Hoppa till innehållet

Annons

Deras tolk-app ska slå Google Translate – vill ut i världen

Stockholmsbolaget Digitaltolk förmedlar tolkuppdrag via sin app. Nu lanserar grundarna Virpal Singh och Leyla Sarac också ett verktyg för direktöversättning.

Leyla Sarac och Virpal Singh visar upp Digitaltolks senaste produkt.
Leyla Sarac och Virpal Singh visar upp Digitaltolks senaste produkt.Foto:Joey Abrait

Redan innan flyktingkrisen 2016 såg många kommuner, myndigheter och organisationer ett ökat behov av tolktjänster. Samtidigt var det svårt att hitta bra tolkar på kort tid. Digitaltolk, som grundades hösten 2015 av Virpal Singh och Leyla Sarac, ville lösa det problemet. 

Syftet med bolaget var att erbjuda en plattform som snabbt kopplar ihop tillgängliga tolkar med kunder. Via en app meddelar tolkarna sin tillgänglighet och vilka språk de behärskar.

”Det är ju inte så att vi skapar fler tolkar, utan vi koordinerar, samordnar och kopplar ihop aktörer snabbt och med bättre träffsäkerhet, säger Leyla Sarac.

Läs även: Efter flyktingkrisen – rusning till deras tolkapp

Digitaltolks förmedling av tolkar är bara en av tjänsterna som bolaget erbjuder. I dag finns över 1000 tolkar knutna till systemet och bolaget har vunnit flera upphandlingar med olika kommuner och landsting.

Nu ska bolaget släppa sin nästa tjänst - en översättningsmjukvara vid namn Pretpal. 

Många aktörer, även inom sjukvården och myndigheter, använder sig av exempelvis Google, eller en av de andra digitala översättningsredskapen som finns online för enklare översättningar där en tolk inte anses nödvändig. 

”Om jag bara vill fråga om personen har sovit gott, mår bra eller om han eller hon vill ringa någon så är detta ett komplement till tolk, säger Leyla Sarac.

Läs även: De ska ta fram nyanländas kompetenstest

Digitaltolk har tagit fram en direktöversättningsapplikation där verktyget tar in översättningar från flera leverantörer, däribland Google, Bing, IBM och ryska Yandex och sedan analyserar vilken översättning som är bäst.

”När jag talar på svenska så översätter den direkt till arabiska. Den behärskar både tal till tal och tal till text då det i många sammanhang är bättre för klienten att även ha innehållet i textform”, säger Leyla Sarac. 

Hårdvaran som Digitaltolk kopplar Pretpal till kan liknas vid Amazons Echo Show, där skärmen visar både det du säger och översättningen. Den kommer även med en knapp där man direkt kan boka en tolk om så behövs.

”Den där lilla knappen är helt unik”, säger Virpal Singh och fortsätter:

”Om jag inser att verktyget inte räcker till så kan jag trycka på knappen så får jag ett telefonnummer till en tillgänglig tolk på ungefär 20 sekunder.”

Läs även: Här är techmiljonärerna som lovar skänka bort sina pengar

Bolaget kan plocka ut en viss vinst från tolkverksamheten och återinvesterar den i bolagets hårdvara. Samtidigt krävs mer kapital för internationell expansion och vidareutveckling. Digitaltolk planerar nu att ta in 40–60 miljoner kronor i riskkapital. 

Förhoppningen är att bolaget kunna börja leverera sina första översättningsapparater i början av 2018. Men än så länge är tekniken i beta, uppger Leyla Sarac.

”Behovet och intresset för vår teknik är jättestor. Planen är att erbjuda den som en licensprodukt för våra kunder, säger hon.

Innehåll från LitiumAnnons

Rapport: digitala satsningar en konkurrensfördel i B2B

Nyligen presenterade Litium för sjunde året i rad sin undersökning Nordic Digital Commerce in B2B. Studien baseras på svar från 920 personer från nordiska bolag och visar att digitaliseringen av handeln inom B2B fortsätter att växa stadigt, med tydliga fördelar för både företag och kunder.

– Företag som inte följer digitaliseringstrenden riskerar att erbjuda en sämre kundupplevelse och tappa kunder över tid, säger Malin Bodolla hos Litium.

Pandemin orsakade en kraftig ökning av digitala investeringar inom de flesta branscher. Inom B2B har utvecklingen haft en något långsammare takt, men Litiums granskning visar att över hälften av de tillfrågade B2B-bolagen antingen har påbörjat – eller accelererat – sin försäljning i digitala kanaler. Rapporten visar att det trots lågkonjunktur är få som bromsar ner: 72 procent anger att deras investeringar är oförändrade och endast 4 procent anger att de avser minska sina investeringar inom digital handel. 13 procent planerar istället att öka sina investeringar. 

– Trenden mot digitalisering inom B2B-försäljning fortsätter stadigt att växa och förväntas inte bromsa in. Det blir därför viktigt för produktbolag att hitta de verktyg som faktiskt gör skillnad för deras effektivitet och kundupplevelse, konstaterar Malin Bodolla.

Hon förklarar vidare att digitaliseringsresan ofta påbörjas med syfte att förenkla intern administration och intern effektivisering, men pekar på att årets studie visar ytterligare fördelar med digitala investeringar: 

– Ökad digitalisering av handeln resulterar ofta i att kunden får en bättre upplevelse och relation till företaget, exempelvis genom self-service-tjänster eller enkel tillgång till viktig information när de själva behöver det. 

Ökad fokus på kundinsikter och kunskapsutbyte

Detta menar Malin Bodolla går i linje med en mer övergripande trend, där ett större antal B2B-företag lägger mer tid och resurser på att öka insikterna kring kundresan och kartlägga kundernas behov. Tidigare skedde sådana åtgärder mer ad-hoc men allt fler bolag har nu detta som en del i ett systematiskt arbetssätt.

– I mitt tycke är detta ett genombrott: trots tuffare tider ser vi att ett ökande antal företag gör en extra insats för att förstå kundernas behov och vanor i sin kundresa för att använda dessa insikter som grund för att anpassa sitt erbjudande. Att på detta sätt arbeta med ett tydligt fokus på kundinsikter säkerställer att bolagens investeringar kommer att gagna både det egna företaget och kunderna. 

Årets undersökning visar också på en ökad vilja att dela kunskap om utmaningar och resultat, vilket i sin tur bottnar i ökad erfarenhet av det digitala såväl som en vilja att både diskutera och förstå utmaningar. 

– Litium har alltid haft en uttalad målsättning om ökat kunskapsutbyte på marknaden och jag är otroligt glad över att så många tar initiativ för att dela insikter, lärdomar och erfarenheter! I år har vi fått så många idéer, öppna kommentarer och tips att vi kunde göra ett helt kapitel kring respondenternas tips och råd till andra företag – det kommer att gynna oss alla över tid. 

Balans mellan kostnadskontroll och investeringar 

Det är viktigt att sikta på en balans mellan kostnadskontroll och investeringar, speciellt i tider av lågkonjunktur, betonar Malin Bodolla. Det handlar om att göra välavvägda prioriteringar och satsa på investeringar som faktiskt gör skillnad, till exempel genom att öka effektiviteten eller förbättra kundupplevelsen.

– Man kanske inte kan göra allt man vill, därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och förståelse för sin kunds behov och förändringar över tid. Med hänsyn till att kunder idag ställer allt högre och mer föränderliga krav är det avgörande att påbörja detta arbete så tidigt som möjligt. Det handlar om att vara flexibel och snabb att agera när nya möjligheter dyker upp. 

Det Malin Bodolla säger är relevant även i fråga om att rekrytera och behålla medarbetare. På samma sätt som konsumenter kräver digitaliserade processer och tjänster, förväntar sig arbetsmarknaden bästa tänkbara verktyg för att vara effektiv. 

– Man vinner långsiktigt på att förbereda sig nu för en framtida högkonjunktur. Genom att göra nödvändigt grundarbete nu blir man redo när marknaden vänder. Fundera över vad som är viktigast för just er och se till att börja agera. De som inte satsar kommer att ha svårt att komma ikapp de som redan kommit igång, avslutar hon.

Läs Litiums rapport här 

 

Mer från Litium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Litium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera