1515
Annons

Mångmiljonböter för GDPR-brister hos vårdgivare – Capio och Aleris drabbas hårdast

Tunga böter döms ut till sju av åtta vårdgivare som granskats av Datainspektionen. Myndigheten har funnit brister i deras hantering av journaluppgifter, som bryter mot dataskyddslagen GDPR. Kedjan Capio drabbas hårdast med en avgift om 30 miljoner kronor.

Foto:isabell Höjman/TT

Sju av de totalt åtta granskade vårdgivarna har inte gjort nödvändiga riskanalyser kring personuppgifterna i journalsystemen, menar Datainspektionen. Kritik riktas bland annat mot privata aktörer som Aleris och Capio, men även regionstyrda Karolinska universitetssjukhuset. 

”Vårdgivare måste göra en noggrann analys och bedömning av vilka behov personalen har till uppgifter i journalsystemen och vilka risker som finns om personal har för vid tillgång till patientuppgifter. Utan en sådan analys kan vårdgivarna inte tilldela personalen rätt behörighet vilket i sin tur innebär att verksamheterna inte kan garantera patienterna det integritetsskydd de har rätt till”, säger Magnus Bergström som är samordnare för ärendet. 

Nätläkaren Kry är den enda av de åtta granskade vårdgivarna som klarar sig undan böter. De har enligt granskningen genomfört en riskanalys, även om Datainspektionen anser att den ”har vissa brister” som ska åtgärdas. 

De övriga sju vårdgivarna gjorde inte några analyser. De har heller inte begränsat personalens åtkomst till respektive journalsystem till den nivå som krävs, enligt myndigheterna. Bristerna är så pass allvarliga att de mynnar ut i sanktionsavgifter på mellan 2,5 miljoner och 30 miljoner kronor i varje enskilt fall.

Den privata aktören Capio får en bot på 30 Mkr för brister vid sitt sjukhus St Görans i Stockholm, medan två av Aleris-koncernens bolag tillsammans döms att betala 27 Mkr. 

Bötesbeloppen varierar beroende på om det handlar om ett företag eller en myndighet. För företag kan avgiften som mest bli 20 miljoner euro, motsvarande 206 miljoner kronor eller fyra procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. För myndigheter kan avgiften som mest vara 10 miljoner kronor.

Därför hamnade Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och regionerna i Östergötland och Västerbotten på betydligt lägre bötesbelopp.

”Vår förhoppning är nu att landets alla vårdgivare tar till sig informationen i den här vägledningen i sitt arbete med att säkerställa att rätt behörighetstilldelning sker, i syfte att garantera patienterna det integritetsskydd de har rätt till”, säger Magnus Bergström på Datainspektionen.

 


Innehåll från InnencoAnnons

Här är tekniken som drastiskt minskar energiförbrukningen

Höga elpriser, överbelastat elnät och energianvändningens påverkan på klimatet är några relaterade ämnen som de flesta troligtvis blivit bekanta med den senaste tiden. Ett företag vars teknik kan rå bot på detta är Innenco. Med visionen att revolutionera bygg- och energibranschen levererar de ett energisnålt koncept som minimerar både driftkostnader och effekttoppar, samtidigt som det ökar inomhuskomforten.

Innenco grundades år 2015 och är idag ledande inom forskning och utveckling av uppvärmning, kylning och energilagring för alla slags byggnader. Deras nya koncept består av produkten Active Elements och verktyget Innenco Smart Control som tillsammans har påvisat en minskning av energianvändningen med 75 procent under kalla klimatförhållanden och 40 procent under varma klimatförhållanden. Den revolutionerande tekniken har redan beprövats av flertalet kunder och stora aktörer. Innenco har även fått internationellt erkännande av Sveriges Energibyrå, IVL Miljöinstitut, Smart City Sweden och North American realestate developers. 

Så här fungerar det

Konceptet består av ett lågtemperatursystem med Innencos egenutvecklade värmeväxlare, Active Elements, och egna styrsystem som bidrar till att fördela värme och kyla på det mest optimala sättet i en byggnad. Tekniken integreras med verktyget Smart Control, ett datorsystem med unik potential att lokalisera små temperaturskillnader från olika zoner. Värme som skapas i exempelvis ett serverrum kan således användas för att öka temperaturen i en annan del av byggnaden.

– Vanligtvis krävs en värmetillförsel på 50 grader för att bibehålla en inomhustemperatur på 22 grader. Med vår teknik som enkelt kan installeras i golv, väggar och tak krävs istället enbart 25 grader för att hålla samma temperatur. För att skapa inomhuskyla, som utgör en större energibov än uppvärmning, är vår teknik även överlägsen och kräver inte lika stor mängd vatten som andra äldre system, berättar Stephen Bruce, styrelseledamot på Innenco. 

Innenco på väg in i framtiden

Med flertalet godkända patent gör Innenco nu sig redo för börsnotering och påbörjar en kommersialisering i Sverige, Europa och Mellanöstern. De är även delaktiga i projekt i Indien och Kina. 

– Målet är att utveckla vår patentportfölj för att sedan i framtiden ta fram och sälja produkter som är anpassade för vår teknik och våra system. Vi kommer bland annat ta fram värmepumpar och solceller som är anpassade för våra lågtempererade system. Vi vill kunna bidra till att fastigheter blir mer självförsörjande inom energi, får lägre driftkostnader och ett mer balanserat inomhusklimat, säger Stephen Bruce.

Innencos framtid är ljus, med sin teknik och produkter kommer de kunna bidra till att företag världen över kan driva en betydligt mer klimatsmart verksamhet. I sin tur kommer de att kunna leda till ett mer hållbart samhälle. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Innenco och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?