1515
Annons

Nya siffror: Så lite riskkapital går till kvinnor – medan miljarderna rullar till män

2019 var återigen ett rekordår för riskkapitalinvesteringar i den svenska techsektorn. Fler bolag med kvinnliga grundare fick investeringar i fjol – dock fortfarande bara 1 procent av det investerade kapitalet. Det visar Di Digitals årliga kartläggning av riskkapitalets fördelning i Sverige. 

Henrik Aspén är General partner på Verdane och Ashley Lundström är Deal Partner på EQT Ventures.
Henrik Aspén är General partner på Verdane och Ashley Lundström är Deal Partner på EQT Ventures.

Fördelningen av riskkapitalet i Sverige mellan könen är fortsatt skev. Under förra året investerades en dryg procent av totalt 27,2 miljarder kronor i bolag* grundade av kvinnor. Det är i princip samma procentandel som under de tidigare tre åren innan då Di Digital har granskat hur investeringarna fördelas i Sverige.

Summan av investeringarna i mixade team gick ner märkbart under 2019, jämfört med 2018. De motsvarade 6 procent av totalt investerade pengar medan bolag grundade män fick nära 93 procent av kakan.

I årets granskning av riskkapitalets fördelning i Sverige har vi gått igenom investeringar i 842 bolag. Av dem är drygt 81 procent grundade av män, knappt 13 procent grundade av mixade team och knappt 6 procent av kvinnor. 

2018 gick vi igenom investeringar i 815 bolag varav drygt 4,5 procent är grundade av kvinnor och 11 procent av mixade team.  

Läs om förra årets granskning: Bolag grundade av kvinnor får 1 procent av riskkapitalet

Fler kvinnliga grundarteam fick alltså en investering i fjol, även om värdet av investeringarna fortfarande motsvarade 1 procent. Det är helt enkelt så att investeringssummorna i bolag grundade av kvinnor och mixade grundarteam är betydligt lägre. En runda utmärker sig dock, nämligen den i fintechbolaget Mitigram, grundat av Marjon Wohlén som tog in över 109 miljoner kronor i fjol.

Det är ändå avsevärt lägre än värdet på de tre största investeringarna under 2019 i elscooterbolaget Voi Technology på över 1 miljard kronor, 5,5 miljarder kronor i fintechbolaget Klarna och 9 miljarder kronor i batteribolaget Northvolt. Tre bolag som är grundade av män.

Även investeringarna i antal bolag med mixade grundarteam var fler under fjolåret, men värdet minskade mer än hälften jämfört med 2018.

Di Digital har pratat med flera av de större svenska riskkapitalbolagen som gjorde investeringar i fjol och sammanställt deras rundor. 

”För det första är det fortfarande väldigt dyster läsning angående fördelningen och det finns ett stort utrymme för förbättring”, säger Henrik Aspén, partner på Verdane, vars fonder investerar i tillväxtbolag i senare skeden.

Samtidigt tycker han att läget håller på att förändras och att bolag grundade av kvinnor blir mer synliga.

”Antal bolag grundade av kvinnor värderade till över en miljard dollar slog rekord 2019. Femtech-sektorn växer och så kallade 'alicorns' (den kvinnliga motsvarigheten till enhörning reds. anm) blir fler, men det tar några år innan förändringar på sådd- och venture capital-nivå speglas i tillväxtbolag”, säger Henrik Aspén.

Läs också: Forskare på Handels: ”Nyckeln är att kunna balansera frågorna”

En viktig del i förändringen är igenkänning, menar han. Ju fler kvinnor som jobbar inom riskkapitalvärlden, desto större chans är det att bolagen upptäcks.

Totalt ingår sju kvinnor i teamet på Verdane just nu, och i höst stiger den siffran till nio av totalt 36 personer. Bland partners är elva av elva män. Bolagets investeringskommitté kommer med start i höst att ha två roterande platser för icke-partners i upplärningssyfte och att bredda perspektiven i investeringsbesluten. 

”När det gäller partners är vi dock totalt underkända”, säger Henrik Aspén.

Verdane tog cirka 2 400 möten med bolagsgrundare i fjol, men många av bolagen var små och inte redo för en tillväxtinvestering förrän om 2-3 år. I fjol gjorde man elva investeringar på fyra marknader, varav en var i Sverige i ett bolag grundat av män. På nordisk nivå investerade Verdane i två mixade grundarteam.

”Jag hade hoppats att det inte bara var två av elva, utan 6-7 stycken. Men för oss är det ett stort steg framåt. Vi har fått in fler kvinnor i vår organisation, vilket innebär att det kommer upp fler bolag med större variation i teamen. Det hade det inte gjort om vi inte var en blandad grupp”, menar Henrik Aspén.

Det finns data som indikerar att kvinnor är tre gånger mer sannolika än män att investera i kvinnor.

Verdane tittar också på sammansättningen i ledningsgrupperna de investerar i. Nio av de elva bolagen man investerade i under 2019 har mixade ledningsteam och fem av elva har minst en kvinna i styrelsen.

”Vi har en spretig portfölj, allt från finska industribolag till affischsajten Desenio. Men vi har påbörjat en resa som även innefattar mångfald, för det har vi heller inte historiskt sett varit bra på”, säger Henrik Aspén.

Henrik Aspén är General partner på Verdane.
Henrik Aspén är General partner på Verdane.

Verdane är medgrundare av den nordiska grenen av Level20 – en europeisk organisation för jämställdhetssarbete i riskkapitalbranschen och har även en talangutmärkelse där man uppmärksammar personer i portföljbolagen. Det tror Henrik Aspén kan ge ringar på vattnet även om det tar tid och handlar om ett långsiktigt arbete.

”Jag hoppas att vi kan sitta här om ett år igen och vi har tagit ytterligare steg i rätt riktning. Det finns data som indikerar att kvinnor är tre gånger mer sannolika än män att investera i kvinnogrundade bolag. Det gäller att rekrytera rätt”, säger han.

Ett riskkapitalbolag som har tagit ett större kliv vad det gäller kvinnor bland partners är EQT Ventures. Där är tre av fem så kallade deal partners, nivån innan general partner (enbart män), kvinnor.

”I investeringsbeslut tas det genvägar och görs antaganden. Om det finns mångfald i teamet så kommer genvägarna från andra infallsvinklar och det leder till bättre beslut. Är rummet balanserat så är konversationen mer balanserad”, säger Ashley Lundström.

Åtta av totalt 20 personer i investeringsteamet är kvinnor och de mer juniora, som sållar ut vilka grundare partners ska träffa, har stor påverkan på urvalet. Ashley Lundström tar många möten med kvinnliga grundare, även dem som EQT Ventures inte investerar i.

Läs också: Allbright: Rutten kultur i techsektorn – ”snubbarna är de nya gubbarna”

”Jag säger alltid det när jag till exempel står på en scen och pratar, att jag tar möten med kvinnliga grundare oavsett. Vi kontaktar också kvinnliga grundare aktivt för vi vet att de inte kontaktar oss förrän allt är perfekt”, säger Ashley Lundström.

Hon resonerar kring uppfattningen om att män ofta är bättre på att bygga relationer över tid, utan att ha något att visa upp. Medan kvinnor inte sällan avvaktar tills man har något att presentera. 

Varför det ser ut så tror hon kan ha flera orsaker. Dels att en del entreprenörer tror att det är så det ska gå till, men främst på grund av underliggande strukturer.

”Det finns en obehaglig situation i maktbalansen kring att få feedback på det som inte är färdigt från någon som har djupt rotade fördomar utifrån samhällets gamla och orättvisa förväntningar på kvinnor”, säger Ashley Lundström.

”Jag är självklart ingen expert, men tror att det jag kan göra för att påverka är genom att ta kontakt. Vi har börjat där, men behöver också jobba med de mer djupare orsakerna med hjälp av människor som vet mer om det”, fortsätter hon.

Situationen kan också få större effekter så här i coronatider, tror hon, då det är svårare att bygga upp nya relationer med investerare. Dels så håller de hårdare i pengarna och dels finns det inga naturliga fysiska mötesplatser.

Ashley Lundström är Deal partner på EQT Ventures.
Ashley Lundström är Deal partner på EQT Ventures.

Förra året investerade EQT Ventures i två bolag i Sverige – det självkörande lastbilsföretaget Einride, som har ett blandat grundarteam, samt elflygsbolaget Heart Aerospace med en ensam grundare som är man.

Ashley Lundström säger att hon har sett en utveckling vad det gäller investeringar i mixade grundargrupper, men inte på samma sätt i team med bara kvinnor. 

”Förhoppningsvis får de mixade teamen de stora investeringarna om några år och att vi då ser en förändring”, säger Ashley Lundström.

När det gäller hur stora andel av investeringarna som går till kvinnor menar hon att de stora rundorna är så väldigt mycket större än de små, vilket ökar gapet och är en förklaring till den skeva fördelningen. Hon är inte förvånad över de ”klumpiga siffrorna”, som hon kallar dem.

En faktor hon lyfter fram som har betydelse för att öka antalet kvinnliga entreprenörer är att de ofta kommer från operativa roller. Det innebär att ju fler kvinnor som jobbar i ledningsteam, desto fler kvinnliga grundare kommer vi att få se.

”Vi behöver få in fler kvinnor i operativa roller. De ska få de roller de har förtjänat”, säger Ashley Lundström.

En annan viktig faktor är utvecklingsteamet, som helst ska vara knutet till bolaget och inte bestå av konsulter. 

En tredje betydelsefull punkt är att mäta, för att kunna agera på siffror och fakta.

 ”Förändringar kommer inte att ske av sig själva. Alla kan göra något, och om vi alla jobbar på det här så kommer det att bli bra för alla”, säger Ashley Lundström.

* Insamlingen av underlaget till genomgången innehåller all investeringsdata som rapporterats in till Bolagsverket för 2019 fram till den 3 februari 2020.

Missa inte: Prenumerera på vårt nyhetsbrev om Female Founders här!


Innehåll från Indicate meAnnons

Verktyget som lyfter kundtjänsterna

Företagens kundtjänster lyfts ofta fram som den viktigaste kontaktytan mot kunderna. Men i verkligheten saknas ofta verktygen för att ge kundtjänstmedarbetarna rätt information och förutsättningar. Det fick Lina Bjelkmar att starta Indicate me, vars verktyg redan hjälpt många företag att öka kundnöjdheten och få mer motiverade anställda.

”Problemet många kundtjänster brottas med är att de jobbar i silos, att de har många olika system att hantera och att det ofta är svårt att visualisera resultat och effekter. Vi såg att med vårt verktyg kunde vi hjälpa kundtjänstmedarbetarna att få mer information och själva lösa fler ärenden. De kunde leda sig själva i större utsträckning”, säger Lina Bjelkmar, grundare och VD för Indicate me.

Sedan starten 2017 har det gått fort för svenska SaaS-bolaget. Med en tillväxttakt på nära 40 procent och en lönsamhet på närmare 20 visar man alla tecken på att vara ett bolag att räkna med. När Lina Bjelkmar tar fram listan över nya kunder det senaste året märks trettiotalet välkända företag. Och fler är på ingång.

”Det känns fantastiskt att vi kan växa så mycket men ändå vara lönsamma. I år har vi en vision att dubbla organisationen samtidigt som vi också ska utökas till att finnas i fler länder. Många uppskattar det enkla i verktyget, att det samlar all information och visualiserar den i en dashboard för medarbetarna i kundtjänsten. De får direkt informationen de behöver om kundnöjdhet, effektivitet eller produktivitet och får själva möjligheten att ändra det som behövs”, säger Lina Bjelkmar.

Trots att digitaliseringen tagit stora steg framåt de senaste åren så är det fortfarande inte ovanligt med svårförståeliga och oengagerande exceldokument för att följa upp kundtjänsternas arbete. Eller så har man så många system att det är svårt att överblicka all information.

”Nyckeln är att varje medarbetare har tillgång till rätt information i realtid och själv har möjlighet att fatta beslut. Det frigör också en hel del tid från cheferna. Istället för att sammanställa statistik och ta fram rapporter kan de fokusera på att hjälpa sina medarbetare att utvecklas”, säger Lina Bjelkmar.

För de flesta av företagen som använder Indicate me’s verktyg syns det mätbara resultat snabbt, ofta inom bara några månader. Inte sällan handlar det om ökade kundnöjdhetssiffror på mellan 20-40%.

”Det gör oss väldigt glada. Kan vårt verktyg både skapa ökad kundnöjdhet och engagerade kundtjänstmedarbetare så har vi verkligen lyckats. Företags kundtjänst är verkligen en helt avgörande kontaktyta och förtjänar de bästa verktygen och medarbetarna”, säger Lina Bjelkmar.

Läs mer om Indicate me här  

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Indicate me och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?