ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 15 DEC Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR

Mäklare spekulerar i borätter

Fastighetsmäklare hör till dem som köper nyproducerade lägenheter i spekulationssyfte, vittnar stora byggbolag om.
”Det står i strid med fastighetsmäklarlagen”, säger Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken.

Det har blivit allt vanligare att köpare tecknar sig för nyproducerade lägenheter i syfte att sälja dem med rejäl vinst innan det är dags för inflyttning, kunde Di rapportera i lördags. Kraftiga prisuppgångar har gjort att det går att tjäna stora pengar på affärerna.

Bland spekulationsköparna finns även fastighetsmäklare.

”Vi har tackat nej till mäklare. Vi gör samma bedömning för mäklare som för våra andra kunder. Om det verkar vara ett spekulationsköp så säger vi nej”, säger Malin Hart Randes, marknads- och försäljningschef på byggbolaget Veidekke.

Även Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem, säger att det finns mäklare bland spekulationsköparna.

”Vi har tackat nej till flera fastighetsmäklare när de har återkommit och vill göra affärer.”

Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet, är tydlig i frågan om huruvida fastighetsmäklare får ägna sig åt spekulation i nyproducerade lägenheter.

”Nej, här finns ett förbud. Det står i strid med fastighetsmäklarlagen. Mäklare ska vara oberoende och får inte bedriva handel med fastigheter.”

Mäklarsamfundet har varit i kontakt med byggbolagen och andra aktörer i produktionsledet i så kallade rundabordssamtal, och där har frågan om spekulation i nyproduktion varit uppe.

I vilken omfattning spekulerar mäklare i nyproduktion?
”Det vet vi inte. Vi har inga siffror som styrker uppgifterna som kommer från byggbolagen. Men vi tar det på stort allvar och det är i strid med gällande lagstiftning.”

I mars varnade Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, en mäklare som under en sexårsperiod hade köpt och sålt åtta bostadsrätter, varav tre såldes samma år som de köpts. Men varningen undanröjdes av förvaltningsrätten.

”Rättsinstanserna hade lite olika syn på vad som är ofta och många försäljningar. Lagen skulle gott kunna bli tydligare när det gäller hur mäklare för egen del kan köpa och sälja bostäder. Inte heller här får mäklaren bedriva kommersiell verksamhet. Men hur ofta man får köpa och sälja som fastighetsmäklare är lagen inte riktigt tydlig med”, säger Ingrid Eiken.

Är det inte extra allvarligt att mäklare, som har mycket marknadsinformation, spekulerar i nyproduktion och även kan bidra till prisuppgången på bostäder?
”Det finns ett förbud här, så det är inte förenligt med fastighetsmäklarlagen.”

När det gäller övriga privatkunder, alltså inte fastighetsmäklare, som spekulerar i nyproduktion anser Mäklarsamfundet att det stora ansvaret ligger hos byggbolagen.

”Om en fastighetsmäklare på eget bevåg avfärdar vissa spekulanter skulle det sannolikt strida mot god fastighetsmäklarsed”, säger Ingrid Eiken.

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan, kallar spekulationsköpen av lägenheter för en systemeffekt som känns igen från slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

”Byggbolagen sätter ett fast pris på sina hus och när marknaden utvecklar sig snabbt så kommer det priset att vara väsentligt lägre än marknadsvärdet och det upptäcker ett antal personer.”

En lösning på problemet, anser han, skulle vara att byggbolagen sålde sina lägenheter på auktion till högstbjudande när de är inflyttningsklara så att det i stället blir en marknadsprissättning.