1515

Grattis Almedalen – nu kommer Di Digital

Di Digital gör gemensam sak med HejDigitalt! och bjuder in till två fullspäckade dagar i Almedalen.

Di Digital och Hej Digitalt storsatsar med två fullspäckade dagar i Almedalen.
Di Digital och Hej Digitalt storsatsar med två fullspäckade dagar i Almedalen.

Organisationen HejDigitalt! har de senaste två åren fått stort genomslag under Almedalsveckan i Visby, och bidragit till att få upp digitaliseringsfrågorna högt på den politiska dagordningen.

"Vi vill skapa en mötesplats för alla som kommer till Almedalen och vill få nya insikter om hur de kan förbättra sitt arbete genom digitala lösningar", säger Beata Wickbom, grundare och producent. 

I år gör Di Digital och HejDigitalt! en gemensam satsning för att ytterliga lyfta de digitala frågorna.

"Digitaliseringen är den enskilt viktigaste frågan för såväl näringslivet som samhället i stort. Därför vill vi att de diskussioner som ständigt förs i startupvärlden nu på allvar förs in i politiken", säger Viktor Ström, reporter och medgrundare till Di Digital. 

Under måndagen och tisdagen den 4-5 juli kommer Di Digital och HejDigitalt! att annordna en rad seminarier tillsammans. Ämnena spänner från hur vi ska hantera robotar på arbetsplatserna till hur storföretag och startups ska bli bättre på samarbete. 

Digitaliseringen är den enskilt viktigaste frågan för såväl näringslivet som samhället i stort. 

Förhoppningen är att diskussionerna i Visby ska leva vidare och ligga till grund för vidare satsningar under året.

"Vi behöver en partner som driver på det här året om. Och då finns det dem som förstår det bättre än andra. Jag ser Di Digital som en sådan partner. Jag uppfattar Di Digital som den främsta kunskapskällan för en digitalt orienterad vd", säger Beata Wickbom. 

Viktor Ström, Di Digital (till vänster) och Beata Wickbom, HejDigitalt! (till höger).

"Jag hoppas att vi kan vara en brobyggare mellan startup-Sverige och det lite mer yrvakna näringslivet. De lever inte i samma ekosystem i dag. Vi vill sätta igång diskussionen mellan dem", säger Viktor Ström.

Du som inte är på plats kommer kunna följa med via digital.di.se. Sajten kommer uppdateras löpande med artiklar, intervjuer och livesända seminarier under Almedalsveckan. 

Här är hela programmet från Di Digital och Hej Digitalt:


Måndag 4 juli

Samtliga seminarier hålls på Fiskargränd 5, Visby.

8:30 - 10:00

Hur ökar vi takten på Sveriges digitalisering?

Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Den ger oss möjlighet att förbättra alla delar av samhället och näringslivet. Men från en topp-position har vi tappat fart och halkat efter. Varför? Vad kan vi lära av andra regioner som Sydkorea, Silicon Valley och Tyskland? Hur ökar vi tempot?

Medverkande:

Sara Öhrvall, Seniorkonsult & styrelseproffs, MindMill Network

Lisa Lindström, VD & grundare, Doberman

Lena Miranda, VD, Mjärdevi Science Park

Anne Lidgaard, Chef, Vinnova Silicon Valley

Pia Sandvik, VD, RISE Research Institutes of Sweden

Karin Nygårds, Lärare i programmering & författare, Teacherhack

Dag Forsén, Projektledare, Project Manager, SICS Swedish ICT & Hälsans nya verktyg

Moderatorer: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

10:30-12:00

Hur ska företag och organisationer förbättra digital innovation och tjänsteutveckling?

Digital innovation erbjuder nya lösningar för alla typer av produkter och tjänster, inom industrin, tjänstesektorn, utbildning, vård och samhälle. Vilka strukturer och arbetssätt är mest framgångsrika? Ska man starta digitalt labb, omvandla IT-avdelningen eller köpa spetskompetens utifrån?

Medverkande:

Charlotta Tönsgård, vd, Min Doktor

Helene Svahn, Ansvarig digital innovation & forskning samt professor i nanobioteknik KTH, Permobil

Stefan Vlachos, Head of strategic innovation, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Velander-Gisslén, Kommunikationsansvarig, Tekniska Museet

Elcim Yilmaz, Medskapare, Entreprenörskap Sverige 3.0.

Mikael Cato, Head of Digital Consulting and Solutions, Acando

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

13:30-15:00

Robotmoral – vad händer på jobbet när kollegan är en robot eller virtuell assistent?

Snart kan nära hälften av alla jobb tas över av robotar; i vården, skolan och på kontoret. De tar inte bara över enkla arbetsuppgifter utan handhar även mellanmänskliga relationer. Vad blir de sociala och etiska aspekterna? Hur påverkas samarbete och kultur av våra digitala kollegor

Medverkande:

Stefan Hyttfors, omvärldsanalytiker

Michael Kazarnowicz, head of innovation & cyborg V0.9, Pronto

Adam Hagman, Affärsutvecklare Hälsorobotik, Robotdalen

Ulf Wickbom, fristående debattör

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

15:30-17:00

Hur ska det traditionella näringslivet samarbeta med digitala superstars – vad händer om de inte möts?

Digitaliseringen förväntas bidra till en ”nyindustrialisering” av Sverige för ökad innovation och konkurrenskraft. Hur kan processen snabbas upp genom ökat utbyte mellan traditionella näringslivet och digitala startups? Hur bygga broar? Vad finns det för samarbetsytor?>

Medverkande:

Marie Wall, Startupansvarig, Näringsdepartementet

Lisa Farrar, CXO (X=okänt) med ansvar digital affärsutveckling & försäljning, Nordic Choice Hotels

Ashkan Pouya, Innovatör & medgrundare, Serendipity Innovations

Anne Lidgaard, Chef, Vinnova Silicon Valley

Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör, Scania

Linda Krondahl, Grundare & vd, THING The Innovation Growhouse Stockholm

Olof Hernell, Head of Digitalization, EQT

Moderatorer: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

8.30-10.00

Social digital innovation – hur utveckla lösningar som löser svåra samhällsutmaningar?

För att lösa stora samhällsutmaningar som integration, utbildning och ökande sociala klyftor krävs en ny typ av social innovation som utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Idag kan entreprenörer och innovatörer utveckla tjänster och lösningar som både älskas av användarna och löser ett samhällsproblem. Vad krävs och hur lyckas man? Var finns de här entreprenörerna? Vad behöver de för resurser och tillgång till exempelvis öppen data? Vad krävs för att säkerställa kvalitet och användarupplevelse? Hur ska tjänsterna förvaltas långsiktigt?

Medverkande:

Estelle Westling, Utvecklingschef, Hero Kompetens

Nora Oleskog Tryggvason, grundare & projektledare Agenda Jämlikhet

Milad Fallah, grundare Tech for refugees & affärsutvecklare Serendipity

Frans Sporsén, Medlem i CUF:s Förbundsstyrelse, @teqnoqrat

Sara Wimmercranz, entreprenör och investerare BackingMinds

Åsa Sandberg, VD, A Win Win World & medgrundare @nudgingsweden

Ivar Björkman, Verksamhetsledare, Openlab

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital


Tisdag 5 juli

11:00-12:30

Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation?

Digital transformation kräver insikt om tekniken möjligheter, organisationens förutsättningar och användarnas krav. Den som leder den processen måste också skapa en kultur av experimenterande och utforskande. Kanske även en högre dos risktagande. Har vi dessa förändringsledare i Sverige?

Medverkande:

Hanna Stjärne, VD, Sveriges Television

Johanna Frelin, VD, Tengboms, tidigare VD Hyper Island

Sofie Lundström, VD och medgrundare Toborrow

Linnea Lindau, VD, Chalmers Ventures

Arash Gilan, vice VD och medgrundare Viva Media & författare Get Digital

Jocke Jardenberg, Internetchef Emeritus, Helsingborgs Stad

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Expertkommentatorer: Anna Stenberg, grundare & VD, WES och Patrik Ågren, konsultchef, IHM

13:30 - 15:00

Digital generationsväxling – vilka nya stjärnor kommer få toppjobben?

Digital transformation kräver både insikter om teknikens möjligheter, förändringsledarskap och förmåga att arbeta agilt och experimenterande. Vad är det för digitala super-talanger vi söker och var finns de? Hur framtidssäkrar vi de digitala kompetensbehoven när vi inte vet exakt vad vi behöver? Hur anställer man någon som är 100 gånger mer kunnig än en själv?

Medverkande:

Donna Hanafi, Ansvarig kundnöjdhet, Tictail, styrelsemedlem PEPP

Lisa Gunnarsson, Head of LinkedIn Nordic

Martin Deinoff, VD, Itch Innovation Lab

Thomas Persson, Generaldirektör, Yrkeshögskolan

Markus Lundström, Chef Digitala Plattformar, Volvo Car Sverige

Romina Pourmokhtari, Ledare LUF:s Integrationspolitiska arbetsgrupp.

Moderator: Beata Wickbom, HejDigitalt och Viktor Ström, DI Digital

Expertkommentator: Anna Stenberg, grundare & VD, WES


Läs mer: Här är hela programmet för HejDigitalt! i Almedalen


Innehåll från SnowflakeAnnons

Saxo Banks övergång till molnlösningar realiserar värdet av data

Många finansiella aktörer står inför en betydande förändring, där de måste utvärdera om deras legacy-system är utrustade för att hantera de snabbt ökande kraven på data, särskilt i fråga om skalbarhet och kompatibilitet. Som en följd av detta övergår allt fler företag till molnbaserade lösningar för att bättre förstå och utnyttja sina data.

Förutom att många äldre lösningar lider av brist på skalbarhet, är de ofta också dyra att underhålla och komplexa att förvalta. Detta är faktorer som är avgörande i finansiella miljöer, där smidighet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet blir viktigare för var dag som går. Historiskt har data inom finansbranschen lagrats i separata datasilor, -lager eller -sjöar, vilket avsevärt försvårat att skapa en 360-graders vy av den insamlade informationen. Med molndataplattformar blir det lättare att möta sådana utmaningar och därmed utveckla en verkligt datadriven organisation, med full översikt av befintliga möjligheter och risker.

Skalbarhet, funktionalitet och priskontroll

För Saxo Bank syftade övergången från datalagring on-premise till i molnet till att uppnå ökad skalbarhet, bättre funktionalitet och precisare priskontroll, utan att kompromissa med säkerheten. Ejvind Hald, chef för Saxo Banks globala informationslager, förklarar att den snabba förändringstakten inom finansiella lagar och riktlinjer, i kombination med ökade krav på regelefterlevnad, var ytterligare anledningar till att den internationellt kända banken valde att gå över till molnet.

– Nya bestämmelser kräver mer data för att möta ökade krav. Förr eller senare har man så mycket data att det blir svårt att analysera och använda den. Genom att använda en automatiskt uppdaterad molndataplattform sparar våra anställda mycket tid i arbetet med att efterleva internationella lagstiftningar och krav. Det möjliggör också för våra team att arbeta mer självständigt. Molnlösningar är därtill personal- och kostnadseffektiva, vilket underlättar för oss att vara flexibla som företag – vi kan visualisera all vår data och dela dem med rätt personer vid rätt tidpunkt, var de än befinner sig. Det är en enorm fördel när det gäller att realisera värdet av data.

Säker åtkomst dygnet runt

Saxo Bank valde Snowflakes molnplattform som lösning. Den kommunicerar och samlar in samtliga relevanta data och virtualiserar dem sedan automatiskt och omedelbart till alla team. Effekterna har redan varit betydande, men övergången har inte varit helt utan utmaningar. 

– Det fanns en viss oro för att kunderna skulle känna att molnet inte är tillräckligt säkert. Samtidigt förväntar sig våra kunder tillgänglighet dygnet runt, på resande fot, från dag ett. Säkerheten var därför avgörande i vårt val av molnleverantör och vi käånner oss trygga med de avancerade lösningar som Snowflake tillhandahåller. Framöver ska vi också implementera ett krypteringsverktyg från Snowflakes partnernätverk, för att stärka våra redan robusta säkerhetsåtgärder.

Alla tre stora moln på begäran

Christian Andersen, försäljningsdirektör för Snowflake Danmark, förklarar att molnlösningen i fråga ger finansiella aktörer möjlighet att bryta sig loss från existerande legacy-system. Dataplattformen gör det till exempel möjligt för kunderna att lagra sina data i ett eller flera moln, utan att datan någonsin lämnar Snowflake. Resultatet är snabb och säker datadelning i ett globalt nätverk, vilket inkluderar dataset från S&P, Factset, ESG-dataset och många fler.

– I takt med att cyberattacker ökar har det blivit tydligt att heltäckande molnlösningar, och inte on-premise-lösningar, är den säkraste vägen att gå. Därför erbjuder vår plattform en samlad plats för alla data, med förstklassig säkerhet och styrning. Detta är kritiska faktorer för alla finansiella aktörer i dag, avslutar Christian.

Läs mer om Saxo Banks lösningar 

Läs mer om Snowflake

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?