Hoppa till innehållet

Annons

Nya löftet: Begagnade mobiler med perfekta batterier

Det finska bolaget Swappie rullar ut en ny kategori begagnade Iphone-telefoner med 100 procent batterikapacitet och tolv månaders garanti.
I vissa fall byter bolaget ut telefonens gamla batteri mot ett nytt från en annan tillverkare än Apple. 

Swappies Sverigechef Eeva-Lotta El Hosri med sin nya premiumserie.
Swappies Sverigechef Eeva-Lotta El Hosri med sin nya premiumserie.Foto:Press.

Finska Swappie beskriver sig som ”Europas ledande onlineplats för köp och försäljning av renoverade smartphones”. Bolaget grundades 2016, har i dag 800 anställda och sålde redan under 2021 telefoner för mer än 2 miljarder kronor, eller 195 miljoner euro.

I fjol tog man in över 1 miljard kronor i en investeringsrunda som Di Digital repporterade om. Detta mitt under en brinnande debatt om svårigheterna med att som konsument reparera Apples telefoner.

”Swappie har en unik position då vi utför alla renoveringar i våra egna anläggningar i Europa, äger vår egen försörjningskedja och erbjuder förmåner som garantier och returer”, säger bolagets vd och medgrundare Sami Marttinen.

Nu höjer bolaget insatsen med lanseringen av en ny produktkategori som man kallar ”Premium Series” i hela EU. Bolaget hävdar att samtliga telefoner i premiumserien är ”tekniskt och estetiskt felfria”, med ”100 procent batterikapacitet” och säljs med en garanti på tolv månader.

Swappies Sverigechef Eeva-Lotta El Hosri förklarar att alla telefoner som säljs genomgår bolagets renoveringsprocess, bestående av 52 steg.

”I den ingår kontroll av batteriet, som kan ersättas vid behov. En del av de begagnade batterier vi får in har en prestanda på motsvarande 100 procent batterikapacitet. Men vi kan även ersätta begagnade batterier med nya från andra tillverkare än Apple”, säger hon. 

Tanken är att de nya telefonerna ska svara direkt på konsumenternas huvudsakliga oro: I en studie genomförd av Swappie och Kantar tillfrågades konsumenter om varför de väljer att köpa nya telefoner istället för begagnade. Ungefär en tredjedel (37 procent) angav batterihälsa som den främsta anledningen, följt av funktionaliteten hos en ny telefon (26 procent) och avsaknaden av slitage (25 procent).

En stor del av Swappies erbjudande bygger på att konsumenter ska vilja bidra till en mer hållbar konsumtion av elektronik. Bolaget hävdar bland annat att nya smartphones genererar över 100 miljoner ton koldioxid per år, där 85-95 procent av dessa utsläpp sker under tillverkningsprocessen.

Swappie samarbetar även med organisationer som Right to Repair Coalition i den politiska strid som just nu pågår kring konsumenters rätt att få sin elektronik reparerad. 

”Bryssel föreslog nyligen lagstiftning för att främja konsumenternas rätt att reparera, vilket är positivt. Men vi behöver gå längre och förbjuda alla metoder som begränsar reparation”, säger Jori Ahvonen, teknikchef på Swappie. 

Han menar att EU bör jobba för att främja reparation framför nytillverkning.

”Konsumenter bör kunna söka prisvärda och kvalitativa reparationer från vilken leverantör de vill, utan att funktionaliteten försämras på grund av att reparationen utfördes utanför originaltillverkarens nätverk”, säger han. 

Innehåll från LitiumAnnons

Rapport: digitala satsningar en konkurrensfördel i B2B

Nyligen presenterade Litium för sjunde året i rad sin undersökning Nordic Digital Commerce in B2B. Studien baseras på svar från 920 personer från nordiska bolag och visar att digitaliseringen av handeln inom B2B fortsätter att växa stadigt, med tydliga fördelar för både företag och kunder.

– Företag som inte följer digitaliseringstrenden riskerar att erbjuda en sämre kundupplevelse och tappa kunder över tid, säger Malin Bodolla hos Litium.

Pandemin orsakade en kraftig ökning av digitala investeringar inom de flesta branscher. Inom B2B har utvecklingen haft en något långsammare takt, men Litiums granskning visar att över hälften av de tillfrågade B2B-bolagen antingen har påbörjat – eller accelererat – sin försäljning i digitala kanaler. Rapporten visar att det trots lågkonjunktur är få som bromsar ner: 72 procent anger att deras investeringar är oförändrade och endast 4 procent anger att de avser minska sina investeringar inom digital handel. 13 procent planerar istället att öka sina investeringar. 

– Trenden mot digitalisering inom B2B-försäljning fortsätter stadigt att växa och förväntas inte bromsa in. Det blir därför viktigt för produktbolag att hitta de verktyg som faktiskt gör skillnad för deras effektivitet och kundupplevelse, konstaterar Malin Bodolla.

Hon förklarar vidare att digitaliseringsresan ofta påbörjas med syfte att förenkla intern administration och intern effektivisering, men pekar på att årets studie visar ytterligare fördelar med digitala investeringar: 

– Ökad digitalisering av handeln resulterar ofta i att kunden får en bättre upplevelse och relation till företaget, exempelvis genom self-service-tjänster eller enkel tillgång till viktig information när de själva behöver det. 

Ökad fokus på kundinsikter och kunskapsutbyte

Detta menar Malin Bodolla går i linje med en mer övergripande trend, där ett större antal B2B-företag lägger mer tid och resurser på att öka insikterna kring kundresan och kartlägga kundernas behov. Tidigare skedde sådana åtgärder mer ad-hoc men allt fler bolag har nu detta som en del i ett systematiskt arbetssätt.

– I mitt tycke är detta ett genombrott: trots tuffare tider ser vi att ett ökande antal företag gör en extra insats för att förstå kundernas behov och vanor i sin kundresa för att använda dessa insikter som grund för att anpassa sitt erbjudande. Att på detta sätt arbeta med ett tydligt fokus på kundinsikter säkerställer att bolagens investeringar kommer att gagna både det egna företaget och kunderna. 

Årets undersökning visar också på en ökad vilja att dela kunskap om utmaningar och resultat, vilket i sin tur bottnar i ökad erfarenhet av det digitala såväl som en vilja att både diskutera och förstå utmaningar. 

– Litium har alltid haft en uttalad målsättning om ökat kunskapsutbyte på marknaden och jag är otroligt glad över att så många tar initiativ för att dela insikter, lärdomar och erfarenheter! I år har vi fått så många idéer, öppna kommentarer och tips att vi kunde göra ett helt kapitel kring respondenternas tips och råd till andra företag – det kommer att gynna oss alla över tid. 

Balans mellan kostnadskontroll och investeringar 

Det är viktigt att sikta på en balans mellan kostnadskontroll och investeringar, speciellt i tider av lågkonjunktur, betonar Malin Bodolla. Det handlar om att göra välavvägda prioriteringar och satsa på investeringar som faktiskt gör skillnad, till exempel genom att öka effektiviteten eller förbättra kundupplevelsen.

– Man kanske inte kan göra allt man vill, därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och förståelse för sin kunds behov och förändringar över tid. Med hänsyn till att kunder idag ställer allt högre och mer föränderliga krav är det avgörande att påbörja detta arbete så tidigt som möjligt. Det handlar om att vara flexibel och snabb att agera när nya möjligheter dyker upp. 

Det Malin Bodolla säger är relevant även i fråga om att rekrytera och behålla medarbetare. På samma sätt som konsumenter kräver digitaliserade processer och tjänster, förväntar sig arbetsmarknaden bästa tänkbara verktyg för att vara effektiv. 

– Man vinner långsiktigt på att förbereda sig nu för en framtida högkonjunktur. Genom att göra nödvändigt grundarbete nu blir man redo när marknaden vänder. Fundera över vad som är viktigast för just er och se till att börja agera. De som inte satsar kommer att ha svårt att komma ikapp de som redan kommit igång, avslutar hon.

Läs Litiums rapport här 

 

Mer från Litium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Litium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera