1515
Annons

EQT:s budbolag förlorar arbetsrättsprocess i hemlandet

EQT:s budbolag Wolt har fått en finsk region mot sig i tolkningen av lagen. Enligt Södra Finlands läns landstingsförvaltning är bolagets bud i landet att betrakta som anställda, inte fristående medarbetare.

Wolt är en av de stora budaktörerna i Sverige när det kommer till hemleveranser av mat.
Wolt är en av de stora budaktörerna i Sverige när det kommer till hemleveranser av mat.Foto:Magnus Andersson/TT

Matleveranstjänsten Wolt har några av världens tyngsta riskkapitalbolag bakom sig; Amerikanska jättar som Mark Zuckerbergs Iconiq Growth och Goldman Sachs Growth Equity. Där finns också svenska EQT EQT -4,23% Dagens utveckling , både genom EQT Ventures och EQT Growth.

Budbolaget verkar inom den så kallade gigekonomin, där bud tar uppdrag genom en app. Sektorn fungerar olika på olika håll i världen och kända aktörer som Uber och Foodora har i omgångar fått slåss för sin affärsmodell, där buden ses som fristående och inte anställda av bolagen.

Nu har Södra Finlands läns landstingsförvaltning följt det finländska Arbetsmiljöverket i ett beslut som slår fast att Woltbud är att betrakta som anställda och att deras arbetstid därmed ska rapporteras, enligt landets lagar.

”Arbetslagstiftningen har inte hållit jämna steg med omställningen av arbetslivet och den tekniska utvecklingen och i dagsläget är det svårt för arbetsmarknadens parter att förutse hur lagen kommer att tolkas”, sa Eerik Tarnaala, direktör för Södra Finlands läns landstingsförvaltning i ett uttalande efter beslutet.

I underlaget till beslutet står att läsa att buden är underordnade Wolt och den plattform bolaget förvaltar. Wolt definierar dessutom hur arbetet utförs genom att bland annat styra och övervaka arbetet genom plattformen och kontrollera användningen. Buden har inget inflytande på avgiftsnivån och ersättningens storlek.

Wolt ska nu inom 14 dagar vidta åtgärder för att föra arbetstidsrapportering och anmäla åtgärderna till Arbetsmiljöverket. Wolt kan också överklaga beslutet, vilket de redan meddelat att de kommer att göra.

Wolt startade sin verksamhet i Helsingfors 2015 med 10 restauranger. De har sedan dess expanderat till 23 länder och över 120 städer. Under 2020 breddade Wolt sitt sortiment bortom restauranger och takeaway till att även omfatta livsmedel och produkter från detaljhandeln.

Innehåll från SnowflakeAnnons

Få ut mer av data med ett decentraliserat data mesh

Det är svårt att föreställa sig den framtida ekonomin utan data. Många företag har redan insett vikten av datadrivna insikter för att bli framgångsrika vilket också tydligt framgår av siffror från CBS – så tidigt som 2022 utfördes big data-analyser i en mängd olika branscher. Men hur får man ut mesta möjliga av sina data?

De flesta organisationer är idag medvetna om att mycket återstår för att kunna dra nytta av data på bästa sätt. Här spelar flera faktorer in; vissa saknar rätt verktyg, andra rätt kunskap och ytterligare andra den tid som krävs för att genomföra relevanta analyser av de ständigt växande datasamlingarna. 

– För att verkligen optimera värdet av data bör företag därför överväga en strategi med avstamp i data mesh, betonar Henrik Norhøj Nielsen, Principal Sales Engineer hos Snowflake.

Decentralisering behöver inte leda till datasilos

Många företag har en komplex organisationsstruktur. Ju större ett bolag är, desto fler avdelningar har de och desto fler leverantörer och partners samarbetar de med. För att undvika datasilos och effektivisera informationsflöden försöker många samla data från alla datakällor i en enda central lösning. 

– Detta är dock en strategi som kan ha nackdelar; oftast finns det bara ett datateam i en centralt organiserad IT-infrastruktur. Detta team är det enda som ansvarar för att integrera alla dataflöden i en central lösning. Teamet behöver då parallellt hantera ett ständigt fluktuerande antal användare och en mängd olika källor för data; samtidigt har de i de flesta fall inte tillräcklig förståelse avseende vad datan innehåller och hur det används. Det leder ofta till minskad agilitet och till slut kommer kvaliteten på integrerade data att försämras. 

Specialiserade team

Data mesh fungerar annorlunda. Den skiljer sig från traditionella, centraliserade lösningar och utgör ett decentraliserat tillvägagångssätt för skalbar hantering och bearbetning av data. Därmed behöver inte längre ett enda team vara ansvarigt och sköta alla datakällor samtidigt; istället kan specialiserade datateam ansvara för olika domäner, till exempel en specifik avdelning eller produkt. Beroende på hur en organisation är organiserad kan det också vara effektivt att kombinera relaterade områden, såsom marknadsföring och PR, till en domän. 

– Ett sådant upplägg förutsätter emellertid att varje team har rätt kunskaper inom sin domän. Till exempel, vad för data är särskilt viktig för kommunikationsavdelningen? Vilka analyser utförs regelbundet och när behöver man köpa in extern information för att nå bästa resultat? Med rätt kunskap på plats kan de enskilda datateamen arbeta proaktivt för att undvika flaskhalsar och se till att information av hög kvalitet är tillgänglig, konstaterar Henrik. 

Hur tillämpar man data mesh?

Först av allt måste en organisation ha en klar uppfattning om vad man vill uppnå med data. När man har svaret på det kan man göra välgrundade val om vilken information som bör centraliseras respektive decentraliseras. Ett bra första steg är därför att identifiera och etablera tydliga KPI:er till respektive domän. 

– En annan viktig aspekt är att börja se data som en produkt – den behöver ha sin egen logistik, kontroll, lagring och ägandeskap. Tillvägagångssättet här går att översätta nästan direkt från hur fysiska produkter hanteras.

De som vill införa data mesh behöver göra det ett steg i taget för att tydligt förankra förändringarna i organisationen. Definiera en domän och en produkt med ett tydligt mål och inrätta därefter ett datateam som ansvarar för just dem. Därefter gäller det att utnyttja sitt momentum. 

– Det krävs nämligen både en teknisk och en kulturell förändring för att fullt ut nyttja potentialen i data mesh. Den största utmaningen är dock sällan teknisk utan organisatorisk. Många gånger är domänerna för stora eller för små och det är oklart vem som har ägandeskap av en viss domän. Det är därför organisationer bör ha tydliga upplägg och ansvarsfördelningar, annars löper man risk att decentraliseringen skapar datasilos istället för att ta bort dem. 

Interoperabilitet är nyckeln

Data mesh lämpar sig särskilt för företag med en komplex organisationsstruktur, eftersom både effektivitet och kvalitet på integrerade data ofta blir sämre med en central IT-infrastruktur. 

– När man väl har etablerat en tydlig struktur kring vem som ansvarar för vad är det viktigt att säkerställa interoperabilitet mellan de olika affärsområdena. Detta sköts enklast genom att utse ett centraliserat datateam som extra stöd till de övriga teamen. Detta team kan också hjälpa till att hantera frågor som inte nödvändigtvis är knutna till en domän, avslutar Henrik. 

Läs mer om data mesh hos Snowflake 

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Nätapoteket Meds ställer in noteringen

Nätapoteket Meds ställer in noteringen på First North på grund av ”försämrade marknadsförutsättningar”. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Björn Thorngren, medgrundare och vd till Meds.
Björn Thorngren, medgrundare och vd till Meds.

Bolaget meddelade sin avsikt för notering den 23 augusti i år med planerad notering den 1 september. Noteringen sköts några dagar senare upp till den första veckan i oktober, ”mot bakgrund av det betydande intresset”. Men nu ställs noteringen alltså in helt. 

”Marknadsförutsättningarna har sedan dess avsevärt försämrats”, heter det i pressmeddelandet. 

”Vi har genomfört en stor rad möten och aktiviteter mot marknaden under september, både i Sverige och internationellt. Mottagande har genomgående varit positivt. Trots detta är det en hög risk att notera företaget under rådande marknadsförutsättningar. Med hänsyn till våra aktieägares bästa har vi därmed valt att avbryta den pågående noteringen och återkommer senare” kommenterar Björn Thorngren, medgrundare och vd till Meds.

Nätapoteket Meds lanserades 2018 och har vuxit snabbt till att bli Sveriges näst största nätapotek, efter den lönsamma jätten Apotea. Men resan har kostat på och förlusterna har varit ansenliga.

Inför noteringen hade bolaget aviserat att omsättningen växte med närmare 180 procent till drygt 329 miljoner kronor under första halvåret i år. Förlusten ökade samtidigt med 35 procent till knappt 60 Mkr. Det ska ställas mot att Meds kassa innehöll knappt 82 Mkr vid halvårsskiftet. Med nuvarande förbränningstakt skulle bolaget således behöva fylla på kassan senast i början av nästa år.

När nätapoteket Meds tog in 80 Mkr i nytt kapital i mitten av mars uppgick värderingen till 1,26 miljarder kronor, med de nya pengarna inräknade. 

Meds planerade att genomföra en direktnotering, vilket fortfarande är relativt okonventionellt i Stockholm. Eftersom inga nya aktier då ställs ut fanns ingen teckningskurs. Utan priset skulle istället avgöras av hur mycket existerande ägare var villiga att sälja till i den inledande handeln, samt vad köparna var villiga att betala.

De två största ägarna i bolaget är fastighetsprofilerna Rutger Arnhult med 18,4 procent och Ilija Batljan med 7,5 procent, vid sidan om vd:n och grundaren Björn Thorngren med 10,3 procent.

Någon inlåsningsperiod för ägarna nämndes heller inte i bolagsbeskrivningen. Ägarna skulle därmed stå därmed fria att sälja så mycket de vill från dag ett. Meds varnade också för att spridningen av bolagets aktier ”kommer att vara låg” och ”beroende av att nuvarande aktieägare väljer att sälja sina aktier”.

Di söker vd:n Björn Thorngren.

Läs mer: Torbjörn Isacson: Skum vändning från nätapoteket Meds 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera