Hoppa till innehållet

Annons

Kris i Stockholms stads digitala prestigeprojekt

Stockholms stad har investerat mer än en halv miljard kronor i en ny digital plattform för skolor. Nu hotas projektet av förseningar och kostnadsökningar, enligt flera källor. ”Vi vet inte vart pengarna har tagit vägen”, säger Lärarnas Riksförbund.

Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius tar nu över ansvaret för Stockholms nya skolplattform.
Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius tar nu över ansvaret för Stockholms nya skolplattform.Foto:Jesper Frisk/TT

För tre år sedan inledde Stockholms stad projektet ”Skolplattform Stockholm”. Målet med projektet, som har en budget på nära 700 Mkr, är att skapa en gemensam och övergripande digital plattform för alla kommunens 750 skolor och förskolor.

Plattformen skulle vara på plats till slutet av 2018.

Projektet har dock inte gått som planerat. För att få kontroll över projektets omfattning och kostnader flyttas ansvaret nu bort från utbildningsförvaltningen. I stället tar stadsledningskontoret, som leder stadens förvaltning och organisation, över.

Jag har ingen aning om prislappen.

Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius underkänner utbildningsförvaltningens styrning av projektet. Flytten sker enligt henne eftersom utbildningsförvaltningen inte har tillräcklig erfarenhet av att driva så omfattande it-projekt.

”Under delar 2015 och 2016 har vi sett att det krävs en större erfarenhet av framdrift av denna typ av projekt. Det handlar om att klara av att hålla ihop något så omfattande”, säger Ann Hellenius.

Di Digital har upprepade gånger sökt Tony Mufic, utbildningsdirektör i Stockholm, för en kommentar. Han hänvisar alla frågor till Ann Hellenius.

Läs mer: Så mycket kostade försvarets träningsapp

Skolplattformen har en maxbudget på 695 miljoner kronor som enligt Ann Hellenius i dagsläget inte har överstigits.

Däremot är flera fackliga representanter som Di Digital har talat med oroliga över kostnaderna och det en person kallar ”exempellösa priser”. Facken har flera gånger frågat hur mycket pengar som har gått åt utan att få svar.

”Mitt intryck är att det har kostat väldigt mycket pengar och vi vet inte vart pengarna har tagit vägen. Den redovisningen har varit bristfällig”, säger Bengt Nordström på Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

”Jag har ingen aning om prislappen”‚ säger Erik Jung på Lärarförbundet, som har informerats om projektet i en referensgrupp. Den har dock inte haft reella möjligheter till påverkan, menar han.

Facken har inte bara bekymrat sig över projektets kostnader, utan även att kraven som kommunen preciserade i början snabbt skulle halka efter teknikutvecklingen.

Staden har dragit i handsbormsen i en del av projektet, som efter tre år av utveckling inte har levt upp till stadens krav. En upphandling av ett nytt pedagogiskt verktyg för alla stadens skolor valde staden nyligen att inte förlänga.

Det kontraktet var ursprungligen värt 16,5 miljoner kronor. Enligt uppgift till Di Digital kan kostnaden inom det området ha ökat till 80 Mkr. Det tillbakavisar dock Ann Hellenius.

”Vi måste se vad som blir kostnadspåverkan när vi inte förlänger med leverantören. Vi måste först analysera detta och fatta beslut om en reviderad tidsplan. Det troliga är att det blir någon form av kostnadspåverkan. Men alla siffror är rena spekulationer”‚ säger Ann Hellenius.

Vi står egentligen i ett pausläge där vi väntar på nya direktiv.

Jätteprojektet riskerar nu kraftiga förseningar, enligt flera personer som Di Digital har talat med.

”Vi står egentligen i ett pausläge där vi väntar på nya direktiv”‚ säger en person som har arbetat med plattformen.

Läs mer: Därför stängde Stockholms it-direktör ned sin it-avdelning

Förflyttningen av skolprojektet har lett till oro bland medarbetarna på utbildningsförvaltningen över projektets framtid.

”Det finns en oro från fackligt håll i utbildningsförvaltningen på grund av att man flyttar över ansvaret”, säger Ann Hellenius.

Innehåll från LitiumAnnons

Rapport: digitala satsningar en konkurrensfördel i B2B

Nyligen presenterade Litium för sjunde året i rad sin undersökning Nordic Digital Commerce in B2B. Studien baseras på svar från 920 personer från nordiska bolag och visar att digitaliseringen av handeln inom B2B fortsätter att växa stadigt, med tydliga fördelar för både företag och kunder.

– Företag som inte följer digitaliseringstrenden riskerar att erbjuda en sämre kundupplevelse och tappa kunder över tid, säger Malin Bodolla hos Litium.

Pandemin orsakade en kraftig ökning av digitala investeringar inom de flesta branscher. Inom B2B har utvecklingen haft en något långsammare takt, men Litiums granskning visar att över hälften av de tillfrågade B2B-bolagen antingen har påbörjat – eller accelererat – sin försäljning i digitala kanaler. Rapporten visar att det trots lågkonjunktur är få som bromsar ner: 72 procent anger att deras investeringar är oförändrade och endast 4 procent anger att de avser minska sina investeringar inom digital handel. 13 procent planerar istället att öka sina investeringar. 

– Trenden mot digitalisering inom B2B-försäljning fortsätter stadigt att växa och förväntas inte bromsa in. Det blir därför viktigt för produktbolag att hitta de verktyg som faktiskt gör skillnad för deras effektivitet och kundupplevelse, konstaterar Malin Bodolla.

Hon förklarar vidare att digitaliseringsresan ofta påbörjas med syfte att förenkla intern administration och intern effektivisering, men pekar på att årets studie visar ytterligare fördelar med digitala investeringar: 

– Ökad digitalisering av handeln resulterar ofta i att kunden får en bättre upplevelse och relation till företaget, exempelvis genom self-service-tjänster eller enkel tillgång till viktig information när de själva behöver det. 

Ökad fokus på kundinsikter och kunskapsutbyte

Detta menar Malin Bodolla går i linje med en mer övergripande trend, där ett större antal B2B-företag lägger mer tid och resurser på att öka insikterna kring kundresan och kartlägga kundernas behov. Tidigare skedde sådana åtgärder mer ad-hoc men allt fler bolag har nu detta som en del i ett systematiskt arbetssätt.

– I mitt tycke är detta ett genombrott: trots tuffare tider ser vi att ett ökande antal företag gör en extra insats för att förstå kundernas behov och vanor i sin kundresa för att använda dessa insikter som grund för att anpassa sitt erbjudande. Att på detta sätt arbeta med ett tydligt fokus på kundinsikter säkerställer att bolagens investeringar kommer att gagna både det egna företaget och kunderna. 

Årets undersökning visar också på en ökad vilja att dela kunskap om utmaningar och resultat, vilket i sin tur bottnar i ökad erfarenhet av det digitala såväl som en vilja att både diskutera och förstå utmaningar. 

– Litium har alltid haft en uttalad målsättning om ökat kunskapsutbyte på marknaden och jag är otroligt glad över att så många tar initiativ för att dela insikter, lärdomar och erfarenheter! I år har vi fått så många idéer, öppna kommentarer och tips att vi kunde göra ett helt kapitel kring respondenternas tips och råd till andra företag – det kommer att gynna oss alla över tid. 

Balans mellan kostnadskontroll och investeringar 

Det är viktigt att sikta på en balans mellan kostnadskontroll och investeringar, speciellt i tider av lågkonjunktur, betonar Malin Bodolla. Det handlar om att göra välavvägda prioriteringar och satsa på investeringar som faktiskt gör skillnad, till exempel genom att öka effektiviteten eller förbättra kundupplevelsen.

– Man kanske inte kan göra allt man vill, därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och förståelse för sin kunds behov och förändringar över tid. Med hänsyn till att kunder idag ställer allt högre och mer föränderliga krav är det avgörande att påbörja detta arbete så tidigt som möjligt. Det handlar om att vara flexibel och snabb att agera när nya möjligheter dyker upp. 

Det Malin Bodolla säger är relevant även i fråga om att rekrytera och behålla medarbetare. På samma sätt som konsumenter kräver digitaliserade processer och tjänster, förväntar sig arbetsmarknaden bästa tänkbara verktyg för att vara effektiv. 

– Man vinner långsiktigt på att förbereda sig nu för en framtida högkonjunktur. Genom att göra nödvändigt grundarbete nu blir man redo när marknaden vänder. Fundera över vad som är viktigast för just er och se till att börja agera. De som inte satsar kommer att ha svårt att komma ikapp de som redan kommit igång, avslutar hon.

Läs Litiums rapport här 

 

Mer från Litium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Litium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera