ANNONS:
Till Di.se

Uppväxtmiljön bakom miljonerna

  • ARVET INTE FRÄMST GENETISKT. Det avgörande för att barn till rika föräldrar också blir rika är förutsättningarna som uppväxtmiljön ger, enligt en ny studie. Foto: K-King Photography Media Co. Ltd

Rika föräldrar är ingen garanti för att bli förmögen.
Det är snarare miljön, attityder och normer som ökar chansen att bli rik enligt färsk forskning.

Att barn till rika föräldrar själva blir förmögna, även innan de ärvt, är väl etablerat.

”Det har tidigare varit oklart i vilken utsträckning förhållandet mellan barns och föräldrars förmögenhet är genetiskt eller bestämt av miljömässiga influenser”, säger Kaveh Majlesi, forskare i nationalekonomi på ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Genom att studera svenska adoptivbarn som har adopterats bort vid födseln har forskare vid Lunds universitet lyckats separera miljö och genetik som inte går att åtskilja när ett barn växer upp i sin biologiska familj.

”Vi har använt registerdata på både adoptivföräldrarnas och de biologiska föräldrarnas förmögenheter. Om de biologiska föräldrarnas förmögenhet betyder mest är gener det viktigaste och om adoptivföräldrarnas förmögenhet betyder mest är miljö viktigast. Vi har visat att adoptivföräldrarnas förmögenhet är viktigast och därför är miljö viktigare än genetik”, säger Petter Lundborg, professor i nationalekonomi vid ekonomihögskolan i Lund.

Det är svårt att peka på vad i miljön som är av betydelse för ett barns ekonomiska beteende.

”Det verkar inte ha med föräldrarnas eller barnets utbildning eller inkomst att göra. Det verkar snarare handla om familjens attityder, normer, sparbeteende, finansiella beslutsfattande, och så vidare. Det är saker som är svåra att mäta”, berättar Petter Lundborg.

Resultatet tyder på att föräldrar aktivt kan påverka sina barns ekonomiska beteende, men att barn i hög utsträckning får liknande beteenden som sina föräldrar.

”Den stora lärdomen är att man kan göra mycket för att påverka människors chanser att bli förmögna genom att förändra miljön som de växer upp i och att väldigt lite är förutbestämt”, säger Kaveh Majlesi.

Forskningen är av betydelse för att förstå den etablerade sanningen att barn till rika föräldrar själva blir rika innan de ärver och varför det finns ett samband mellan förmögenhet mellan generationer.

”Bakgrunden till forskningen är den enorma uppmärksamheten kring förmögenhetskoncentration och viljan att förstå den. Man har tidigare inte kunnat separera miljö och genetik”, säger Petter Lundborg, som menar att slutsatserna exempelvis kan göra nytta när politiker överväger olika åtgärder.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies