrerar satsningar på förbättrad kundvård i regel med andra aktiviteter så som ökad nykundsförsäljning, produktutveckling etc. Så hur kan man göra för att säkerställa en förbättrad kundvård som ger ett positivt bidrag på en gång?

Inom alla affärer premieras de leverantörer som är smidiga att jobba med. Detta gäller inte minst inom B2B där det professionella och effektiva bemötandet kan vara det som vinner mot leverantören som endast har de lägsta priserna. Att kunna serva kunder med uppdaterad information på kundens villkor är något som gör vardagen enklare för dem. Om kunden erbjuds denna möjlighet genom en digital självbetjäning blir det samtidigt enklare både för kunden och er som leverantör.

Affärssystemet innehåller troligtvis det mesta av den information dina kunder är ute efter

I leverantörens affärssystem finns en guldgruva när det kommer till information som kunder har nytta av. Exempel på de vanligaste frågorna som ställs till en kundtjänst eller företagets ekonomiavdelning är:

• Detaljerad information om företagets artiklar.

• Finns de varor jag vill beställa tillgängliga?

• När kommer jag att få de varor jag beställt?

• Jag behöver kopior på dokument (följesedlar, fakturor etc.)

• Kan jag få ett utdrag av vår reskontra (fakturor, betalningar etc.)?

• Jag har frågor om den produkt jag fått levererad kring installation, användning eller liknande.

All denna information finns i företagets affärssystem som personalen på företaget har tillgång till. Problemet är att kunderna måste ringa eller mejla för att ta del av informationen.

Att ge kunden direktåtkomst till information, och där med en minskad resursförbrukning, innebär möjlighet till en mer professionell rådgivning och personlig service.

I det läget är en kundportal med koppling till affärssystemet den optimala lösningen. Informationen finns redan i affärssystemet och kunden bjuds in till kundportalen som en digital VIP-ingång till företaget.

Bizzjoiner - kundportalen med färdig koppling till Fortnox

Bizzjoiner är en kundportallösning för B2B verksamhet. En kundportal där kundens personal har tillgång till information och tjänster i ett mycket enkelt gränssnitt.

Förutom att Bizzjoiner har en generell koppling, som kan konfigureras till att ansluta till valfria system, finns ett antal färdiga kopplingar till specifika molnbaserade affärssystem (exempelvis Business Central från Microsoft). I och med den senaste uppdateringen finns nu även en färdig koppling för de företag som nyttjar Fortnox. Med denna koppling kan önskad information i affärssystemet enkelt lyftas fram och visas för kunden i kundportalen.

Exempel på helt färdiga scenarion som kan tas i bruk är:

• Produktinformation

• Följ order och leveranser

• Betalstatus och åtkomst till affärsdokument (orderbekräftelser, följesedlar och fakturor)

Kopplingen finns sedan en tid tillbaka publicerad som en APP i Fortnox appmarknad och tillhandahålls utan kostnad för er som redan har Fortnox affärssystem med integrationslicens och startar en prenumeration på Bizzjoiner.

Läs mer om den färdiga kopplingen på Fortnox appmarknad 

Bizzjoiner kundportal

Bizzjoiner är kundportallösningen för företag med återkommande företagskunder. På samma sätt som Fortnox är Bizzjoiner en prenumerationslösning där företaget till en fast månadskostnad har en garanterad funktionalitet utan att behöva bekymra sig om diverse IT-frågor.

I Bizzjoiner presenteras informationen i med en struktur som utgår från kunden, där kundens användare sätts i centrum. Förutom att ta del av färdig information från affärssystemet finns även rutiner för ärendehantering, nyhetspublicering och strukturerade samarbetsrutiner.

Bizzjoiner används idag av allt fler företag i många olika sorters verksamhet där en gemensam faktor är att de vill ge sina kunder en professionell kundvård med hjälp av en digital VIP-ingång.

Vill du veta mer om Bizzjoiner och hur den färdiga kopplingen till Fortnox kan underlätta företagets kundvård? Läs mer här!  

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Bizzjoiner AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera