Annons

De effektiviserar SFI-utbildningen med AI – vill halvera tiden

Samtidigt som elever från gymnasieskolor, universitet, och vuxenutbildningar börjar studera på distans lanserar AI-bolaget Sana Labs en plattform anpassad för SFI – svenska för invandrare.

Laurent Leksell, grundare av Leksell Social Ventures och Joel Hellermark, vd Sana Labs.
Laurent Leksell, grundare av Leksell Social Ventures och Joel Hellermark, vd Sana Labs.Foto:Mats Lundqvist/privat

För två år sedan lanserade Sana Labs en utbildningsplattform, nu har bolaget gått samman med finansiären Leksell Social Ventures för att lansera en ny SFI-utbildning baserad på AI-teknik. Samarbetet sker i regi av SFI-aktören Iris.

Att AI-satsningen släpps samtidigt som gymnasie- och universitetsutbildningar börjar bedriva distansundervisning är, enligt Sana Labs vd Joel Hellermark, en slump.

Vad covid-19 gör i stor utsträckning är att accelerera det här paradigmskiftet.

”Det har varit planerat sedan tidigare. Men vår roll på Sana Labs har aldrig varit viktigare än vad den är nu. Den största utmaningen nu är att tillgodose en digital, skalbar och individanpassad utbildning. Enda sättet att göra det är att använda sig av AI för att mäta deltagarnas kunskaper. Även om det här var planerat har det här gjort att vi behövt skala upp signifikant mycket snabbare än planerat”, säger Joel Hellermark. 

Statistik från Skolverket om att knappt 4 av 10 elever slutför sin SFI-utbildning förde ihop samarbetstrion Sana Labs, Leksell Social Ventures och Iris. 

När det gäller integration är det klart att allt börjar med språket.

Leksell Social Ventures har länge engagerat sig i integrationsfrågor och en frågeställning som investeringsbolaget haft är hur de kan bidra till att förbättra det svenska SFI-systemet.

”När det gäller integration är det klart att allt börjar med språket, har du språket är det möjligt att tillgodogöra en yrkesutbildning, då får du ett jobb, och får du det har du resurser att skaffa dig en bostad”, säger Laurent Leksell, grundare av Leksell Social Ventures.

För Sana Labs har individanpassad utbildning alltid varit huvudfokus.

”Varför vi varit fokuserade på utbildning från början är för att vi ser det som ett metaproblem. Kan man förbättra utbildningen kan man förbättra integrationen, sjukvården och skolsystemet”, säger Joel Hellermark. 

I den nya AI-plattformen genomför eleverna först ett adaptivt prov för identifikation av kunskapsnivå, därefter skräddarsys utbildningen efter vad eleven har lätt eller svårt för. I realtid rekommenderas nästa fråga, förklaring, video eller annat typ av innehåll för att i varje interaktion se till att varje elev lär sig så mycket som möjligt.

”Dagens SFI-utbildning är oberoende av elevernas förförståelse, de får exakt samma lärobok och går framåt i samma takt. Vi har fokuserat på hur vi kan ta utbildning från att vara 'one size fits all’ till att vara helt individanpassad på ett skalbart sätt”, säger Joel Hellermark. 

Framför allt hoppas Sana Labs på att förkorta utbildningstiden med bättre resultat samt att få fler att genomföra hela utbildningen. En ökad individanpassning av SFI-utbildningen är även ett av förbättringsområdena som Skolinspektionen presenterade i sin granskning av SFI 2018.

”I dag ligger incitamenten fel där man satsar på att hålla kvar deltagarna länge snarare än att titta på resultat. Vi hoppas kunna halvera tiden det tar för deltagarna att genomföra utbildningen och ta dem ut på arbetsmarknaden ännu snabbare”, säger Joel Hellermark.

Hur kommer intresset för digital distansundervisning att se ut när man kan gå tillbaka till traditionell undervisning? 

”Kan man visa att det här kan ge bättre resultat än den klassiska klassrumsmodellen får man hoppas att det kvarstår ett intresse även efter covid-19 att fortsätta med den här modellen. Såväl Sana Labs som Leksell Social Ventures ser detta som ett första av flera appliceringsområden där man kan, tillsammans med samarbetspartners som Iris, effektivisera utbildning relaterat till viktiga samhällsfunktioner”, säger Laurent Leksell. 

”Vad covid-19 gör i stor utsträckning är att accelerera det här paradigmskiftet och bolag som hade tänkt göra det här skiftet över ett par år tvingas nu göra det på ett par veckor”, säger Joel Hellermark. 

Innehåll från SavelendAnnons

SaveLend växer så det knakar trots orolig marknad

Den 16 november släppte fintechbolaget SaveLend Group sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Trots det osäkra världsläget, elkris och kraftig inflation visar rapporten att bolaget på en närapå fördubblad nettoomsättning jämfört med samma period förra året – från 23,6 miljoner till 40,7 miljoner.

Trots en orolig och rörlig marknad pekar bolagets siffror uppåt. Frågar man Ludwig Pettersson, vd på SaveLend, beror detta till stor del på att krediter som tillgångsslag ofta klarar sig bra även under stormiga tider. 

– För bara ett par månader sedan tog vi en fantastisk milstolpe, då vi nådde en miljard kronor på vår sparplattform – en ökning på 142 procent sen året innan! Sedan dess har tillväxten fortsatt; många har fått upp ögonen för vårt sparerbjudande och att vi levererar en stabil avkastning även under rådande omständigheter. Avkastningen låg också till grund för att vi utsågs till bästa P2P-plattform av Privata Affärer tidigare i år. 

Fördubblat antalet aktiva månadsspar

SaveLend har inte haft en negativ avkastningsmånad sedan 2016, men detta till trots är bolaget något av en doldis på finansmarknaden. Ludwig konstaterar att det finns en hel del att göra vad gäller varumärkeskännedom, men hos de sparare som känner till bolaget finns det inga tveksamheter. Ett bevis på detta är att SaveLend sett en fördubbling i antal aktiva månadsspar jämfört med föregående år, vilket är en snabbare ökning än antalet nya sparare. 

– Det är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg. Vi letar alltid efter tillfällen att accelerera tillväxten och tar chansen när den dyker upp. Detta är en approach som jag bedömer är en stor framgångsfaktor och det är något vi kommer att fortsätta med. Nu, exempelvis, när vi kan konstatera att vår faktureringsplattform Billectahar växt med 48,9 procent med en lönsamhet på 28,6 procent sedan förra året blir det oerhört tydligt att vi bör investera mer i Billecta för att accelerera tillväxten än mer. Där avser vi att trycka på gaspedalen ordentligt – utan att tumma på resultatet i den delen av vår affär. 

Har attraherat nya ägare

Skalbarheten i plattformarna blir allt tydligare när det kan konstateras att kostnadsbasen inte växer i samma takt som intäkterna. Ytterligare ett viktigt framsteg under kvartalet är att SaveLend har kunnat säkra 10 miljoner kronor i utestående optionsprogram. Det sammantaget gör att bolaget fortsatt bedömer sig ha tillräckliga resurser för att bli kassaflödespositiva.

– Ett annat resultat av denna transaktion är att vi i samband med detta har attraherat nya långsiktiga ägare till bolaget som sedan tidigare var investerare på sparplattformen, säger Ludwig.

”Visade sin kollektiva styrka”

Med tanke på omvärldsläget betonar Ludwig att det är svårare att sia om framtiden än i normala fall, men han känner ändå trygghet såväl i bolagets plattformar och leveranssäkerhet som deras förmåga att anpassa sina investeringar efter behov. Hans attityd grundas bland annat i att bolaget under det senaste kvartalet kunde godkänna det hittills största lånet någonsin till en av sina låntagare. 

– Våra sparare visade sin kollektiva styrka genom att möjliggöra ett lån på 60 miljoner till en av våra återkommande låntagare. Det visar på styrkan i vår modell och att våra sparare har förtroende för vår leverans inför framtiden, avslutar Ludwig.

Läs mer och investera i SaveLends sparplattform här 

 

Mer från Savelend

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Savelend och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera