Annons

Nato och FN använder svenskarnas krisverktyg

Från Nato, FN till MSB – svenska krishanteringsbolaget 4C Strategies har många samhällskritiska organisationer som kunder. I kölvattnet av en två år lång pandemi och i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har de fått se sin verksamhet växa.

Vd:n för 4C Strategies, Magnus Bergqvist, syns på bilden.
Vd:n för 4C Strategies, Magnus Bergqvist, syns på bilden.Foto:Press.

Säkerhetsläget i Europa har varit pressat ända sedan Rysslands annektering av den Ukrainska Krimhalvön 2014. Och i samband med Rysslands anfall på Ukraina, som inleddes i gryningen för snart tre veckor sedan, har läget i väst intensifierats ännu mer.

Vid sidan av ockupationen pågår också ett storskaligt krig i cybervärlden mellan bland annat Rysslands statliga hackernätverk och Anonymous. 

Således har företag, organisationer och myndigheter i allt större utsträckning börjat arbeta mer förebyggande. Det handlar då om att se över sin krisberedskap och de rutiner som finns på plats, men också iscensätta övningar inför potentiella krigshot och humanitära kriser.   

Den svenska techdoldisen 4C Strategies har i samband med detta fått se sin verksamhet blomstra, även om vd:n Magnus Bergqvist medger att det finns något olustigt med att växa i en kris.

Företaget utvecklar och säljer ett mjukvarusystem kallat ”Exonaut”, genom vilket olika aktörer kan öva på krisberedskap, identifiera risker och hantera olika typer av kriser. 

”Först och främst så kan organisationer och företag utvärdera och titta på sin verksamhet för att upptäcka potentiella sårbarheter i ett förberedande syfte. Den andra delen syftar på att hantera en kris. Man leder då en situation genom att dokumentera besluten som tas, samtidigt som systemet ger ifrån sig information för att leda en genom krisen”, säger han. 

Plattformen används även som ett övningsverktyg för att simulera olika krisscenarier som kan inträffa, exempelvis ett stort dataintrång. Träningen sker då bland annat genom övningar – en form av rollspel, enligt vd:n. 

Det kan exempelvis handla om en EU-myndighet som vill se över hur de på ett effektivt sätt ska evakuera europeiska medborgare, eller en försvarsmakt som vill undersöka hur väl olika militära förband skulle agera vid ett potentiellt anfall. 

Plattformen användes även vid den stora internationella militärövningen ”Aurora” och är aktuell inför militärövningen ”Viking” som sker senare i år. 

4C Strategies plattform Exonaut används under övningen Unified Respons för London Fire Brigade, räddningstjänsten i London.
4C Strategies plattform Exonaut används under övningen Unified Respons för London Fire Brigade, räddningstjänsten i London.Foto:Press.

Många av 4C Strategies kunder sticker ut. Bland dessa finns FN, Nato, Europeiska centralbanken, SEB, den svenska, brittiska, amerikanska och kanadensiska försvarsmakten, såväl som MSB och Finansinspektionen.

Dessutom har bolagets plattform blivit ackrediterad till högsta säkerhetsnivå hos Nato. 

”Hos Nato innebar det en två års utvärdering av plattformens kod innan vi fick ett godkännande att göra affärer med organisationen”, säger han, och fortsätter:  

”Vi är unika med att vi har en mjukvaruplattform för det här området som har den klassificeringen. Men samtidigt måste alla verktyg som används av den här typen av organisationer vara säkerhetsklassade och gå igenom långa processer.”  

Extra aktuellt för verksamheten just nu, enligt Magnus Bergqvist, är EU-myndigheter som övervakar europeiska medborgare i riskzoner, företag som tittar på olika alternativ om de har tillverkning nära Ukraina, och stora finansiella företag som vill skydda sig mot dataintrång. 

”De gör riskanalyser för att bland annat se om ens verksamhet kan slås ut, och vad det skulle innebära.” 

Med uppdrag av den här densiteten blir arbetsmängden påtaglig. 

”Det är galet just nu. Vi växte starkt från start mycket på grund av 11:e septemberattackerna i USA 2001, då företag vaknade till liv i krisberedskapsfrågorna. Nu är det '9/11' gånger två. Alla typer av företag är påverkade på olika sätt. Det handlar om allt från cyberhot, företags personal i Ukraina, till varuflöden som kommer från Ryssland. Riskhanteringen är på en enorm nivå hos våra kunder just nu.”

Under intervjun med Magnus Bergqvist berättar vd:n att han befinner sig i Orlando, USA, med anledning av ett oväder som slagit till mot delar av landet. 

