1515

EU-parlamentet: Vi måste kunna döda robotar

Europaparlamentet gav under torsdagen sitt stöd till en ny robotutredning. Den föreslår bland annat att robottillverkare ska tvingas installera en ”kill switch” på alla robotar.

En ny utredning varnar för effekterna av AI- och robotrevolutionen.
En ny utredning varnar för effekterna av AI- och robotrevolutionen.

På torsdagen meddelade EU-parlamentets juridiska utskott att de bifallit slutsatserna i en robotutredning som utskottet beställt.

I utredningen resoneras det kring framtiden för robotar och artificiell intelligens (AI) och samspelet med människor. Robotar kan enligt utredningen ”utlösa en ny industriell revolution som troligen inte kommer att lämna någon del av samhället oberört”, något som potentiellt kan generera mycket välstånd i samhället.

Läs mer: Hans Kinnevik-bolag vill revolutionera vården med AI

Men utredningen belyser också att robotar kan utgöra ett potentiellt hot mot människor. Det finns en möjlighet att AI kommer att vara vida överlägsen den mänskliga intelligensen, heter det. Om det inte kontrolleras riskeras människans överlevnad.

Därför föreslås det att robottillverkare ska tvingas installera en ”kill switch” för alla robotar. Man kräver även att människor ska kunna använda robotar ”utan risk eller oro för fysisk eller psykisk skada”. Det föreslås också att en EU-myndighet specialiserad på robotar och AI. Myndigheten ska bistå med teknisk, etisk och regulatorisk expertis.

Läs mer: Ny rapport från Vita huset varnar för arbetslöshet i AI:s spår

Vad händer nu då? Som alltid när det gäller EU är det något snårigt med alla turer och processer. Utredningen tillkom efter att det juridiska utskottet i Europaparlamentet i januari 2015 tillsatt en grupp som skulle utreda robotiseringens effekter. Sedan dess har utredningen färdigställts och lämnats till det juridiska utskottet. På torsdagen biföll utskottet utredningens slutsatser vilket betyder att hela EU-parlamentet i februari ska rösta om huruvida de bifaller utredningens slutsatser.

Om EU-parlamentet röstar för utredningen går bollen vidare till EU-kommissionen, då EU-parlamentet på egen hand inte kan ta initiativ till lagar. I det läget kan EU-kommissionen välja huruvida de vill gå vidare med utredningens förslag eller inte. Om de går vidare med förslaget inleds EU:s normala lagstiftningsprocess.

Det återstår alltså att se vad byråkratins kvarnar maler fram.

Di Digital brukar inte ta ställning i politiska frågor, men vi föreslår ödmjukt att EU även antar Isaac Asimovs tre robotlagar:

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.

2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.

3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Läs mer: Glöm kundtjänsten – en av fyra vill att en AI ska leda företag


Innehåll från MicrosoftAnnons

Därför är AI och molntjänster nästa steg för finansvärlden

Medan AI överlag anses vara framtiden är det fortfarande förhållandevis få företag som nyttjar AI till fullo i praktiken. Finansbranschen i synnerhet är i behov av applicerade AI-lösningar, inte minst för att driva den gröna utvecklingen, bygga digitala tjänster, göra riskanalyser och motverka bedrägerier. Så vad står i vägen? För att svara på den och andra aktuella frågor arrangerar Microsoft och DI ett webbinarium om den digitala utvecklingen för finansiella tjänster, såväl som finansbranschens framtidsutsikter och möjligheter.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium 

Medan de unga fintechbolagen rusar framåt inom digitaliseringen kämpar många traditionella aktörer med att hänga med i nya lösningar och tekniker. Regulatoriska villkor blir allt mer komplexa, samtidigt som konsumenternas krav och förväntningar förändras. Sammantaget ställer detta mycket höga krav på flexibilitet, en ordentlig utmaning inte minst då många finansiella aktörer sitter på trögrörliga och utdaterade legacysystem och en gigantisk infrastruktur. 

– Därtill kommer ständigt nya affärsmodeller och pandemin sätter tryck på att bankerna blir mer digitala i relationen med kunderna, samtidigt som antalet bedrägerier ökar lavinartat. Kombinerat innebär detta en komplex lägesbild som förutsätter snabbrörlighet och prediktivt arbete. För att möjliggöra detta och bibehålla sin konkurrenskraft behöver finansvärlden våga ta sig till nästa nivå, en utveckling som kommer att vara i fokus under webbinariet, säger Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef inom Cloud & AI hos Microsoft, som också ansvarar för bolagets molnplattform.

Läs mer om Financial Services Sweden 

Ett första – avgörande – steg i detta arbete menar Annica är att i större utsträckning använda sig av molnet. Många ser emellertid fortfarande molntjänster som en risk snarare än en möjlighet – ett centralt exempel är säkerheten, som ofta felaktigt uppfattas som bristande.

– Därför bygger vi in säkerhet som en absolut grundbult i allt vi utvecklar. Microsoft är ett av de bolag, oavsett bransch, som satsar mest på säkerhet i hela världen; det inkluderar både fysisk säkerhet kring våra datacenter och avancerad cybersecurity som i realtid detekterar anomalier och brister.

Dessa brister kan sedan blixtsnabbt åtgärdas genom globala uppdateringar direkt i Microsofts molnplattform. Som om detta inte vore nog erbjuder plattformen också verktyg och stöd för full regelefterlevnad, oavsett vilka länder eller vilken bransch man är verksam i. Plattformen har dessutom överlägset flest ISO-certifieringar inom branschen, vilket innebär att företag kan känna sig helt trygga i att göra övergången till molnet. Denna aspekt är avgörande för den hårt reglerade finansbranschen. 

– Vårt moln är dessutom specifikt anpassat för finanssektorns specifika krav; den samlar alla tjänster från våra portföljer såväl som branschspecifika lösningar just för den finansiella sektorn. Det fungerar lite som ett startpaket i molnet för aktörer inom området, betonar Annica.

Här kan du läsa mer om Microsoft Cloud for Financial Services 

En av de största vinsterna med övergången till molnet, är de synergieffekter som erbjuds av AI och avancerad dataanalys. Möjligheten att automatisera allt från kundtjänst till rådgivning och andra interna operationella processer blir en enorm konkurrensfördel för finansvärlden, som dagligen hanterar otroligt mycket data. Detta aktualiseras i synnerhet när det handlar om riskbedömning och bedrägerisituationer; med AI och maskininlärning detekteras snabbt alla anomalier i säkerhetsflödet, vilket möjliggör avancerad analys och prediktion. 

– Som vi kommer att återknyta till under webbinariet lägger AI grunden för att på ett bättre sätt kunna kombinera digitala tjänster med personligt tilltal och bemötande av kundens behov, för en säkrare och bättre service och rådgivning. I förlängningen handlar det om att knyta samman hela kundresan inom den finansiella världen och därmed få insikt i hur kunderna beter sig genom hela flödet. Först då kan man erbjuda de personifierade tjänster och den kundnärhet som kunderna förväntar sig idag, avslutar Annica.

Anmäl dig till Microsofts och DI:s webbinarium här 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?