Annons
Innehåll från TicWorksAnnons

Ett olyckligt glapp i kreditsystemet

Svenska företag har allt svårare att få lån från traditionella banker. Särskilt besvärligt är det för bolag som saknar säkerhet i form av materiella tillgångar. 

– Det här kommer bli ett växande bekymmer för svenska bolag, säger Hanif Quch Tape på TicWorks.

Ticworks rådger företag, förmedlar finansiering och tillhandahåller credit scoring-tjänster – läs mer här

Många bolag med en ambitiös tillväxtstrategi behöver fylla på kassan för att kunna realisera de planer man har satt upp. Men det är svårt att få lån till rimlig ränta på dagens kreditmarknad. Hos TicWorks märker man tydligt av denna ökande klyfta mellan lågt prissatta banklån och alternativa lån med för höga räntor. 

– Det blir allt svårare för bolag att låna inom banksystemet och utanför bankerna är det ofta väldigt dyrt, säger Hanif Quch Tape, medarbetare på TicWorks.

Han fortsätter: 

– Utanför de traditionella bankerna blir räntorna plötsligt skyhöga – ofta en bra bit över 10 procent. Vi har till och med sett lån som löper med en ränta på 30 procent. Alternativet är att ta in eget kapital vilket också är dyrt för bolag som planerar att växa. 

Extra tufft för bolag utan fastigheter

Situationen blir extra svår för den nya tidens tillväxtbolag, exempelvis inom IT-sektorn. Statistik från SCB visar att utlåningen till icke-finansiella bolag sjunker, från en andel på 38 procent 2009, till 31 procent tio år senare. 

Utlåning till icke-finansiella bolag som andel av den totala utlåningen (%)

 

Av dessa icke-finansiella bolag är det en allt högre andel (51 procent 2019 jämfört med 41 procent 2009) lån som har fastigheter som säkerhet. För många tillväxtföretag innebär avsaknaden av materiella tillgångar att låneutsikterna blir allt sämre. 

Andel av utlåningen till icke-finansiella bolag med fastigheter som säkerhet (%) 

 

– I en perfekt värld ska du inte behöva ta ett hopp från 4 till 10-12 procent ränta bara för att du driver ett bolag utan traditionella säkerheter. Det är ett bevis på att marknaden inte fungerar som den ska, säger Maximiliam Bergman-Olson, medarbetare på TicWorks. 

Han tror dessutom att det finns en kultur bland svenska investerare att ägna sig mer åt aktieplaceringar än ränteinvesteringar. I utlandet finns större kunskap och förståelse kring att låna ut pengar till bolag utan säkerhet. I Sverige går många tillväxtbolag istället direkt till riskkapitalet, vilket riskerar att ägarna späds ut i ett för tidigt läge. Ett bevis på detta är en ökad närvaro av utländska lånefonder.

Hos TicWorks efterlyser man därför en ökad kunskap kring att investera i krediter. Krediter borde vara en större del av svenska investeringar och dessutom en växande investeringsform inom exempelvis pensionsfonder. Detta skulle även bidra till tillväxt för mellanstora företag. 

Kugge som förbättrar maskineriet

Medan ett tillväxtbolag har gott om kunskap kring sina egna framtida affärsmöjligheter, är det svårt att förmedla detta till en potentiell långivare. TicWorks har därför tagit en viktig roll just i det här informationsglappet mellan långivare och låntagare. 

– Många bolag är duktiga på sin affär, men de vet inte riktigt hur kreditmarknaden fungerar. Vi kan hjälpa låntagare att lyfta fram aspekterna som är viktiga och koppla ihop dem med rätt långivare, säger Roger Håkanson, vd på TicWorks. 

– Det handlar om en enorm tjänstesektor i Sverige, som ska skapa jobb och driva tillväxt. Ifall det blir för svårt att låna pengar missar vi ett viktigt smörjmedel i systemet. Där kan vi gå in som oberoende rådgivare och hitta nya vägar till kapitalet, avslutar Roger Håkanson.

Ticworks rådger företag, förmedlar finansiering och tillhandahåller credit scoring-tjänster – läs mer här

 

Mer från TicWorks

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med TicWorks och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera