1515
Annons

Ökade förluster för e-handlaren Nelly

E-handelsbolaget Nelly redovisar ett resultat efter skatt på -28,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-17,5).

Rörelseresultatet blev -23,9 miljoner kronor (-15,1) och rörelsemarginalen var -8,3 procent (-4,8). Bruttomarginalen i kvartalet blev 44,3 procent (43,7).

Nettoomsättningen uppgick till 288 miljoner kronor (312).

Försäljningsminskningen om -7,6 procent förklaras huvudsakligen av en högre returgrad jämfört med den historiskt låga returgraden första kvartalet 2021, skriver Nelly NELLY -3,74% Dagens utveckling . Returgraden för det första kvartalet uppgick till 35,2 procent (30,4).

Den ökade returgraden förklaras som en konsekvens av kategorimix, låga jämförelsetal under pandemiperioden och lägre B2B-försäljning utan returrätt.

”Omikron och invasionen av Ukraina hämmade omsättningen, ökade fraktkostnaderna och försenade vår- och sommarkollektionerna i ett säsongsmässigt redan svagt kvartal”, skriver bolaget vidare.

Nelly har förnyat organisationen, automatiserat lagret och etablerat en ny operativ plattform, men mer behöver göras skriver bolagets vd Kristina Lukes. 

”Vi lockar fler följare och mer direkttrafik i kvartalet och har en given plats som festdestination bland nordiska fashionistas. Vår omställning har dock ännu inte givit tillväxt och tillräcklig lönsamhet. Vi intensifierar nu arbetet med tydliga åtgärder på kort och lång sikt”. 

Innehåll från BillogramAnnons

Ändrade köpbeteenden ställer nya krav på framtidens betallandskap

Jonas Suijkerbuijk, vd på faktura- och betaltjänsten Billogram.
Jonas Suijkerbuijk, vd på faktura- och betaltjänsten Billogram.

E-handeln fortsätter att öka och har, i kombination med en stark ”Köp nu, betala sen”-trend, kastat om spelplanen för det moderna betallandskapet. Allt fler köp görs mot faktura, och med det kommer nya förväntningar på en smidig och enkel betalupplevelse. Nu står många företag inför stora förändringar för att lyckas hålla jämna steg med utvecklingen.

Trenderna som dominerar på den svenska betalmarknaden 

Fakturan har funnits i olika tappningar i omkring 5000 år. Ändå har den utvecklats oändligt långsamt. Dagens fakturor ser i princip likadana ut som de som utställdes för hundra år sedan, men något håller på att hända med betallandskapet. I framtiden är det inte alls säkert att fakturan fortsatt kan se ut på samma sätt.

Jonas Suijkerbuijk, vd på faktura- och betaltjänsten Billogram, säger att det ställs allt högre krav på enkelhet och användarvänlighet i samband med betalningen, speciellt bland yngre konsumenter.

– De kanaler man når ut till olika kunder genom blir en allt viktigare fråga. De som är unga idag är vana vid att sköta en stor del av livet digitalt – oftast via mobilen. Den upplevelse de skulle mötas av i ett traditionellt fakturaflöde, med ett fysiskt brev som skickas till dem eller betalning via dator och internetbank, håller helt enkelt inte måttet längre. De förväntar sig mer. 

Viktigt att möta kunderna där de redan är

Utmaningen framöver, menar Suijkerbuijk, ligger i att tillhandahålla ett format för faktura och betalning som är lätt att ta till sig och som känns enkelt och naturligt för användaren. 

– Idag är vi ganska beroende av e-post och sms för vår kommunikation, men det kommer med stor sannolikhet att ändras. Vi ser redan exempel i andra delar av världen, där företag i allt högre grad använder Whatsapp och Messenger för att nå kunderna. För många tror jag att en sådan flödesbaserad kommunikation skulle passa bättre i en kund-/leverantörsrelation. Det blir enklare för kunderna att välja om de vill agera direkt eller senare, samtidigt som företagen kan kommunicera mer frekvent, utan att det innebär ett störande moment för mottagaren.

Framtidens faktura: EU-direktiv driver teknisk innovation 

”De som erbjuder mervärde kommer att stå som vinnare”

På frågan om vad som kommer att hända i landskapet kring faktura och betalning menar Jonas Suijkerbuijk att vi, åtminstone på kort sikt, kommer att se en utveckling som präglas av en stundande lågkonjunktur.  

– De som hittills inte investerat i kundlojalitet får nu bråttom att göra det, om det inte redan är för sent. Att ”göra fel” kommer att stå leverantören mycket dyrare än vad det gjort tidigare och en sund kundhantering kommer på många sätt att bli avgörande framåt. För företagen blir det därför viktigare att kunna erbjuda flexibilitet och enkelhet i alla led – och dit räknas betalningen i allra högsta grad.

På längre sikt ser Suijkerbuijk en utveckling där dagens fakturor kommer att fasas ut, till förmån för enklare och mer kundtillvända format. Han avslutar:

– Redan när vi startade Billogram sa vi: ”Om fem år finns inte pappersfakturan”. Här sitter vi nu, drygt tio år senare, och det är fortfarande rätt mycket pappersfakturor i omlopp. Utvecklingen har gått väldigt långsamt, men vi ser att den har ökat de senaste åren i takt med att fler och fler utmanare dykt upp på marknaden och den digitala mognaden ökat bland både företag och konsumenter. Därför tror jag ändå att pappersfakturan kommer att fasas ut allt mer under de kommande åren. Det som vi idag betraktar som en faktura kommer istället att abstraheras i allt högre grad, och tillgodogöras i andra, mer interaktiva gränssnitt som även inkluderar själva betalningen. De företag som ser möjligheterna i detta, och erbjuder mervärde i kundrelationens alla led, kommer att stå som vinnare i kampen om kunderna.

Läs mer om framtidens betallandskap här 

 

Mer från Billogram

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Billogram och ej en artikel av Dagens industri

Högre omsättning för Precomp Solutions – men lägre resultat

Precomp Solutions, verksam inom tillverkningsindustrin, hade en nettoomsättning uppgående till 60,7 miljoner kronor (54,7) under andra kvartalet 2022.

Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (4,4) och ebit uppgick till 0,8 miljoner kronor (3,2).

”Omsättningen för kvartalet är ökande mot föregående år och våra kunder uppvisar starka orderböcker. Leverantörskedjan kännetecknas dock fortsatt av störningar, oförutsägbarhet och brist på kapacitet vilket kräver en stor flexibilitet i vår produktion för att hantera förändringarna mot våra kunder. Trots utmaningarna med en leverantörskedja som inte fungerar fullt ut, har vår leveransförmåga och leveransprecision förbättrats under kvartalet”, skriver vd Peter Sprigg i delårsrapporten.

Resultatet under kvartalet är påverkat av engångskostnader i jämförelse mot föregående års kvartal. 

”Som tidigare rapporterat har vi mottagit en sanktion från Nasdaq avseende åren 2017-2020 vilken har påverkat vårt resultat negativt under kvartalet med 500 tusen kronor. Vi har haft behov av större underhållsarbeten på vår maskinpark och kostnaderna har ökat med 300 tusen kronor. Vår marginal har påverkats negativt med 900 tusen kronor beroende på prisuppgången på material där våra inneliggande avtal med kunderna ger en eftersläpande effekt. Energikostnader har under perioden ökat med 600 tusen kronor. Totalt har resultatet påverkats med 2,3 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år”, heter det.

Precomp ser ett ökande intresse av finklippningsprocessen i tillverkning av plåtdetaljer från befintliga och nya kunder. 

”Våra kunder inom fordonsindustrin likväl som den generella industrin uppvisar ingen avmattning i sina behov under hösten, tvärtom ser vi ett fortsatt högt orderläge. Den ökande hemtagningen av produktion till Sverige tillsammans med hållbarhetsperspektivet har ökat förfrågningarna till oss som bolag”, skriver Peter Sprigg.

Han påpekar dock att kriget i Ukraina, stigande inflation och högre ökande energikostnader bidrar till en osäkerhet. 

”Priserna på material har ökat under senaste kvartalet och priserna fortsätter stiga kommande halvår, dock inte i samma takt som tidigare. Inneliggande avtal med våra kunder har en eftersläpande effekt och priskompenserande förhandlingar för att ta igen en minskad marginal fortsätter under hösten”, skriver vd.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera