ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Företagen och SD ses i smyg

  • VÄLJER LINJE. Sverigedemokraterna, med partiledaren Jimmie Åkesson i spetsen, har anammat mycket av det som näringslivsorganisationerna står för. Foto: Henrik Montgomery

Det svenska näringslivet har i det tysta byggt upp allt tätare kontakter med Sverigedemokraterna.
Di kan i dag avslöja hur Svenskt Näringsliv och flera av landets tyngsta arbetsgivarorganisationer fått Sveriges snabbast växande parti att anamma en mer näringslivsvänlig politik.

De etablerade partiernas strategi har från början varit att ta avstånd från Sverigedemokraterna och från fackligt håll har man länge drivit en hård kampanj mot partiet.

Samtidigt har stödet för Sverigedemokraterna ökat och ligger i dag på närmare 20 procent. Det gör att den politiska spelplanen har ritats om i grunden och att SD fått ett allt större inflytande över svensk politik.

Det här är något som många inom näringslivet har tagit fasta på. Di:s kartläggning visar att Svenskt Näringsliv och flera tunga branschorganisationer sedan en tid har nära kontakter med partiet. Det handlar om återkommande möten med personer i SD:s absoluta toppskikt och i synnerhet med partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.

Tjänstemän på Svenskt Näringsliv har vid flera tillfällen försett SD med rapporter och policydokument och ibland har dessa mer eller mindre ordagrant blivit partiets politik.

Färska exempel på frågor där Svenskt Näringslivs lobbyarbete kan ha haft betydelse är SD:s positionsförskjutning när det gäller välfärdsvinster och partiets förslag om slopad fastighetsskatt på industrilokaler.

Svenskt Näringsliv bekräftar kontakterna.

”Vi har sagt att våra experter får träffa dem i sakfrågor och informera dem som sitter i riksdagen”, säger Lars Göran Johansson, kommunikationsdirektör på Svenskt Näringsliv.

”Det är ett stort riksdagsparti och vi behandlar dem som alla andra som vi försöker påverka.”

Även systerorganisationen Företagarnas tidigare vd Elisabeth Thand Ringqvist har träffat Oscar Sjöstedt. SD har också anammat en betydande del av organisationens förslag. Det handlar bland annat om förslaget att avskaffa löneavgiften för alla företag med färre än tio anställda.

Företagarnas opinionschef Patrik Nilsson hävdar att SD på eget initiativ har kopierat flera av deras förslag.

”De anammade väldigt mycket av det vi hade skrivit”, säger han.

Di:s granskning visar samtidigt att det i många fall har varit SD som har uppvaktats från näringslivshåll och inte tvärt om. På tjänsteföretagens branschorganisation Almega har man haft en tydlig agenda i kontakterna med SD. Målet har varit att säkra en majoritet i riksdagen mot Vänsterpartiets krav på att förbjuda välfärdsvinster.

Sedan valet förra året har Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, haft flera möten med Oscar Sjöstedt och andra SD-riksdagsledamöter.

Att SD sedan oväntat svängde och anslöt sig till alliansens linje ses på Almega som en stor framgång.

”Vi har ett uppdrag från våra medlemmar att göra det bästa möjliga. Vi kan inte tänka bort stora partier i riksdagen bara för att de har en del åsikter vi inte gillar”, säger Ulf Lindberg.

På samma sätt resonerar Vårdföretagarna, där förbundsdirektören Inga-Kari Fryklund och den näringspolitiska chefen Håkan Tenelius har träffat SD-ledamöter i socialutskottet.

Mötena har framför allt handlat om regeringens försök att skrota lagen om fritt vårdval, som allianspartierna och SD gemensamt satte stopp för i riksdagen.

”Jag skulle absolut säga att de är lyhörda och vill ta del av våra synpunkter”, säger Håkan Tenelius.

Även Svensk Handel har haft möten med partiet.

I flera frågor utgör SD:s omsvängningar en stor landvinning för berörda intresseorganisationer. I många fall handlar det om att partiet tidigare inte har haft någon utvecklad politik i en sakfråga och att man då valt att kopiera en intresseorganisations förslag.

Ett sådant exempel är energipolitiken, där partiets politik tycks ha tagit starkt intryck av SKGS, basindustrins lobbyorganisation i energifrågan.

Från SD:s sida har man också anledning att vara nöjd med de allt tätare kontakterna med näringslivet.

I synnerhet som partiet nu försöker att växa bland företagare och höginkomsttagare, som är missnöjda med de rödgrönas politik.

Väljarna har lågt förtroende för partiets ekonomiska politik och för att växa i dessa grupper är det avgörande att öka trovärdigheten i frågor kopplade till ekonomi och företagande.

Oscar Sjöstedt själv beskriver träffarna med näringslivsföreträdarna som mycket betydelsefulla för SD:s politikutveckling (se sidan 8).

Näringslivets närmande till SD är samtidigt kontroversiellt. Om de politiska partierna skulle agera på samma sätt skulle det orsaka en politisk skandal.

Sverigedemokraterna är sprungna ur vitmaktrörelsen och än i dag inträffar återkommande skandaler där partiföreträdare uttrycker sig rasistiskt. I en tid då Europa står inför den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget vill SD minska invandringen med 90 procent och dessutom lämna EU.

Di har talat med flera näringslivsföreträdare som är skeptiska till kontakterna med SD.

”Det är väl trevligt om SD tycker rätt i vissa frågor, men vad händer om vi tittar lite längre fram? Vill vi att de ska växa, vill vi ha in dem i regeringsställning? Det är inte alla som känner sig bekväma med det här”, säger en av dem.

I helgen bröt partistyrelsen med ungdomsförbundet SDU efter en kamp som bland annat rör graden av nationalism.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies