Annons

Almi Invest minskade investeringarna i fjol

Med ett förvaltat kapital på 3,2 miljarder kronor och 100-tals startupbolag i portföljen är Almi Invest en maktfaktor inom den svenska techscenen. Men under krisåret 2022 minskade det statliga riskkapitalbolaget sina investeringar. 

Mitten: Joachim Karlsson, vd Almi Invest med bolag inom teknik (som Remotive Labs till vänster) och miljöteknik (höger) via Almi Invest Greentech.
Mitten: Joachim Karlsson, vd Almi Invest med bolag inom teknik (som Remotive Labs till vänster) och miljöteknik (höger) via Almi Invest Greentech.

Almi Invests investeringsnivå minskade under 2022 jämfört med föregående års rekordhöga nivå. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt investerades 348 miljoner kronor i 126 befintliga och 39 nya portföljbolag under fjolåret. Det ska jämföras med en investering på 437 miljoner kronor i 137 befintliga och 55 nya portföljbolag under 2021.

Av totalsiffran investerade Almi Invest Greentech i 14 portföljbolag till ett värde av 104 miljoner kronor, även det en minskning.

”Vi kan konstatera att det är svårare för portföljbolagen att ta in nytt kapital, samtidigt som det går trögare för oss att hitta medfinansiärer och att hitta köpare vid exits. Men vi är redo att investera även i sämre tider, så Almi Invests betydelse för startupbolag är därför sannolikt större än på länge”, säger Almi Invests vd Joachim Karlsson i ett uttalande.

Exempel på nyinvesteringar under 2022 är cleantechbolaget Nitrocapt, som utvecklar en process för fossilfri, miljövänlig produktion av konstgödsel, läkemedelsbolaget Pharmnovo, som utvecklar en ny behandling mot kronisk smärta och Remotive Labs, som gör det lättare att utveckla mjukvara till bilar.

Under året avyttrades 41 portföljbolag i sin helhet, ytterligare 10 avyttrades delvis. Försäljningarna gav en sammanlagd försäljningslikvid om 247 miljoner kronor, jämfört med 269 Mkr under 2021. 

Exempel på exits är det noterade miljöteknikbolaget I-tech, som utvecklar en substans som motverkar marin påväxt på fartyg och marina installationer, vilket i sin tur ger lägre bränsle- och underhållskostnader.

Vid utgången av 2022 hade Almi 362 direkta innehav. Förvaltat kapital uppgick till drygt 3,2 miljarder kronor. Greentechfonden rymmer 650 miljoner kronor och fokuserar på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid.

Innehåll från M-FilesAnnons

M-Files eliminerar risken för mänskliga dokumenthanteringsfel

Dokumenthantering är en central del av de flesta företags verksamheter, men att organisera stora mängder information kan vara en utmaning och hindra bolag från att arbeta effektivt.

– Digital hantering av våra dokument har gett en förbättrad produktivitet och ökad efterlevnad av standarder och regler, säger ansvarig på AQ Group.

Dokumenthantering utgör en viktig del av verksamheten för de flesta företag, oavsett storlek och bransch. Man hanterar och organiserar dagligen dokument, filer och data – och i takt med att dokumenthanteringssystemen blir alltmer avancerade kan företag effektivisera sina processer och rutiner ordentligt. Den finska dokumenthanteringsmarknaden har länge dominerats av M-Files. Nu har de expanderat i Norden och växer stadigt i Sverige, inte minst inom tillverkandeindustrin och Professional services.

Sticker ut på marknaden

Anders Edlund, säljchef Norden, berättar att det som gör att M-Files sticker ut på marknaden är att lösningen inte arbetar med traditionella mappstrukturer utan länkar information till användarna baserat på innehåll. 

– Det handlar om vad något är, inte var det finns lagrat. Detta kopplas i sin tur till ett avancerat workflow och en samarbetsplattform för externa parter, säger han.

Genom att samla all dokumentation på ett ställe och skapa en enhetlig vy av företagets dokumentation kan företag enkelt leta efter, hitta och använda informationen de behöver utan att behöva söka i flera olika system.

– Våra lösningar möjliggör också automatisering av manuella arbetsuppgifter, vilket eliminerar risken för mänskliga fel och sparar tid och resurser som annars skulle ha använts på administrativa uppgifter. Våra lösningar är dessutom möjliga att integrera med befintliga system, vilket sparar både tid och pengar eftersom det inte krävs några extra investeringar i hårdvara eller mjukvara.

Så här fungerar M-Files, läs mer 

En pålitlig partner

M-Files har visat sig vara en pålitlig partner för flera företag som vill förbättra sin produktivitet. Några av dessa är teknikföretaget Sinch och medicintekniska företaget Getinge. 

– Getinge och Sinch är bolag med mycket höga krav på sin informationshantering. Vid ett införande av den här omfattningen finns det alltid unika förutsättningar och krav som behöver hanteras. Här är vi särskilt stolta över att kunna erbjuda en smidig och säker digital plattform som kan öka produktiviteten och göra stor skillnad i vardagen, inte minst genom att information blir enklare att hitta och använda, säger Anders Edlund.

Ett annat exempel är verkstadsföretaget AQ Group, som har använt M-Files för att hantera sina stora mängder dokument och optimera dokumenthanteringsprocesserna inom organisationen. 

– Vi har lyckats uppnå både en enhetlig dokumentationsvy och fullständig överensstämmelse med olika standarder och regler. M-Files har också möjliggjort automatisering av våra manuella arbetsuppgifter, vilket har lett till minskad risk för mänskliga fel och förbättrad effektivitet, säger ansvarig projektledare på AQ Group.

Även finländarnas stamnätsbolag Fingrid Oyj har kunnat uppnå fullständig efterlevnad av olika standarder och regler med hjälp av M-Files, vilket enligt bolagets Communications and Information Management Manager har varit viktigt för deras verksamhet. Dessutom har teknikkonsultföretaget IKM Ocean Design och det ledande stål- och metallföretaget SSAB med hjälp av M-Files kunnat automatisera manuella arbetsuppgifter och förbättra efterlevnaden av olika standarder och regelverk.

– Traditionella dokumenthanteringssystem uppfyllde inte våra verksamhetskrav. Vi ville ha en modern, ny strategi för informationshantering som kunde erbjuda användarna nya digitala funktioner och verkliga fördelar för deras dagliga arbete, konstaterar projektansvarig på Fingrid Oyj.

Läs mer om M-Files erbjudande här 

Mer från M-Files

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med M-Files och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera