ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Patenten ökar 2016

Antalet patentansökningar steg i fjol och allt fler svenska företag räknar med att öka innovationstakten. Det visar nya siffror från Patent- och registreringsverket samt en innovationsbarometer som tagits fram av konsultföretaget Awapatent.

”Det här är en tidig konjunkturmätare. Vi är på väg mot bättre tider”, säger Kristina Walls, regionchef på Awapatent.

Svenska företag lämnade in totalt 2.038 nationella patentansökningar under 2015. Det var en liten uppgång från 1.983 året innan. Siffrorna gäller bara ansökningar om svenska patent som lämnats in till PRV.

När det gäller svenska företags internationella patentansökningar är siffrorna ännu inte sammanställda från den europeiska patentorganisationen EPO. Ericsson är dock det företag som i flera år och med stor marginal prenumererat på den svenska förstaplatsen i antal sökta internationella patent.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV, säger att den svenska nivån totalt sett ser ut att stå sig även internationellt.

”Det vi kan överblicka just nu pekar på att antalet patentansökningar ökar internationellt, samtidigt är det stabilt i Sverige. Det har det varit de senaste två-tre åren”, säger hon.

Hon pekar dock på man hittills inte sett någon riktig återhämtning efter den nedgång i forskning och innovation som skedde efter finanskrisen 2009.

En enkätundersökning bland 100 svenska företag som Awapatent låtit undersökningsföretaget Yougov göra sänder emellertid ljusa signaler och som eventuellt kan innebära ett trendbrott.

Av de svarande uppger vart tredje företag att de avser att öka sin forsknings- och utvecklingsbudget under 2016. I motsvarande undersökning fjol var det vart femte företag som tänkte öka budgeten, och året innan var det inte ens vart tionde företag.

På frågan om företagen tänker öka eller minska antalet anställda inom forskning och utveckling är trenden densamma. 36 procent tänker öka antalet anställda, jämfört med 28 procent i fjol.

När det gäller företagens bedömning om antalet nya patentansökningar under de kommande fem åren svarar 39 procent att de kommer att öka antalet ansökningar. Det är en ökning från 30 procent.

”Vi har särskilt noterat en ökad aktivitet kring patentansökningar det senaste halvåret, sedan i maj–juni i fjol. Vi återser kunder som har varit borta under lång tid och det verkar finnas en framtidstro nu som vi inte riktigt såg tidigare”, säger Kristina Walls på Awapatent.

Susanne Ås Sivborg tycker att undersökningen är mycket intressant.

”Att företagen uppger att de tänker öka resurserna till forskning och utveckling är verkligen goda nyheter. Det är definitivt en god konjunktursignal, men det är ändå svårt att sia om det är ett trendbrott vi står inför. Det vet vi först när året är slut”, säger hon.

De båda uppger även att de innovationsfrämjande insatser som gjorts under året ser ut att ge effekt.

”Regeringen har fokuserat på innovationsklimatet under året. Bara det att ämnet lyfts upp på dagordningen ger en positiv effekt, och det offentliga stödsystemen för innovation är bättre samordnade i dag”, säger Kristina Walls.

Undersökningen tar även tempen på det som utmålats som företagens huvudproblem det senaste året – att hitta rätt kompetens. Andelen företag som tycker det är svårt att hitta kompetens minskade dock marginellt från 40 procent till 37 procent.

”Även om vi ser en minskning kvarstår faktum att många har svårt att hitta rätt kompetens. Här skiljer sig undersökningen lite från mina egna erfarenheter”, säger Kristina Walls.

Tyck till