Hoppa till innehållet

Annons

Översättningsappen vill riva språkbarriärer i vården

Care to Translate vill råda bot på tolkbristen inom vården med sin digitala översättningstjänst. Nu tar bolaget in 25 miljoner kronor från namnkunniga investerare för att utvecklas på fler marknader.

Linus Kullänger (andra från vänster) startade Care to Translate med Karolinska-professorn Martin Schalling och träffade läkaren och medgrundaren Annie Backman (vänster) när de pitchade tjänsten i ett tidigt skede. Maja Magnusson träffade de tre medgrundarna genom sitt nätverk på Sting där hon deltagit med ett tidigare bolag.
Linus Kullänger (andra från vänster) startade Care to Translate med Karolinska-professorn Martin Schalling och träffade läkaren och medgrundaren Annie Backman (vänster) när de pitchade tjänsten i ett tidigt skede. Maja Magnusson träffade de tre medgrundarna genom sitt nätverk på Sting där hon deltagit med ett tidigare bolag.

En patient läggs in på sjukhus och kan inte göra sig förstådd utan en tolk. Även om den resursen finns är tolken bara med vid utvalda tillfällen, till exempel när en läkare ska ställa frågor och ge olika besked. Men vid andra tillfällen och behov som patienten har står sjukvårdspersonalen och patienten ofta utan översättningsmöjligheter.

Det är verkligheten för ungefär var tionde patient i höginkomstländer. Bristen på språkstöd kan resultera i felbehandling och längre sjukhusvistelser, som i sin tur bidrar till ökade vårdkostnader. 

”Man kan inte ha en tolk med hela tiden och det drabbar vårdpersonalen, men framför allt patienterna. Det kan också vara livsavgörande. Vårdbranschen bygger på att man som patient måste kunna göra sig förstådd och då glöms en stor del av befolkningen bort”, säger Linus Kullänger, medgrundare och vd för Care to Translate.

Det är där Care to Translates digitala översättningsverktyg kommer in. Appen har i dag nära 500 000 användare i 200 länder och kan översätta till och från 40 olika språk. Tjänsten är anpassad till en vårdkontext och är medicinskt verifierad. 

”Vi jobbar med jämlik och säker vård. Väldigt många av de som är med i vårt nätverk från översättarsidan är personer som drivs av jämlikhetsfrågan”, säger bolagets medgrundare och operativa chef Maja Magnusson. 

I dag finns appen i en gratisversion och användarna betalar för utökade funktioner enligt en prenumerationsmodell. För storkunder upphandlas priset utifrån storleken på verksamheten. Bolagets omsättning är än så länge blygsam, men grundarna räknar med en rejäl intäktsökning de kommande två åren baserat på efterfrågan.  

Hittills har den främsta tillväxten av appen kommit av enskilda användare som spridit ordet vidare. Care to Translate startades 2015 som ett helt ideellt projekt, men fick snabbt viral spridning.

”Vi var en grupp läkarstudenter som upplevde problemet med språkbarriärer i praktiken och startade översättningstjänsten på Karolinska institutet. Det var ofta svårt att få tag på en tolk när vi behövde en”, säger Linus Kullänger. 

Innan och under sina år på läkarprogrammet har Linus Kullänger även arbetat som undersköterska och underläkare, och då upplevt problemen på nära håll.

Care to Translates översättningstjänst har hittills främst riktat sig direkt mot slutanvändaren, det vill säga vårdpersonal som själva har tagit initiativ till att använda den. Men nu har bolaget också börjat sälja den som paketlösning till hela vårdorganisationer. Exempelvis är region Värmland en stor kund och man har även en första större kund i Belgien.

”Vi har riktat fokus mot Norden, Storbritannien och Benelux, och får organiska förfrågningar löpande bland annat från Kanada och USA där vi redan har pågående test av produkten”, säger Maja Magnusson. 

För att fortsätta utveckla produkten, också för fler översättningsbehov inom vården, och utveckla marknaden i Sverige och internationellt tar bolaget nu in en investering på 25 miljoner kronor. Den leds av det familjeägda investeringsbolaget Provider Investment som bland annat också har investerat i it-säkerhetsföretaget Yubico. 

Nya investerare är även Petter von Heidenstam och Lina Tham Von Heidenstam genom deras investeringsbolag Forget Me Not Investment, Johannes Lien som till vardags jobbar i investeringsteamet på Summa Equity, Sofia Bertling med bakgrund från bland annat medicinteknikbolaget Sectra och ängelinvesteraren Eva Engelbert.

Med och lägger in pengar är också majoriteten av de tidigare delägarna. Bland andra Spotify-veteranen Sophia Bendz, affärsängeln Boel Rydenå Swartling, Capios tidigare vd Per Båtelson, finansmannen Claes Dinkelspiel, samt investeraren och entreprenören Christian Ehrhardt.

Pengarna ska till exempel användas till att anställa. I dag är teamet på Care to Translate 17 personer samt cirka 50 personer på projektbasis i översättningsverksamheten. 

”Vi är i en stor tillväxtfas och har validerat produkten. Lika mycket som vi vill ha en skalbar och automatiserad produkt vill vi också ha en skalbar organisation där vi jobbar med smarta arbetsprocesser”, säger Maja Magnusson. 

Investeringen ska också gå till att utveckla produkten ytterligare och lansera den på nya marknader.

”Vi kommer att satsa på kommersialiseringen av produkten och korta ner våra säljcykler ytterligare”, säger Linus Kullänger.

Det kommande året planerar Care to Translate att släppa nya lösningar som grundarna menar kan förändra vårdbranschen radikalt. Det handlar till exempel om översättning av olika digitala vårdplattformar och lokaliseringsmöjligheter på nya marknader.

Läs också: ”Hallå är det någon som talar persiska här?” – flyktingkrisen födde årets Supergasell

Innehåll från LitiumAnnons

Rapport: digitala satsningar en konkurrensfördel i B2B

Nyligen presenterade Litium för sjunde året i rad sin undersökning Nordic Digital Commerce in B2B. Studien baseras på svar från 920 personer från nordiska bolag och visar att digitaliseringen av handeln inom B2B fortsätter att växa stadigt, med tydliga fördelar för både företag och kunder.

– Företag som inte följer digitaliseringstrenden riskerar att erbjuda en sämre kundupplevelse och tappa kunder över tid, säger Malin Bodolla hos Litium.

Pandemin orsakade en kraftig ökning av digitala investeringar inom de flesta branscher. Inom B2B har utvecklingen haft en något långsammare takt, men Litiums granskning visar att över hälften av de tillfrågade B2B-bolagen antingen har påbörjat – eller accelererat – sin försäljning i digitala kanaler. Rapporten visar att det trots lågkonjunktur är få som bromsar ner: 72 procent anger att deras investeringar är oförändrade och endast 4 procent anger att de avser minska sina investeringar inom digital handel. 13 procent planerar istället att öka sina investeringar. 

– Trenden mot digitalisering inom B2B-försäljning fortsätter stadigt att växa och förväntas inte bromsa in. Det blir därför viktigt för produktbolag att hitta de verktyg som faktiskt gör skillnad för deras effektivitet och kundupplevelse, konstaterar Malin Bodolla.

Hon förklarar vidare att digitaliseringsresan ofta påbörjas med syfte att förenkla intern administration och intern effektivisering, men pekar på att årets studie visar ytterligare fördelar med digitala investeringar: 

– Ökad digitalisering av handeln resulterar ofta i att kunden får en bättre upplevelse och relation till företaget, exempelvis genom self-service-tjänster eller enkel tillgång till viktig information när de själva behöver det. 

Ökad fokus på kundinsikter och kunskapsutbyte

Detta menar Malin Bodolla går i linje med en mer övergripande trend, där ett större antal B2B-företag lägger mer tid och resurser på att öka insikterna kring kundresan och kartlägga kundernas behov. Tidigare skedde sådana åtgärder mer ad-hoc men allt fler bolag har nu detta som en del i ett systematiskt arbetssätt.

– I mitt tycke är detta ett genombrott: trots tuffare tider ser vi att ett ökande antal företag gör en extra insats för att förstå kundernas behov och vanor i sin kundresa för att använda dessa insikter som grund för att anpassa sitt erbjudande. Att på detta sätt arbeta med ett tydligt fokus på kundinsikter säkerställer att bolagens investeringar kommer att gagna både det egna företaget och kunderna. 

Årets undersökning visar också på en ökad vilja att dela kunskap om utmaningar och resultat, vilket i sin tur bottnar i ökad erfarenhet av det digitala såväl som en vilja att både diskutera och förstå utmaningar. 

– Litium har alltid haft en uttalad målsättning om ökat kunskapsutbyte på marknaden och jag är otroligt glad över att så många tar initiativ för att dela insikter, lärdomar och erfarenheter! I år har vi fått så många idéer, öppna kommentarer och tips att vi kunde göra ett helt kapitel kring respondenternas tips och råd till andra företag – det kommer att gynna oss alla över tid. 

Balans mellan kostnadskontroll och investeringar 

Det är viktigt att sikta på en balans mellan kostnadskontroll och investeringar, speciellt i tider av lågkonjunktur, betonar Malin Bodolla. Det handlar om att göra välavvägda prioriteringar och satsa på investeringar som faktiskt gör skillnad, till exempel genom att öka effektiviteten eller förbättra kundupplevelsen.

– Man kanske inte kan göra allt man vill, därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och förståelse för sin kunds behov och förändringar över tid. Med hänsyn till att kunder idag ställer allt högre och mer föränderliga krav är det avgörande att påbörja detta arbete så tidigt som möjligt. Det handlar om att vara flexibel och snabb att agera när nya möjligheter dyker upp. 

Det Malin Bodolla säger är relevant även i fråga om att rekrytera och behålla medarbetare. På samma sätt som konsumenter kräver digitaliserade processer och tjänster, förväntar sig arbetsmarknaden bästa tänkbara verktyg för att vara effektiv. 

– Man vinner långsiktigt på att förbereda sig nu för en framtida högkonjunktur. Genom att göra nödvändigt grundarbete nu blir man redo när marknaden vänder. Fundera över vad som är viktigast för just er och se till att börja agera. De som inte satsar kommer att ha svårt att komma ikapp de som redan kommit igång, avslutar hon.

Läs Litiums rapport här 

 

Mer från Litium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Litium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera