Hoppa till innehållet

Annons

Amazon sparkade anställd i Sverige efter olycka – döms till skadestånd

En ingenjör vid Amazons datacenter i Eskilstuna fick sparken efter att ha brutit foten vid en olycka och klagat hos cheferna om en ”kaotisk och stressig” arbetsmiljö. Nu ogiltigförklaras uppsägningen av Stockholms tingsrätt – som tvingar bolaget att betala skadestånd.

Amazon Web Services företagslogga och en it-tekniker i ett datacenter.
Amazon Web Services företagslogga och en it-tekniker i ett datacenter.Foto:TT.

Det var under 2018 som en ingenjör i 35-årsåldern, som ursprungligen kommer från Nederländerna, rekryterades av Amazon för att arbeta på deras datacenter i Eskilstuna.

När han kom till arbetsplatsen var anläggningen fortfarande under uppbyggnad, det saknades chefer på plats och stämningen upplevdes som ”kaotisk och stressande”. Den anställde upplevde att han inte fick någon introduktion eller utbildning vid starten.

Han fick så småningom en arbetsledare, men snabbt började relationen dem emellan knaka i fogarna. Ingenjören bad sin chef om att få bättre stöd i arbetet, men upplevde att han ignorerades.

Ingenjören drabbades därefter av sömnproblem och råkade i november 2019 ut för en fallolycka. Han ramlade från en stege på fyra meters höjd och bröt foten, varefter han blev sjukskriven på heltid fram till april i år. 

Två månader senare valde Amazon att varsla ingenjören om uppsägning, på grund av personliga skäl där ”bristande arbetsprestationer” nämndes som orsak. Beslutet saknade helt grund, enligt mannens juridiska ombud på fackförbundet Unionen.

Eftersom Amazon Web Services, precis som 9 av 10 andra teknikbolag i Sverige, saknar kollektivavtal gick ärendet direkt upp till tingsrätten. Ingenjören och Unionen krävde tillsammans att uppsägningen skulle ogiltigförklaras.

Ärendet fick snabb sin upplösning eftersom Amazon Web Services medgav stämningsyrkandet och det begärda skadeståndsbeloppet. Företaget uppger dock att det inte håller med motparten i sak, utan vidhåller att uppsägningen skett på ”objektiva grunder”.

Stockholms tingsrätt har nu dömt företaget till att betala 50 000 kronor i skadestånd samt ersätta mannen med 16 månadslöner för den ogiltiga uppsägningen. Amazon ska även stå för ingenjörens rättegångskostnader om 44 000 kronor.

Amazon Web Services, eller AWS, är en del av e-handelsjätten Amazon. I korthet erbjuder de företag att lägga ut sin it-drift på entreprenad, genom att dra nytta av olika datacenter runtom i världen. På plattformen kan kunderna sedan bygga, distribuera och anpassa olika appar, webbplatser och digitala tjänster. 

Bolaget har blivit ökänt för låga löner och dåliga arbetsvillkor på sina logistikcenter inom e-handelsverksamheten runt om i USA och resten av världen, samt för att aktivt motarbeta facklig organisering. 

Villkoren inom molntjänsteverksamheten AWS är bättre. Enligt deras svenska årsredovisning hade de på pappret 60 anställda en medellön på drygt 79 000 kronor under 2019. Bolaget driver i dag datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås.

Fotnot: Denna artikel har efter publicering uppdaterats sedan AWS menar att de inte gett motparten rätt i sak – utan vidhåller att uppsägningen skett på ”objektiva grunder”. Däremot valde företaget ändå att medge stämningsansökan om ogiltig uppsägning och de medföljande skadeståndskraven.

Läs mer: Efter regeringens uppmaning: Amazon öppnar för kollektivavtal

Innehåll från LitiumAnnons

Rapport: digitala satsningar en konkurrensfördel i B2B

Nyligen presenterade Litium för sjunde året i rad sin undersökning Nordic Digital Commerce in B2B. Studien baseras på svar från 920 personer från nordiska bolag och visar att digitaliseringen av handeln inom B2B fortsätter att växa stadigt, med tydliga fördelar för både företag och kunder.

– Företag som inte följer digitaliseringstrenden riskerar att erbjuda en sämre kundupplevelse och tappa kunder över tid, säger Malin Bodolla hos Litium.

Pandemin orsakade en kraftig ökning av digitala investeringar inom de flesta branscher. Inom B2B har utvecklingen haft en något långsammare takt, men Litiums granskning visar att över hälften av de tillfrågade B2B-bolagen antingen har påbörjat – eller accelererat – sin försäljning i digitala kanaler. Rapporten visar att det trots lågkonjunktur är få som bromsar ner: 72 procent anger att deras investeringar är oförändrade och endast 4 procent anger att de avser minska sina investeringar inom digital handel. 13 procent planerar istället att öka sina investeringar. 

– Trenden mot digitalisering inom B2B-försäljning fortsätter stadigt att växa och förväntas inte bromsa in. Det blir därför viktigt för produktbolag att hitta de verktyg som faktiskt gör skillnad för deras effektivitet och kundupplevelse, konstaterar Malin Bodolla.

Hon förklarar vidare att digitaliseringsresan ofta påbörjas med syfte att förenkla intern administration och intern effektivisering, men pekar på att årets studie visar ytterligare fördelar med digitala investeringar: 

– Ökad digitalisering av handeln resulterar ofta i att kunden får en bättre upplevelse och relation till företaget, exempelvis genom self-service-tjänster eller enkel tillgång till viktig information när de själva behöver det. 

Ökad fokus på kundinsikter och kunskapsutbyte

Detta menar Malin Bodolla går i linje med en mer övergripande trend, där ett större antal B2B-företag lägger mer tid och resurser på att öka insikterna kring kundresan och kartlägga kundernas behov. Tidigare skedde sådana åtgärder mer ad-hoc men allt fler bolag har nu detta som en del i ett systematiskt arbetssätt.

– I mitt tycke är detta ett genombrott: trots tuffare tider ser vi att ett ökande antal företag gör en extra insats för att förstå kundernas behov och vanor i sin kundresa för att använda dessa insikter som grund för att anpassa sitt erbjudande. Att på detta sätt arbeta med ett tydligt fokus på kundinsikter säkerställer att bolagens investeringar kommer att gagna både det egna företaget och kunderna. 

Årets undersökning visar också på en ökad vilja att dela kunskap om utmaningar och resultat, vilket i sin tur bottnar i ökad erfarenhet av det digitala såväl som en vilja att både diskutera och förstå utmaningar. 

– Litium har alltid haft en uttalad målsättning om ökat kunskapsutbyte på marknaden och jag är otroligt glad över att så många tar initiativ för att dela insikter, lärdomar och erfarenheter! I år har vi fått så många idéer, öppna kommentarer och tips att vi kunde göra ett helt kapitel kring respondenternas tips och råd till andra företag – det kommer att gynna oss alla över tid. 

Balans mellan kostnadskontroll och investeringar 

Det är viktigt att sikta på en balans mellan kostnadskontroll och investeringar, speciellt i tider av lågkonjunktur, betonar Malin Bodolla. Det handlar om att göra välavvägda prioriteringar och satsa på investeringar som faktiskt gör skillnad, till exempel genom att öka effektiviteten eller förbättra kundupplevelsen.

– Man kanske inte kan göra allt man vill, därför är det viktigt att ha en tydlig strategi och förståelse för sin kunds behov och förändringar över tid. Med hänsyn till att kunder idag ställer allt högre och mer föränderliga krav är det avgörande att påbörja detta arbete så tidigt som möjligt. Det handlar om att vara flexibel och snabb att agera när nya möjligheter dyker upp. 

Det Malin Bodolla säger är relevant även i fråga om att rekrytera och behålla medarbetare. På samma sätt som konsumenter kräver digitaliserade processer och tjänster, förväntar sig arbetsmarknaden bästa tänkbara verktyg för att vara effektiv. 

– Man vinner långsiktigt på att förbereda sig nu för en framtida högkonjunktur. Genom att göra nödvändigt grundarbete nu blir man redo när marknaden vänder. Fundera över vad som är viktigast för just er och se till att börja agera. De som inte satsar kommer att ha svårt att komma ikapp de som redan kommit igång, avslutar hon.

Läs Litiums rapport här 

 

Mer från Litium

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Litium och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera