1515

Myndighet vill bannlysa elscootrar från trottoarer

Förbud mot att köra på trottoaren och slopa den begränsning på motoreffekt som finns i dag. Det är några av de förändringar som Transportstyrelsen vill se för att öka säkerheten kring de olycksdrabbade elscootrarna.

Foto:Andrey Popov

Enligt Transportstyrelsens egen statistik sker två av tre av alla olyckor där elscootrar är inblandade på grund av förarens egna misstag. För cykelolyckor är motsvarande siffra 40 procent. 

På måndagen lämnade Transportstyrelsen sitt förslag på hur man ska kunna utveckla säkerheten kring elscootrarna, och vill nå det genom att införa några nya regler och förenkla redan befintliga.

Transportstyrelsen anser dock inte att det behövs en ny fordonskategori utan slår fast att majoriteten av eldrivna enpersonsfordon i lagens mening är en cykel. 

Myndigheten föreslår i stället en ändring av definitionen av en cykel så att man tar bort begränsningen på 250 watt av motoreffekten.

Genom att ta bort taket på motoreffekt möjliggör man, enligt Transportstyrelsen mer robusta och säkra elscootrar som kan utrustas med exempelvis bättre bromsar och pneumatiska däck. Maxfarten kommer dock fortsatt vara 20 km/h.

”Ett borttagande av kravet på motoreffekt möjliggör trafiksäkrare fordon och ökad teknikutveckling. Vi ser även ett behov av skärpta fordonsstandarder för att säkerhetsställa att endast de mest trafiksäkra fordonen tillåts på våra vägar”, säger August Svedenstedt, Sverigechef för elscooter-operatören TIER Mobility i en kommentar till Dagens Industri.

Transportstyrelsen vill också bannlysa elscootrar helt från trottoarer och gångbanor.  Den svenska elscooter-operatören Voi välkomnar Transportstyrelsens rapport och vill se att man dedikerar mer yta till körbanor för cyklar och elsparkcyklar.

 ”För ökad trafiksäkerhet för lätta fordon är det viktigt att det finns fler tydliga och skyddade cykelbanor där de kan användas. Vi ser att anledningen till att folk väljer att köra på trottoaren oftast är länkad till avsaknaden av cykelbana, då många inte känner sig bekväma att åka i körbanan” säger Eric André, Sverigechef på Voi, i en kommentar.

Elcyklar med trampor påverkas inte av dessa förändringar, men kan komma att påverka de eldrivna en- och tvåhjulingar som inte är mopeder – men inte heller kan definieras som konventionella cyklar. I den gruppen finns så kallade fatbikes.

Om Transportstyrelsens förslag blir lag kommer det att sättas en gräns för hur stor och tung en elscooter eller elcykel utan trampor får vara. vad den maxvikten skulle vara har myndigheten ännu inte kommit fram till.

 


Innehåll från MicrosoftAnnons

Därför är AI och molntjänster nästa steg för finansvärlden

Medan AI överlag anses vara framtiden är det fortfarande förhållandevis få företag som nyttjar AI till fullo i praktiken. Finansbranschen i synnerhet är i behov av applicerade AI-lösningar, inte minst för att driva den gröna utvecklingen, bygga digitala tjänster, göra riskanalyser och motverka bedrägerier. Så vad står i vägen? För att svara på den och andra aktuella frågor arrangerar Microsoft och DI ett webbinarium om den digitala utvecklingen för finansiella tjänster, såväl som finansbranschens framtidsutsikter och möjligheter.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium 

Medan de unga fintechbolagen rusar framåt inom digitaliseringen kämpar många traditionella aktörer med att hänga med i nya lösningar och tekniker. Regulatoriska villkor blir allt mer komplexa, samtidigt som konsumenternas krav och förväntningar förändras. Sammantaget ställer detta mycket höga krav på flexibilitet, en ordentlig utmaning inte minst då många finansiella aktörer sitter på trögrörliga och utdaterade legacysystem och en gigantisk infrastruktur. 

– Därtill kommer ständigt nya affärsmodeller och pandemin sätter tryck på att bankerna blir mer digitala i relationen med kunderna, samtidigt som antalet bedrägerier ökar lavinartat. Kombinerat innebär detta en komplex lägesbild som förutsätter snabbrörlighet och prediktivt arbete. För att möjliggöra detta och bibehålla sin konkurrenskraft behöver finansvärlden våga ta sig till nästa nivå, en utveckling som kommer att vara i fokus under webbinariet, säger Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef inom Cloud & AI hos Microsoft, som också ansvarar för bolagets molnplattform.

Läs mer om Financial Services Sweden 

Ett första – avgörande – steg i detta arbete menar Annica är att i större utsträckning använda sig av molnet. Många ser emellertid fortfarande molntjänster som en risk snarare än en möjlighet – ett centralt exempel är säkerheten, som ofta felaktigt uppfattas som bristande.

– Därför bygger vi in säkerhet som en absolut grundbult i allt vi utvecklar. Microsoft är ett av de bolag, oavsett bransch, som satsar mest på säkerhet i hela världen; det inkluderar både fysisk säkerhet kring våra datacenter och avancerad cybersecurity som i realtid detekterar anomalier och brister.

Dessa brister kan sedan blixtsnabbt åtgärdas genom globala uppdateringar direkt i Microsofts molnplattform. Som om detta inte vore nog erbjuder plattformen också verktyg och stöd för full regelefterlevnad, oavsett vilka länder eller vilken bransch man är verksam i. Plattformen har dessutom överlägset flest ISO-certifieringar inom branschen, vilket innebär att företag kan känna sig helt trygga i att göra övergången till molnet. Denna aspekt är avgörande för den hårt reglerade finansbranschen. 

– Vårt moln är dessutom specifikt anpassat för finanssektorns specifika krav; den samlar alla tjänster från våra portföljer såväl som branschspecifika lösningar just för den finansiella sektorn. Det fungerar lite som ett startpaket i molnet för aktörer inom området, betonar Annica.

Här kan du läsa mer om Microsoft Cloud for Financial Services 

En av de största vinsterna med övergången till molnet, är de synergieffekter som erbjuds av AI och avancerad dataanalys. Möjligheten att automatisera allt från kundtjänst till rådgivning och andra interna operationella processer blir en enorm konkurrensfördel för finansvärlden, som dagligen hanterar otroligt mycket data. Detta aktualiseras i synnerhet när det handlar om riskbedömning och bedrägerisituationer; med AI och maskininlärning detekteras snabbt alla anomalier i säkerhetsflödet, vilket möjliggör avancerad analys och prediktion. 

– Som vi kommer att återknyta till under webbinariet lägger AI grunden för att på ett bättre sätt kunna kombinera digitala tjänster med personligt tilltal och bemötande av kundens behov, för en säkrare och bättre service och rådgivning. I förlängningen handlar det om att knyta samman hela kundresan inom den finansiella världen och därmed få insikt i hur kunderna beter sig genom hela flödet. Först då kan man erbjuda de personifierade tjänster och den kundnärhet som kunderna förväntar sig idag, avslutar Annica.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium här 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?