1515
Annons

Elon Musk ger internet till Ukrainare – experter varnar för risker

Elon Musks Starlink är på plats i Ukraina, och kan ge invånarna tillgång till satellitbaserat internet. Men det är inte helt riskfritt, varnar experter.

Space X-vd:n Elon Musk.
Space X-vd:n Elon Musk.

I takt med att Ryssland inledde den storskaliga invasionen av Ukraina för en dryg vecka sedan kom snabbt rapporter om att internet på sina håll i Ukraina var utslaget eller att uppkopplingarna krånglade.

Dagen efter invasionen bad Ukrainas digitaliseringsminister Mychailo Fedorov Space X-vd:n Elon Musk om hjälp, och inom några timmar meddelade den amerikanska teknikmiljardären att systemet var uppkopplat över Ukraina.

Det är möjligt i och med att systemet bygger på tusentals små satelliter i omloppsbana runt jorden.

 Men det går inte att använda en vanlig mobiltelefon för att koppla upp sig direkt mot satelliterna. Det behövs en mottagare på marken, en liten parabolantenn, för att skicka och ta emot informationen till satelliterna.

”Men, folk kanske bara behöver en enskild sådan mottagare och den kan fungera som en router för att förse flera – som en basstation”, skriver Diep Nguyen, som forskar i mobila nätverk, cybersäkerhet och trådlös uppkoppling vid University of Technology Sydney, i en skriftlig kommentar till TT.

Ett par dagar efter det att Musk meddelat att satelliterna befann sig inom räckhåll för Ukraina lade Fedorov ut en bild på en lastbilslast med själva terminalerna som anlänt till Ukraina. Musk har också uppgett att mjukvaran anpassats så att antennerna kan drivas av ett cigarettändaruttag i bilar och att uppkopplingen ska fungera på ett fordon som rör sig.

En som redan före invasionen hade en sådan satellit var Oleg Kutkov i Kiev. Han hade dock ingen nytta av den, eftersom systemet inte var i bruk över Ukraina då.

”Jag köpte min terminal för några månader sedan på Ebay. Jag hade tänkt att använda det till mitt tekniska forskningsprojekt. Jag hade aldrig tänkt använda den för att få internetuppkoppling”, skriver han till TT.

Men för en vecka sedan, när Musk meddelat att systemet var i drift över Ukraina, satte han ut satelliten utanför sitt fönster, och fick snabbt kontakt.

”Det var lätt att koppla upp, och topphastigheten jag fick var 205 Mbps. Medianhastigheten var 150–170 Mbps. Så det funkar väldigt bra. Men för närvarande fungerar min fiberuppkoppling, så Starlink är bara som reserv i nödlägen”, säger han.

Enligt honom finns det tiotals Starlinkterminaler i Ukraina, men att de används av militären, regeringen och andra kritiska verksamheter. TT har inte kunnat bekräfta de uppgifterna.

”Jag kan inga detaljer, men jag vet att de redan är uppkopplade till nätverket”, säger han. 

Samtidigt är inte allt frid och fröjd. Det är möjligt för Ryssland att störa ut Starlink, enligt Nguyen.

”Satellitinternet är sårbart för störning (jamming). Det kan störa både signalerna som skickas upp och som sänds ned”, säger han.

Data som laddas upp kan störas genom att man riktar in sig på själva satelliterna, och för de nedåtgående signalerna riktar man in sig på att störa ut mottagarna på marken.

”Men satellitinternet är svårare och dyrare att störas ut. Så för den nuvarande situationen i Ukraina borde det vara ett bra alternativ för att bibehålla uppkopplingen där”, skriver han.

Men det finns också en fara för den som ansvarar för mottagaren på marken. John Scott-Railton, forskare vid University of Torontos Citizien Lab, skriver på Twitter att mottagarsignalen via triangulering kan spåras, och bli ett mål för anfall. Nguyen är inne på samma spår:

”Risken i det här fallet är att mottagaren kan bli ett mål för fienden och man behöver flera markmottagare utifall en blir förstörd”, konstaterar han.

Elon Musk har beskrivit sannolikheten att bli en måltavla som stor, och uppmanar användarna att bara använda Starlink när det verkligen behövs och då placera antennen så långt bort från människor som möjligt.

Läs mer: Prepping storökar i oron för krig: ”Försäljningen gick helt bananas” 

Innehåll från SnowflakeAnnons

Få ut mer av data med ett decentraliserat data mesh

Det är svårt att föreställa sig den framtida ekonomin utan data. Många företag har redan insett vikten av datadrivna insikter för att bli framgångsrika vilket också tydligt framgår av siffror från CBS – så tidigt som 2022 utfördes big data-analyser i en mängd olika branscher. Men hur får man ut mesta möjliga av sina data?

De flesta organisationer är idag medvetna om att mycket återstår för att kunna dra nytta av data på bästa sätt. Här spelar flera faktorer in; vissa saknar rätt verktyg, andra rätt kunskap och ytterligare andra den tid som krävs för att genomföra relevanta analyser av de ständigt växande datasamlingarna. 

– För att verkligen optimera värdet av data bör företag därför överväga en strategi med avstamp i data mesh, betonar Henrik Norhøj Nielsen, Principal Sales Engineer hos Snowflake.

Decentralisering behöver inte leda till datasilos

Många företag har en komplex organisationsstruktur. Ju större ett bolag är, desto fler avdelningar har de och desto fler leverantörer och partners samarbetar de med. För att undvika datasilos och effektivisera informationsflöden försöker många samla data från alla datakällor i en enda central lösning. 

– Detta är dock en strategi som kan ha nackdelar; oftast finns det bara ett datateam i en centralt organiserad IT-infrastruktur. Detta team är det enda som ansvarar för att integrera alla dataflöden i en central lösning. Teamet behöver då parallellt hantera ett ständigt fluktuerande antal användare och en mängd olika källor för data; samtidigt har de i de flesta fall inte tillräcklig förståelse avseende vad datan innehåller och hur det används. Det leder ofta till minskad agilitet och till slut kommer kvaliteten på integrerade data att försämras. 

Specialiserade team

Data mesh fungerar annorlunda. Den skiljer sig från traditionella, centraliserade lösningar och utgör ett decentraliserat tillvägagångssätt för skalbar hantering och bearbetning av data. Därmed behöver inte längre ett enda team vara ansvarigt och sköta alla datakällor samtidigt; istället kan specialiserade datateam ansvara för olika domäner, till exempel en specifik avdelning eller produkt. Beroende på hur en organisation är organiserad kan det också vara effektivt att kombinera relaterade områden, såsom marknadsföring och PR, till en domän. 

– Ett sådant upplägg förutsätter emellertid att varje team har rätt kunskaper inom sin domän. Till exempel, vad för data är särskilt viktig för kommunikationsavdelningen? Vilka analyser utförs regelbundet och när behöver man köpa in extern information för att nå bästa resultat? Med rätt kunskap på plats kan de enskilda datateamen arbeta proaktivt för att undvika flaskhalsar och se till att information av hög kvalitet är tillgänglig, konstaterar Henrik. 

Hur tillämpar man data mesh?

Först av allt måste en organisation ha en klar uppfattning om vad man vill uppnå med data. När man har svaret på det kan man göra välgrundade val om vilken information som bör centraliseras respektive decentraliseras. Ett bra första steg är därför att identifiera och etablera tydliga KPI:er till respektive domän. 

– En annan viktig aspekt är att börja se data som en produkt – den behöver ha sin egen logistik, kontroll, lagring och ägandeskap. Tillvägagångssättet här går att översätta nästan direkt från hur fysiska produkter hanteras.

De som vill införa data mesh behöver göra det ett steg i taget för att tydligt förankra förändringarna i organisationen. Definiera en domän och en produkt med ett tydligt mål och inrätta därefter ett datateam som ansvarar för just dem. Därefter gäller det att utnyttja sitt momentum. 

– Det krävs nämligen både en teknisk och en kulturell förändring för att fullt ut nyttja potentialen i data mesh. Den största utmaningen är dock sällan teknisk utan organisatorisk. Många gånger är domänerna för stora eller för små och det är oklart vem som har ägandeskap av en viss domän. Det är därför organisationer bör ha tydliga upplägg och ansvarsfördelningar, annars löper man risk att decentraliseringen skapar datasilos istället för att ta bort dem. 

Interoperabilitet är nyckeln

Data mesh lämpar sig särskilt för företag med en komplex organisationsstruktur, eftersom både effektivitet och kvalitet på integrerade data ofta blir sämre med en central IT-infrastruktur. 

– När man väl har etablerat en tydlig struktur kring vem som ansvarar för vad är det viktigt att säkerställa interoperabilitet mellan de olika affärsområdena. Detta sköts enklast genom att utse ett centraliserat datateam som extra stöd till de övriga teamen. Detta team kan också hjälpa till att hantera frågor som inte nödvändigtvis är knutna till en domän, avslutar Henrik. 

Läs mer om data mesh hos Snowflake 

Mer från Snowflake

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Snowflake och ej en artikel av Dagens industri

Hjälper stekheta sektorn att fånga kunder – tar in friskt kapital

Nystartade Ripe hjälper saas-bolag att hitta och behålla kunder. Bolaget backas sedan tidigare av Krys vd Johannes Schildt, och nu tar bolaget in 20 miljoner kronor från riskkapitalbolagen Earlybird och Alliance. 

Jonatan Dykerts och Elin Lütz.
Jonatan Dykerts och Elin Lütz.Foto:Jenny Hammar

Ripe erbjuder ett verktyg hjälper kunder inom product-led growth eller produktledd tillväxt, en vanlig och viktig tillväxtstrategi inom saas-bolag (mjukvara som prenumerationsmodell, red. anm). Som namnet antyder innebär produktledd tillväxt att produkten är själva ”nyckeln”, som gör att företaget kan skaffa kunder och generera intäkter. Exempel på bolag som använder sig av strategin är meddelartjänsten Slack och molntjänsten Dropbox.

”De bästa och snabbast växande mjukvarubolagen idag kombinerar dessa produktledda rörelser med säljteam som når ut till rätt kund vid rätt tillfälle”, förklarar medgrundaren Elin Lütz.

Tillsammans med medgrundaren Jonatan Dykerts har hon utvecklat en plattform som gör det möjligt för bolag att koppla ihop sina viktigaste datakällor för att effektivare kunna agera och ta nästa steg med deras bästa kunder. 

”Det kan vara kunder som kanske redan har loggat in och påbörjat en testperiod, eller blivit inbjudna av en kollega. Vi visar företagen vilka kunder de borde nå ut till och låter säljteam och andra kundorienterade team agera på kunderna direkt, inuti deras egna produkter”, fortsätter hon.

Ripe grundades förra året, och i en mindre ängelrunda fick man med sig Krys vd Johannes Schildt och teknikchef Fredrik Nylander. De är med även i denna gång, men leder rundan på 20 miljoner kronor gör det tyska riskkapitalbolaget Earlybird och norsk-svenska Alliance Venture. Värderingen landar på 100 miljoner kronor med de nya pengarna inräknade.

”Med pengarna ska vi växa teamet och accelerera produktutvecklingen. Industrin genomgår stora förändringar, det är spännande tider”, säger Elin Lütz.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera