1515

Intervju: Avanzas vd Martin Tivéus om framtiden för fintech

Om ett par år finns inte några rådgivare för privatpersoner kvar på storbankerna. Det spår nätmäklaren Avanzas avgående vd Martin Tivéus i en stor intervju med Di Digital. 

Martin Tivéus lämnar efter fem år posten som vd för Avanza, för att istället ta över Evidensia Djursjukvård.
Martin Tivéus lämnar efter fem år posten som vd för Avanza, för att istället ta över Evidensia Djursjukvård.Foto:Jesper Frisk

Martin Tivéus kom till nätmäklaren Avanza från Microsoft 2011. Nu i sommar lämnar han vd-posten efter fem år. Under den tiden har Avanza blivit en stor spelare inom aktiehandeln för privatpersoner men också testat allt ifrån bolån till att börsnotera bolag. Di Digital träffade honom för att få en bild av vad han tror kommer att hända med Avanza och finansbranschen de kommande åren.

Vilka större förändringar ser du vara på gång i finansbranschen just nu?

”Jag ser en omstöpning av branschen drivet av nya regleringar, ny teknik och förändrat användarbeteende. Den sista stora regleringsvågen från EU kommer nu och fortsätter till 2018. Det är ganska stora regelpaket som är tänkta att öka transparensen och konsumentskyddet. Konsekvensen för alla banker och institut är att det succesivt blir dyrare att erbjuda individuell finansiell rådgivning. Samtidigt sjunker betalningsviljan för sådana tjänster i konsumentledet. Det blir en ganska jobbig ekvation för de flesta i branschen och kommer att tvinga fram en förändring.”

Vad kommer att hända?

”Jag tror att alla banker som riktar sig mot konsumenter kommer att tvingas digitalisera rådgivningen inom några år. Man kommer inte att ha råd med personliga rådgivare för den breda massan.”

Så den personliga bankmannen är borta om några år?

”Ja, det drivs av högre kostnader och lägre betalningsvilja. Samtidigt ökar mognaden hos konsumenterna för digitala beslutsstöd. När de stora breda aktörerna stänger den fysiska butiken kommer det att kunna driva förändringen i konsumentledet ganska snabbt. Kunderna vänjer sig av med en personlig relation till banken och blir då mer bytesbenägda. Det kan förändra spelplanen snabbare än jag tror många är beredda på.”

Läs mer: Reportage Bankrådgivarnas sista strid

Avanza har börjat ta fram fler beslutsstöd för spararna. Är det en strategi för att möta de här förändringen?

”Absolut. Digitala beslutsstöd är ett av våra viktigaste utvecklingsområden. Hittills har vi på Avanza framför allt riktat oss mot de runt 40 procent av befolkningen som känner sig bekväma med att fatta egna sparbeslut. I och med omdaningen av marknaden som jag tror inträffar kommer de övriga 60 procenten av befolkningen, som idag får råd av en bankman, att tvingas till att ta egna beslut. De 60 procenten kommer att förflyttas till den typ av digitala gränssnitt som vi nu utvecklar.”

Internationellt finns flera aktörer som helt automatiserat placeringen av kundernas pengar. Kommer ni gå dit också?

”Jag tror inte att vi ska gå så långt som till diskretionär förvaltning. Man kommer ganska långt med generella råd och allokeringsstöd. Vi går från att kunderna placerar helt själva till att vi hjälper dem att göra det, men sannolikt inte till att vi gör det åt dem.”

Avanzas huvudintäkt kommer idag från courtage vid värdepappershandel. Vad kommer att hända med courtaget framåt?

”De sista 12 åren har vi sänkt vårt courtage med i snitt 10 procent per år. Jag ser inget skäl till att den trenden skulle vända. För 12 år sen var minimicourtaget 99 kronor, nu är det 1 krona men vi har ändå samma lönsamhet.” 

Men vad händer om courtagen faktiskt blir noll. Hur ska Avanza då tjäna pengar?

”Vi mäter kontinuerligt vad kunderna tycker är viktigt. Pris har gått från viktigast till plats 4-5 i takt med att vi sänkt priserna. Det viktigaste i dag är tillgång till realtidsdata, användarupplevelse och tillgång till bra information. Det är det man betalar för. Jag tror att det alltid kommer att finnas möjlighet att på något sätt ta betalt för kringtjänsterna, beslutsstöden och för användarupplevelsen.”

Avanza uppstod som en utmanare till storbankerna. Samtidigt kommer det nu nya utmanare, som kan utmana er på samma sätt som ni utmanat storbankerna. Hur hanterar ni det?

”Vårt bästa försvar är att förnya oss själva. Det var skälet till att vi 2011, trots att vi hade marknadens nöjdaste kunder, valde att bygga en helt ny bank it-mässigt. Vi har insikten att vi inte får låta vår plattform bli så gammal att vi inte kan byta och hamnar i samma situation som storbankerna är i idag. Det gör att vår strategi är att bygga en helt ny bank vart tionde år till femtonde år.”

Träffar du några av de här nya fintech-bolagen som brukar ses som branschens utmanare?

”Jag tror att jag träffat 30 fintechbolag de senaste månaderna. Det är många som kommer och knackar på dörren eftersom vi har många användare. De bolag som löser ett kundbehov kommer att lyckas, vissa kommer att stöpa om branschen, en del andra känner jag kanske inte har bäring.”

Nordnet köpte tidigare upp bolaget Shareville, Nordea har investerat i tjänsten Wrapp. Kommer Avanza att investera i startup-bolag?

”Storbankerna har en annan agenda än vad vi, som är mer av ett techbolag, har. Deras egen förändringsresa är så lång att de nästan måste köpa in innovationskraft för att lyckas. Det är inte lika naturligt för oss, vi har så mycket utvecklarkapacitet själva. Ska vi investera i något är det för att vi känner att det är ett område som är en naturlig del av Avanzas erbjudande som vi inte mäktar med att utveckla själva.”

Ett område som ser ut som att det skulle passa Avanza är p2p-låneplattformar. Har ni tittat på det?

”Jag ha träffat flera sådana bolag. Jag tycker att de möter ett visst behov av att kunna investera i privata, onoterad bolag väldigt tidigt. Men det är väldigt små volymer idag. Dessutom är branschen inte särskilt reglerad. Om vi skulle lägga in en sådan verksamhet under en så kraftigt reglerad verksamhet som vår skulle risken vara att vi tyngde ned och fördyrade verksamheten innan den är mogen nog att bära det.”

Men om p2p-branschen regleras och växer?

”Absolut. Jag tror att Avanza skulle lämpa sig bra som plattform för crowdfunding och p2p. Det handlar om tajming och mognad för branschen.”

Ett område som ni har tassat in på är bolån. Vart ser du att det spåret kommer att leda?

”Vi har ett ganska stort inlåningsöverskott, med en inlåning på runt 30 miljarder kronor. Vi såg att vi kunde använda en del av det till bolån så länge vi inte ökar risken. Därför tog vi fram vår bolåneprodukt för private bankning-kunder. Men den går inte att skala upp så mycket.”

Läs mer: "Bolån nästa steg för startups"

”Däremot har vi nu en situation där bolånemarginalerna har ökat upp till runt 200 baspunkter. Med så pass höga marginaler tror jag att storbankerna öppnar upp för en ny konkurrenssituation.”

Kan Avanza satsa på att bli en verklig konkurrent med storbankerna om bolån?

”Över de kommande åren skulle det kunna bli så. Jag tycker inte att vi är där ännu. Hanteringen av bolån skalar inte riktigt. Bolåneprocessen behöver digitaliseras en vända till och bli mindre manuell för att det ska fungera. Men jag är övertygad om att det kommer att hända de kommande åren. Kombinationen av digitaliseringen och att bankerna trycker upp bolånemarginalerna öppnar upp för konkurrens.”

Avanza har satsat mycket på tjänstepensionsområdet. Vad kommer att hända där de kommande fem åren?

”Pensionsområdet är sämst digitaliserat i hela finansbranschen. Man har från politiskt håll länge uppmanat till självreglering men det kommer inte inträffa. Det låter kanske underligt att höra från en bankdirektör men här behöver vi mer reglering från politiskt håll. Det är samhällsekonomiskt viktigt. Men det finns en risk om politikerna inte gör något och att vi inte tagit ett steg framåt om fem år.”


Innehåll från JetshopAnnons

Composable Commerce är svaret på en kundresa i förändring

Den globala e-handeln utvecklas i extrem fart. Medan det öppnar för spännande möjligheter innebär det också en komplex utmaning för många e-handelsaktörer, inte minst eftersom kundens väg genom kundresan tenderar att förändras minst lika fort.

– Det gäller att ständigt vara redo att ställa om för att möta sina kunder på bästa sätt, vare sig det är via sociala medier eller via live-shopping, som exempel på viktiga orderkanaler, säger Rikard Andersson, kommersiell chef Jetshop.

Med nära två decenniers erfarenhet från e-handeln och dess skiftande premisser har SaaS-leverantören Jetshop samlat på sig en mängd värdefulla insikter kring hur branschen utvecklas. Rikard berättar att en viktig lärdom har varit att de som vill ligga i täten vad gäller konkurrenskraft behöver vara genuint nyfikna, våga testa och sedan ta datadrivna beslut.

– Det innebär i högsta grad att våga prova nya system och att ge sin organisation rätt verktyg för att hålla en hög takt. Ett sådant experimentellt tankesätt kräver dock rätt ramverk och flexibla lösningar för att slå väl ut. Då kan man inte fortfarande arbeta utifrån ett one-stop-shop-koncept genom klumpiga legacysystem, konstaterar han. Dessa monoliter saknar den flexibilitet och snabbrörlighet som krävs för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att fortsätta utveckla sin affär i en ständigt föränderligt klimat.

API-baserad arkitektur

Rikard rekommenderar istället att arbeta utifrån en flexibel, API-baserad arkitektur och att satsa på så kallad Composable Commerce. Med detta koncept är aktörer och varumärken inte längre bundna till monolitiska applikationssviter, utan kan arbeta flexibelt och byta ut de delar som inte uppfyller kraven. Detta kan gälla exempelvis funktionalitet kring personalisering, prisoptimering eller kampanj- och lojalitetshantering.

– Composable Commerce handlar om att ge varumärken och återförsäljare flexibiliteten och verktygen för att smidigt utöka sin handelslösning, verksamhet och tillväxt baserat på affärskrav och strategi. Att man kan komponera sin lösning efter just de system som bäst löser många affärskritiska utmaningar och skapar de bästa kundupplevelserna.

Framtidssäkrar verksamheten

Genom att anamma dessa flexibla, fristående moduler i en helhetsstruktur via API:er kan e-handlare implementera sin egen digitala handelsteknologistack och därmed definiera exakt hur frontend-upplevelsen ser ut och hur verksamheten fungerar på backend.

Således lägger verksamheten grunden för den snabbrörlighet som krävs för att man ska kunna leverera innovativa upplevelser i snabbhet och skala och skilja sig i en allt hårdare konkurrens.

– Detta är ett oerhört effektivt sätt att framtidssäkra sin verksamhet. Moderna lösningar består av kraftfulla applikationer som kommunicerar med varandra genom välformulerade API:er. Det gäller därför att bygga sin lösning på en teknisk bas som möjliggör flexibilitet och att man utökar funktionaliteten genom att byta ut enskilda komponenter istället för hela lösningar. Detta är anledningen till att vi byggt Jetshop Commerce som en API- och molnbaserad SaaS-plattform för e-handlare, som alltid körs på senaste versionen med senaste tekniken.

Jetshop Commerce är en helt headless och API-driven lösning, vilket öppnar upp för att skapa design och funktionalitet som är helt anpassade efter kundens behov och önskemål. Tack vare ett vidsträckt ekosystem av partners ger Jetshop därmed sina kunder möjlighet att välja de lösningar som passar bäst i just deras e-handel, lite som att bygga Lego.

– Vi är Nordens största SaaS-företag inom digital handel och det är en position vi har nått genom att vara lyhörda för e-handlarna och deras behov. Det tänker vi fortsätta med; vi vill spela en aktiv roll vad gäller att hjälpa våra kunder att utveckla sina onlineaffärer och nå sina mål, avslutar Rikard.

Läs mer om Jetshops lösningar för e-handel här 

Lär mer om Composable Commerce 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Jetshop och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?