ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

”Riksbanken är desperat”

  • PART. LO, med förbundsordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Nora Lorek

Riksbanken har träffat ett mycket stort antal av avtalsrörelsens nyckelspelare under våren, kan Di avslöja.
”Riksbanken blir desperat. Det är därför de gör det här”, säger Almegas arbetspolitiska chef Stefan Koskinen.

Ett rekordstort antal anställda berörs av den kommande avtalsrörelsen. Enligt Medlingsinstitutets uppskattningar handlar det om cirka 3 miljoner.

Utgången av avtalsrörelsen blir också avgörande för om Riksbanken når sitt 2-procentiga inflationsmål. Under våren har Riksbanken brottats med fallande löneförväntningar. Samtidigt är lönetillväxten central för att skapa varaktig inflation i landet.

Riksbankens egna prognoser bygger på en lönetillväxt på 3,2 procent 2016 och 3,4 procent 2017.

När vice riksbankschefen Per Jansson höll tal tidigt i våras var det ord och inga visor.

”Att nu avvika från inflationsmålet i lönebildningen är en farlig väg att gå”, sa han i talet.

Di har talat med en lång rad förhandlingschefer i den förestående avtalsförhandlingen på både arbetstagar- och arbetsgivarsidan, däribland LO och Svenskt Näringsliv, IF Metall och Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Sveriges Ingenjörer samt Almega och Livsmedelsföretagen.

Alla har de suttit i möten med de vice riksbankscheferna under våren på initiativ av Riksbanken. Hela direktionen har, enligt DI:s källor, i olika konstellationer varit med under mötesserien med ett undantag: högsta chefen Stefan Ingves.

Att lönebildningen sköts av arbetsgivare och arbetstagare utan inblandning från politiskt eller annat håll är ett av fundamenten i den svenska modellen. Frågan är därför känslig och flera intervjupersoner tonar ned mötenas betydelse.

”Informationsutbyte” och ”dialog” är ord som återkommer i beskrivningarna.

Att Riksbanken är i centrum för lönediskussionen är ofrånkomligt. Under flera år har löntagarna blivit överkompenserade i avtalen, då inflationsmålet inte har nåtts.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sticker inte under stol med att Riksbankens och LO:s intressen sammanfaller.

Är det parternas roll att rädda Riksbanken?
”Det är klart att vi måste göra det. En viktig del av Riksbankens inflationsmål är ju lönerna. Det säger Riksbanken själva att de absolut tycker att vi ska styra vår lönebildning mot målet på 2 procents inflation”, säger han.

Han tycker inte att det är kontroversiellt att Riksbankstopparna vill träffas.

”Riksbanken har som många andra synpunkter och åsikter”, säger han.

Ulf Bengtsson, ordförande i Sveriges ingenjörer, beskriver hur Riksbanken underströk vikten den numera lägger vid inflationsmålet. Men Riksbankens stannade inte där, enligt Ulf Bengtsson, utan man förde även fram budskapet att det är viktigt att arbetsmarknadens parter håller fast i inflationsmålet, för att Riksbanken ska ha en chans att lyckas nå målet.

Är det inte det ett sätt att blanda sig i avtalsrörelsen?
”Det är det naturligtvis på ett sätt. Men om de ska ha förutsättningar att nå två-procentsmålet så måste de ha hjälp av parterna och samhället.”

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, träffade vice riksbankscheferna Per Jansson, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley före sommaren. Det blev en het diskussion.

”De håller fast vid inflationsmålet på 2 procent och säger att det är en svag efterfrågan i Europa, medan vi ser hur våra medlemsföretag utsätts för strukturförändringar. Ritjobb på arkitektbyråer flyttar till Baltikum, revisionsbyråer lägger all enklare siffergranskning i Indien”, säger han.

De försökte påverka er?
”Någon avsikt hade de med mötet”, säger Stefan Koskinen men tillägger att riksbankscheferna samtidigt sa sig ha stor respekt för parterna.

Bombmattan med möten tolkar Stefan Koskinen som ett tecken på desperation.

”Riksbanken inser att de sitter fastlåsta vid något som inte fungerar längre. De blir desperata, det är därför de gör det här.”

Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, har lyssnat på ett annat av Riksbankens budskap.

”Riksbanken är tydlig med att den inte vill ha en lönedriven inflation. Först måste inflationen komma sedan kan eventuellt lönerna komma efter”, säger han.

Men medan Riksbanken anser att inflationsmålet går att nå håller inte Anders Weihe med.

”Där framhärdar Riksbanken att det är möjligt och där har vi olika uppfattningar”, säger han.

Di har blivit nekade intervju med företrädare för direktionen med hänvisning till att det råder en så kallad tyst period inför det förestående räntebeskedet.

Antal avtal för omförhandling
År Antal avtal (cirka)  Antal anställda (uppskattning)
2014 30 55.000
2015 30 70.000
2016 500 2.950.000

Fotnot: Cirka 300.000 anställda berörs dessutom av tillsvidareavtal.

Tyck till