”Jag är i USA just nu och träffar en av våra kunder som är ett globalt telekomföretag (konfidentiellt vem aktören är, reds.anm.). De har precis skapat en incident i vårat verktyg för att se hur de ska agera genom krisen, säger han och fortsätter:

”Man tittar på om man har personal i de drabbade områdena, vilka telefonmaster som finns samt på olika butiker som kan komma till skada. Via våra funktioner kan man också larma ut till anställda med information om hur de ska agera”, säger han.  

Under fjolåret omsatte 4C Strategies drygt 261 miljoner kronor för hela den globala verksamheten och hade en lönsamhet på ungefär 20 procent, uppger Magnus Bergqvist. 

”Vi ser en stark tillväxt i år. Det som hänt efter pandemin och i östra Europa har lett till att företag och organisationer har vaknat upp och insett hur sårbara man är.”

Bolaget grundades för drygt 22 år sedan av Andreas Hedskog, och har i dagsläget 150 kunder, drygt 200 anställda samt kontor i Norden, USA och Storbritannien.

Vd:n spår en marknadstillväxt globalt på ungefär 15 procent per år för de kommande åren. 

4C Strategies plattform Exonaut används under en övning med brittiska försvarsmakten.
4C Strategies plattform Exonaut används under en övning med brittiska försvarsmakten.Foto:Press.
Innehåll från ComarchAnnons

Framtidens legacysystem måste lämna plats för omnikanaler

Legacysystem är ofta belastade med sviktande manuella processer som orsakar problem för finans- och försäkringsaktörer. För att motverka dessa bör bolagen komma över sitt förändringsmotstånd och proaktivt investera i moderna, digitala lösningar.

Risken med förändringsmotstånd vad gäller digitala systemlösningar är att aktörer som berörs enbart accepterar förändringsbehovet när katastrofen redan har inträffat. Därför förespråkar experter digitaliserade system som möjliggör för bolag att förnya sina innovationsprocesser. 

– En låg tröskel in till ett övergripande system minskar risken för förändringsmotstånd och öppnar upp möjligheten för företag att lägga en långsiktig strategi, säger Aleksandra Romot, Senior Business Consultant hos systemintegratören och programvaruhuset Comarch.

Att uppgradera ett befintligt legacysystem innebär att man måste välja att antingen bygga om, omstrukturera eller ersätta ett gammalt system. Omstrukturering eller uppdatering innebär medelhöga kostnader och risker, med resultat därefter. Att istället ersätta systemet med ett modernt alternativ ger bäst resultat, men innebär också högre kostnader och högre risker. 

– McKinsey visar att it-kostnaderna per försäkring för försäkringsbolag med moderniserad it kan vara 41 procent lägre än för de med äldre system. Försäkringsbolagen har emellertid svårt att utnyttja denna potential, dels på grund av föråldrade system, dels på grund av alltför komplexa konfigurationer.

Explosivt eller stegvis?

Huruvida man bör välja att ersätta systemet helt eller att gradvis bygga om det och gå mot exempelvis ökad modularitet eller mikrotjänster beror därför enligt Aleksandra Romot både på verksamhetens omfattning och effektiviteten hos försäkringsgivarens it-team. 

– Då blir frågan: ska vi göra en explosiv eller stegvis förändring? Satsa på intern utveckling eller inköp av paketerad programvara? Svaren beror bland annat på hälsan hos existerande legacysystem, tillgången till mogna standardlösningar på marknaden, effektiviteten hos den interna it-funktionen, samt mängden tillgängliga resurser eller målen för affärsmodellen.

Hon konstaterar att moderna it-lösningar för bank och försäkring bör stödja olika typer av försäkringar, exempelvis liv- eller skadeförsäkringar. De bör också vara anpassade för både privatkunder och företag i en sammanhängande lösning, utan att man behöver logga in i flera olika verktyg.

– En sådan modularitet gör det möjligt att anpassa lösningen till försäkringsbolagets behov och ger flexibilitet när det gäller att skapa sin egen it-arkitektur. Comarchs branschanpassade it-lösningar möjliggör för företag att snabbt driva sin digitalisering framåt och dra nytta av dess fördelar.

Värt arbetet

Standardsystem är vanligtvis mer strömlinjeformade, med färdiga funktioner för produktmodellering, prissättning, försäkringar, självbetjäning för kunder eller skadereglering. Att övergå från äldre lösningar till moderna alternativ är därför en komplex process som kräver både tid och resurser, men enligt Aleksandra Romot är det värt det. 

– Försäkringslösningar kommer att bli alltmer integrerade i externa tjänster och produkter. Samarbeten i den moderna världen är endast möjlig om man kan utbyta information snabbt och enkelt. Därför riskerar de bolag som väljer traditionella legacysystem i stället för nya lösningar att hamna på efterkälken. Dagens försäkringsbolag behöver onlineportaler för kunderna, digitala verktyg för distributörerna och en strategi baserad på omnikanallösningar. 

Läs mer hos Comarch  

Mer från Comarch

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Comarch och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera