1515
Annons
Innehåll från Dassault SystèmesAnnons

Släpp loss krafterna i MBSE – Model Based Systems Engineering

Att designa, utveckla och tillverka stora och komplexa högteknologiska produkter är ett i dag en enorm utmaning. Det krävs tusentals ingenjörer och tekniker från olika kompetensområden. Delar av utvecklingsprocessen sker ofta isolerat, vilket riskerar att skapa ineffektivitet och leda till dyra omarbetningar eftersom alla inblandade inte har tillgång till samma information.

Vad skulle hända om alla i stället kunde arbeta tillsammans på en gemensam plattform med en multidisciplinär virtuell prototyp där man exakt kan simulera hur produkten kommer att bete sig och testköra system innan man bygger sin första fysiska prototyp?

Detta är redan i dag möjligt med hjälp Model Based Systems Engineering (MBSE). Det är en teknik där man skapar och utnyttjar virtuella systemmodeller som den huvudsakliga plattformen för kunskapsutbyte mellan inblandade parter snarare än via externa dokument eller separata informationskanaler.

MBSE släpper loss kreativiteten

Genom MBSE kan man effektivisera arbetsprocessen, utnyttja kreativiteten hos de som är involverade i projektet, öka innovationstakten och korta tiden till slutlig leverans. Genom att undvika informellt informationsutbyte mellan inblandade parter minskar man också risken för misstag och att information som är systemkritisk för arbetsprocessen går förlorad – eller inte når rätt användare.

Att ha full insyn i utvecklingsprocessen i enlighet med behörighetsnivå leder också till förbättrad produktivitet och kvalitet. Detta är en av de viktiga fördelarna med att använda den gemensamma infrastruktur som erbjuds när man arbetar med MBSE. Denna teknik driver i dag den digitala utvecklingen inom många R&D-områden.

Peter Krantz är ledare för CATIA i norra Europa för Dassault Systèmes. CATIA är en del i 3DEXPERIENCE-plattformen, som även har en MBSE-lösning. MBSE-lösningen baseras på teknik från företaget No Magic, som nyligen förvärvades och införlivades i koncernen.

Testköra virtuella prototyper i MBSE

Peter Krantz definierar MBSE som ett språk och en nomenklatur som beskriver ett system och dess krav, funktioner, logiska arkitektur och dess fysiska representation i den virtuella världen. 

– Vår 3DEXPERIENCE-plattform erbjuder en integrerad modellbaserad systemteknisk miljö för att visualisera och konstruera digitala replikor, och som exakt beskriver en produkt eller ett systembeteende, så som det kommer att vara i verkligheten. Här kan vi testköra system och delsystem för att se hur de samverkar långt innan vi har en prototyp, säger han. 

Man kan titta på hur ett modernt fordon utvecklas för att se varför MBSE och 3DEXPERIENCE-plattformen borde utgöra kärnan i skapandeprocessen.

MBSE kan hantera enorma informationsmängder

80 procent av nya innovationer inom fordonsutveckling i dag sker inom fordonets tekniska system. Dessa system står samtidigt för 20-40 procent av fordonets utvecklingskostnader. Systemen kan typiskt hantera 7000 tekniska och kunddefinierade funktioner, som i sin tur regleras av 300 000 olika krav.

Det leder till en enorm mängd möjliga tekniska konfigurationer och olika systemsamverkan som är omöjliga för individer att manuellt analysera eller överblicka. Här tillkommer aspekter som fordonets fysiska säkerhet, som att det uppnår säkerhetsstandarden ISO 26262. 

– Denna typ av komplexa produkter skulle aldrig kunna utvecklas utan den systematisering som MBSE erbjuder, säger Peter Krantz.

MBSE en växande marknad

I dag blir allt fler produkter smarta och kunderna förväntar sig att en modern smartphone ska kunna interagera med andra, nya tekniska produkter i system som blir allt mer komplexa. Det finns således en ny och växande marknad för MBSE. 

– Den här tekniken är nu så billig att den blivit tillgänglig även för mindre företag. Utmaningen handlar i stället om att klara av det digitala steget inom en organisation eller genom en komplett leveranskedja, att kunna enas om ett gemensamt språk och en metod. Dassault Systèms kan hjälpa företag att implementera en MBSE-lösning och tillhandahålla relevanta redskap, den rådgivning och utbildning som krävs för att nå ett lyckat resultat. Denna teknik är framtiden, säger Peter Krantz.

Tryck här för att ladda ner ett White Paper om MBSE – An Integrated Approach

Mer från Dassault Systèmes

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dassault Systèmes och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera