Hoppa till innehållet

Annons

EU-projekt ska kratta för flygande bilar i Stockholm – ”Potentialen är stor”

Stockholm har – tillsammans med Helsingfors och Hamburg – valts ut att delta i ett EU-projekt som ska bana vägen för urbana drönartjänster i Europas städer. ”Jättespännande och viktigt. Utvecklingen sker snabbt så det är bra att vara med och tänka till och se hur de kan bidraga till att göra staden bättre”, säger Stockholms trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) till Dagens industri.

Världens första kommersiella flygande bil Xpeng X2 visades upp i samband med eCar Expo i fjol.
Världens första kommersiella flygande bil Xpeng X2 visades upp i samband med eCar Expo i fjol.

Utvecklingen av drönarleveranser går i raketfart, men hur kan man på bästa sätt använda dem i Europas städer och vad krävs i form av stadsplanering och regelverk för att luftburna transporter ska bli en naturlig del av stadens utbud?

Det ska ett nytt EU-finansierat projekt förhoppningsvis ge svar på. Projektet som går under namnet CITYAM, är ett samarbete mellan ett dussintal parter från från näringsliv, akademi och det offentliga.

Under tre år ska man testa, utvärdera och förbereda hållbara lösningar för rörlighet i nedre luftrummet i Europas städer. Målet är få en bild av hur man måste anpassa stadsplaneringen, var man kan bygga start- och landningsplatser, hur det påverkar boende i staden men också faktiskt genomföra ett riktigt pilotprojekt med drönare i stadsmiljön.

”En stor utmaning med transporter i städer är att det uppstår flaskhalsar och att man dimensionerar transportsystemet efter maxbelastningen och resten av dygnet har ett för stort system som mest kostar pengar. Det är ju inte ett optimalt utnyttjande av stadens resurser. Det är svindlande att föreställa sig att man kan transportera saker i tre dimensioner. Potentialen är stor”, säger Lars Strömgren.

Drönare kan komma att spela en viktig roll inom många olika områden inom en snar framtid, spår Billy Josefsson, som är programledare för Forskning Urban Air Mobility på Luftfartsverket.

”Drönare kan snabbt förflytta både material – och i framtiden också i människor – på väldigt kort tid jämfört med både bil och andra kommunala transporter. De kan också snabbt ge en översikt över ett område, till exempel leta efter mönster i trafik, eller leta efter människor som är försvunna”, säger han.

I nuläget tittar regionen i Stockholm på hur man ska kunna effektivisera transporter mellan olika sjukhus, exempelvis ett blodprov.

”Det kan också handla om att rädda liv, till exempel få en hjärtstartare till en specifik plats”, säger Billy Josefsson.

Det förekommer väldigt skiftande uppgifter kring hur mycket marknaden för så kallad luftburen mobilitet kan vara värd i framtiden. Enligt en rapport från konsultfirman Deloitte som numera har ett par år på nacken kan branschen omsätta så mycket som 1.000 miljarder kronor, och sysselsätta mer än 280.000 personer – bara i USA – år 2035. Uppgifterna är framtagna i samarbete med den amerikanska branschorganisationen Aerospace Industries Association.

Men trots att det pratats om flygande bilar och flygtaxis i många år nu har fenomenet inte riktigt lyft än. Drygt en handfull olika företag är just nu inne i en certifieringsprocess för att få utföra persontransporter, och i fjol investerades det totalt 73 miljarder kronor i flygtaxibolag, enligt Forbes. Men för att de ska bli en vanlig syn i luftrummet återstår mycket arbete med att se över regelverk med mera. Här kan projektet CITYAM bidra.

”Det finns en oro att det ska störa mycket genom både buller och visuellt buller. En större studie som gjort i Sydney visar att så länge det handlar om samhällsnyttiga tjänster såsom blåljus eller medicinska tjänster så var det ingen som hade problem med det. Men om de ska användas till att leverera pizzor eller hamburgare så är det nog annorlunda”, säger Billy Josefsson.

Flera större städer planerar att använda sig av drönare på olika sätt i framtiden. Paris siktar på att ha en flygtaxiverksamhet – om än begränsad – i gång redan till OS nästa sommar 2024. Växande pendlingstider i Los Angeles, Houston, Miami, Orlando och Pittsburgh har skapat efterfrågande efter stadsflyg. Och i Stockholm finns det flera intressanta affärsmodeller: varför inte ta en flygtaxi direkt från Arlanda till taket på valfritt hotell i City, eller en sightseeing-tur i skärgården?

LÄS OCKSÅ Kineser vill ta flygande bilar till Skellefteå

Innehåll från LitiumAnnons

Rapport: digitala satsningar en konkurrensfördel i B2B

Nyligen presenterade Litium för sjunde året i rad sin undersökning Nordic Digital Commerce in B2B. Studien baseras på svar från 920 personer från nordiska bolag och visar att digitaliseringen av handeln inom B2B fortsätter att växa stadigt, med tydliga fördelar för både företag och kunder.

– Företag som inte följer digitaliseringstrenden riskerar att erbjuda en sämre kundupplevelse och tappa kunder över tid, säger Malin Bodolla hos Litium.

Pandemin orsakade en kraftig ökning av digitala investeringar inom de flesta branscher. Inom B2B har utvecklingen haft en något långsammare takt, men Litiums granskning visar att över hälften av de tillfrågade B2B-bolagen antingen har påbörjat – eller accelererat – sin försäljning i digitala kanaler. Rapporten visar att det trots lågkonjunktur är få som bromsar ner: 72 procent anger att deras investeringar är oförändrade och endast 4 procent anger att de avser minska sina investeringar inom digital handel. 13 procent planerar istället att öka sina investeringar. 

– Trenden mot digitalisering inom B2B-försäljning fortsätter stadigt att växa och förväntas inte bromsa in. Det blir därför viktigt för produktbolag att hitta de verktyg som faktiskt gör skillnad för deras effektivitet och kundupplevelse, konstaterar Malin Bodolla.

Hon förklarar vidare att digitaliseringsresan ofta påbörjas med syfte att förenkla intern administration och intern effektivisering, men pekar på att årets studie visar ytterligare fördelar med digitala investeringar: 

– Ökad digitalisering av handeln resulterar ofta i att kunden får en bättre upplevelse och relation till företaget, exempelvis genom self-service-tjänster eller enkel tillgång till viktig information när de själva behöver det. 

Ökad fokus på kundinsikter och kunskapsutbyte

Detta menar Malin Bodolla går i linje med en mer övergripande trend, där ett större antal B2B-företag lägger mer tid och resurser på att öka insikterna kring kundresan och kartlägga kundernas behov. Tidigare skedde sådana åtgärder mer ad-hoc men allt fler bolag har nu detta som en del i ett systematiskt arbetssätt.

– I mitt tycke är detta ett genombrott: trots tuffare tider ser vi att ett ökande antal företag gör en extra insats för att förstå kundernas behov och vanor i sin kundresa för att använda dessa insikter som grund för att anpassa sitt erbjudande. Att på detta sätt arbeta med ett tydligt fokus på kundinsikter säkerställer att bolagens investeringar kommer att gagna både det egna företaget och kunderna. 

Årets undersökning visar också på en ökad vilja att dela kunskap om utmaningar och resultat, vilket i sin tur bottnar i ökad erfarenhet av det digitala såväl som en vilja att både diskutera och förstå utmaningar. 

– Litium har alltid haft en uttalad målsättning om ökat kunskapsutbyte på marknaden och jag är otroligt glad över att så många tar initiativ för att dela insikter, lärdomar och erfarenheter! I år har vi fått så många idéer, öppna kommentarer och tips att vi kunde göra ett helt kapitel kring respondenternas tips och råd till andra företag – det kommer att gynna oss alla över tid. 

Balans mellan kostnadskontroll och investeringar 

Det är viktigt att sikta på en balans mellan kostnadskontroll och investeringar, speciellt i tider av lågkonjunktur, betonar Malin Bodolla. Det handlar om att göra välavvägda prioriteringar och satsa på investeringar som faktiskt gör skillnad, till exempel genom att öka effektiviteten eller förbättra kundupplevelsen.

– Man kanske inte kan göra allt man vill, därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och förståelse för sin kunds behov och förändringar över tid. Med hänsyn till att kunder idag ställer allt högre och mer föränderliga krav är det avgörande att påbörja detta arbete så tidigt som möjligt. Det handlar om att vara flexibel och snabb att agera när nya möjligheter dyker upp. 

Det Malin Bodolla säger är relevant även i fråga om att rekrytera och behålla medarbetare. På samma sätt som konsumenter kräver digitaliserade processer och tjänster, förväntar sig arbetsmarknaden bästa tänkbara verktyg för att vara effektiv. 

– Man vinner långsiktigt på att förbereda sig nu för en framtida högkonjunktur. Genom att göra nödvändigt grundarbete nu blir man redo när marknaden vänder. Fundera över vad som är viktigast för just er och se till att börja agera. De som inte satsar kommer att ha svårt att komma ikapp de som redan kommit igång, avslutar hon.

Läs Litiums rapport här 

 

Mer från Litium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Litium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera