Hoppa till innehållet

Annons

Debatt: Låt fintechbolagen hjälpa Företagsakuten nå ut med nödlånen

Storbankerna riskerar att utgöra en flaskhals i Riksgäldens nyöppnade Företagsakut. För att undvika en våg av konkurser, står Sveriges nya generation av fintechbolag redo för att kanalisera ut nödvändiga lån – med processer och teknik att hantera höga ansökningsvolymer. Det skriver fintech-hubben Findec och företrädare för ett drygt dussin fintechbolag. 

Med hjälp av ny finansiell teknik kan Riksgäldens nyöppnade Företagsakut nå ut till fler småföretag, skriver en grupp svenska fintechbolag.
Med hjälp av ny finansiell teknik kan Riksgäldens nyöppnade Företagsakut nå ut till fler småföretag, skriver en grupp svenska fintechbolag.Foto:Jesper Frisk

De åtgärder som nu rullas ut av regeringen genom Riksgäldens lånegarantier och det stödpaket som Riksbanken sjösatt är viktiga steg i att lindra den ekonomiska chocken vi nu ser. Men den viktigaste förutsättningen för att åtgärderna ska vara effektiva är att de träffar rätt, och att målgruppen – små- och medelstora företag som representerar 73 procent av alla arbetstillfällen – kan rädda sina verksamheter. 

Sverige har en unik möjlighet att utnyttja sin ledande ställning inom tech för att sätta ett globalt exempel

Frågan vi ställer oss är – har de traditionella storbankerna tillräcklig förmåga, den tekniska skalbarheten och snabbheten för att på kort varsel rädda Sveriges företag? Svaret är nog nej. Även om de har viljan, saknar storbankerna förmågan att snabbt och säkert distribuera de lån och garantier som regeringen har aviserat flera gånger under de senaste veckorna. 

Statistiken talar klarspråk. Sedan finanskrisen 2009 har de svenska storbankerna fram till i dag minskat sin marknadsandel i utlåning mot företag med cirka tio procentenheter samtidigt som den totala utlåningen mot företag ökat med cirka femtio procent. Den grupp företag som trätt in i bankernas ställe – och utvecklat moderna, fullt skalbara och teknikbaserade affärsmodeller för att bedriva utlåning till småföretag – är fintechbolagen. 

Sveriges fintechbolag är exceptionellt väl positionerade att bidra till en effektiv och riktad distribution av nödlån till företag i tillfällig kris och vara den nödvändiga länken mellan Företagsakuten och de blödande företagarna. 

Statens Företagsakut – som stöttas av Riksgäldens genom sjuttioprocentiga lånegarantier på sammanlagt hundra miljarder kronor – är i grunden en bra medicin för att hjälpa de små- och medelstora bolagen. En åtgärd som tillåter privata långivare att ta större risk, och konkret stötta fler företag med lån till en begränsad nedsida. 

Dessutom är Riksgäldens villkor för garantierna sunda; enbart utlåning till i grunden livskraftiga företag, en totallängd på lånen om maximalt tre år samt tidsbegränsad amorterings- och räntefrihet. 

Men som all medicin måste den levereras effektivt för att verka. Om den primära kanalen är och förblir bankerna – med sina långsamma, personberoende och icke skalbara processer – är risken stor att dessa lån inte kommer att betalas ut snabbt nog och till rätt företag. 

Varför inte ta hjälp från de fintechbolag som i åratal fokuserat på att effektivisera branschen? De tillhandahåller digitala lånelösningar som baseras på snabb och avancerad databearbetning och en transparent bedömning av låntagarens kreditvärdighet som sker på sekunder eller timmar, inte veckor eller månader. Som Företagsakuten och Riksgäldens garantier är utformade idag, sitter denna stora och strategiska resurs helt på avbytarbänken. 

Samtidigt dyker det upp rapportering som vittnar om grundläggande problem i Företagsakuten. Bankerna menar att de – som en konsekvens av att de saknar processerna att styra lånehanteringen i detalj – inte kan garantera uppfyllnaden av Riksgäldens kriterier. Fintechbolagen å andra sidan, kan med hjälp av sin teknik avgöra vilka företag som var livskraftiga innan coronakrisen samt vilka som på sikt har en god chans att komma tillbaka. 

Det vore en tragedi om Sveriges välfyllda ”lador” går outnyttjade i krisen, som en följd av att banksektorn och myndigheterna inte ensamt klarar av att bemöta den ”lavinartade” ökningen av ansökningar som t.ex. SEB och Danske Bank nyligen har kunnat vittna om. 

Lån löser inte allt men för merparten företag kan finansiering med schyssta villkor i rätt tid vara skillnaden mellan överlevnad och undergång. Därför borde lånegarantierna inte endast gälla banker och kreditmarknadsbolag utan även finansbolag; en bolagsform som de flesta av fintechbolagen bakom den här insändaren representerar. 

Andra länder har redan identifierat behovet av samarbete för att snabba på utlåningen. I USA inkluderar nödlånelösningen många olika typer av långivare. Digitala låneutmanarna Kabbage och Funding Circle tar redan emot ansökningar från småföretag, medan iZettles moderbolag PayPal tillsammans med andra fintechjättar som Square och Stripe lobbar för att få inkluderas i distributionen av statligt garanterade lån. 

Sverige har en unik möjlighet att utnyttja sin ledande ställning inom tech för att sätta ett globalt exempel. Vi går igenom en historisk kris, och då måste vi alla kunna samarbeta för att hitta innovativa och marknadsneutrala lösningar som säkrar Sveriges välfärd. Därför önskar vi att i samråd med både Riksgälden och storbankerna hitta den bästa lösningen för svenska företagare i denna fråga, exempelvis genom att via bankerna eller självständigt inkludera de svenska fintechbolagen i Riksgäldens garantiprogram. 

Findec, Sweden's Hub for Fintech - Anders Norlin, vd och styrelseledamot

Capcito - Michael Hansen, vd och medgrundare

Corpia - Dadmehr Fatehi, vd 

Credo - Carlos-Adrian Lopez, vd och medgrundare

DBT - Alexis Kopylov, vd och medgrundare

Fedelta Finance - Micael Wiklander, vd och medgrundare

FLOAT Lending - Cedric Notz, vd och medgrundare

Froda - Oliver Mohseni, medgrundare

Invoier - Fredrik Mistander, vd och medgrundare

Kameo - Fredrik Källgren, vd

Mynt - Baltsar Sahlin, vd och medgrundare

Näktergal - Erik Bennerhult, vd och medgrundare

Qred - Emil Sunvisson, vd och medgrundare

Savelend - Ludwig Pettersson, vd och medgrundare

Tessin - Jonas Björkman, vd och medgrundare 

Innehåll från DeelAnnons

Distansrevolutionen ställer nya krav på chefer

Det sker en distansrevolution inom arbetslivet. Den nya verkligheten är en utmaning för chefer och arbetsledare.

– Digitala verktyg och onboarding blir mycket viktigare, säger Daniel Eisenberg, Nordenchef på Deel.

Daniel Eisenberg är Nordenchef för Deel, ett bolag som underlättar att anställa globalt. Genom sitt arbetsliv har han blivit en expert på att jobba på distans, och nu jobbar han på ett företag som aktivt valt strategin att inte ha några fysiska kontor, något som rimmar väl med affärsidén. 

Daniel Eisenberg sitter själv i Nairobi, Kenya, dit han flyttat med familj och fru. 

Han leder team utspridda i Sverige, Danmark, England, Dubai, Italien och på flera andra platser runt om i världen. Distansarbete kan vara en del av kulturen. Så är det på Deel.

Ett team arbetade i Kapstaden för att komma bort från den nordiska vintern, utan att hamna i fel tidzon. 

– Jag önskar att jag haft den möjligheten när jag var ung. Det hade underlättat att kunna foga samman frihetsdrömmarna om resande med arbetslivet, säger Daniel Eisenberg. 

Flera undersökningar visar att chefer oroar sig för att distansarbete påverkar resultat negativt. Det är inget Daniel Eisenberg märkt av. 

– De anställda äger sin egen tid, det ger en känsla av ansvar. Jag upplever också att de blir mer effektiva, säger han. 

Ytterligare en aspekt som lyfts som problematisk med distansarbete är att arbetsplatskulturen blir lidande, vilket kan leda till att anställda känner mindre lojalitet mot företaget. 

– Det är klart det finns utmaningar med att bygga kultur när man inte gnuggar arm vid kaffemaskinen varje dag. Men det finns många digitala verktyg att jobba med, och om företaget inte lägger stora summor på kontor går det ju bra att lägga dem på resor så att anställda får träffas på regelbunden basis ändå, säger han och fortsätter: 

– Jag tror att kulturen framgent snarare kommer att vara att man delar ett specifikt arbetssätt än fikastunder. 

Deel erbjuder företag som samarbetar med dem kontorsplatser via WeWork, boende via Air-bnb, kontorsutrustning levererad var som helst i världen, diverse plugins på slack, och digitala verktyg som underlättar distansarbete. 

Daniel Eisenberg menar att en strukturerad onboarding där tydliga förväntningar och krav etableras är vitala för en fungerande remote first-policy. Eftersom det sociala inte sker spontant behöver företaget även hitta sätt att se till att kollegor möts utanför de digitala jobbavstämningarna. 

– Varannan vecka blir jag hopmatchad med en kollega jag inte känner på Slack. Det kan vara någon i Indien, Israel eller USA och så ses vi 15 minuter. Vi kanske inte blir bästisar, men jag får en överblick över hur de har det i dag, och hur deras vanligaste utmaningar ser ut. 

Daniel Eisenberg checkar in med anställda regelbundet, bara för att kolla läget, säga hej eller ge lite positiv feedback på något arbetsrelaterat. Han menar att det går att ha en empatisk ledarstil, även på distans. 

– I början när jag gjorde det märkte jag att många, särskilt de juniora, blev lite nervösa och frågande. Så jag är väldigt tydlig med att när jag ”poke:ar” dig så är det aldrig för att leverera dåliga nyheter, det är bara för att kolla hur du mår.  

 

Mer från Deel

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Deel och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera