ANNONS:
Till Di.se

Visar vägen till nytt ledarskap

  • TÄNK NYTT. Peter Erikson tar har själv begått flera av de misstag som han varnar för i sin nya bok. Att vara en bra ledare blir allt svårare när tempot ökar, säger han. ”Det finns knappast några etablerade sanningar längre”, säger han. Foto: Oskar Omne

En allt snabbare förändringstakt och nedbantade organisationer gör det svårt att vara chef i dag. Men det går att leda rätt.
I en ny bok sammanfattar ledarskapskonsulten Peter Erikson den senaste forskningen och de vanligaste ledarskapsfällorna – flera av dem har han själv har gått i.

Omorganisationer som sällan leder till framgång, spretiga strategier och vänskapskorruption. Det är några av de vanligaste fallgroparna för svenska chefer i dag, enligt Peter Erikson, som är aktuell med boken ”Ledarskapets möjligheter, 40 tänkbara fällor och möjliga lösningar”.

”I Sverige är det fortfarande jobbigt att prata om saker som går fel. Men det är viktigt att göra det för att kunna se felen som lärande i stället för som misstag. I den här boken utgår jag från verkliga händelser och tar upp praktikfall av fällor i ledarskapet”, säger han.

Peter Erikson har själv gått i flera ledarskapsfällor. Ett omtalat misstag är när han som vd för och grundare av pr-byrån Rikta genomdrev den så kallade Sydafrikasatsningen på uppdrag av regeringen i slutet av 1990-talet. Projektet blev ett stort misslyckande som slutade med att pr-byrån fick lägga ned.

”Jag gjorde flera fel då. Jag tog beslut för sent och jag hade inte tillräckligt bra kontrollsystem för att följa upp att allting fungerade som vi hade tänkt. Med åren har jag blivit mer krass och bättre på att ha underlag innan jag fattar beslut”, säger han.

Efter tiden med Rikta har Peter Erikson haft många ledande befattningar, bland annat som vd och styrelseordförande men även som konsult och kommunikationschef. Sammantaget har han haft uppdrag i över 240 företag och organisationer.

Vad han har noterat under de här åren är att ledarskapet ofta fallerar och att det i takt med ett snabbare tempo blir allt svårare att vara en bra ledare. Det är utifrån dessa erfarenheter som han har skrivit boken, där han går igenom vad han anser är de vanligaste fällorna. En av dem är att allt färre ledare säger sanningar och att allt fler håller med.

”Över lag är svenskt ledarskap en styrkefaktor. Det är ofta mer gruppbaserat och mindre hierarkiskt jämfört med hur det ser ut internationellt, vilket i grunden är bra och borde ge förutsättningar för bättre beslut. Men grupptänkandet kan också bli negativt och man riskerar att alltför snabbt fastna i en sanning och en tolkning i stället för att lyssna på avvikande åsikter. Man måste skapa en kultur där man vågar säga emot och diskutera frågor, vem ska annars säga de jobbiga sanningarna eller avvikande tankarna?”, säger Peter Erikson.

En annan klassisk fälla i svenskt näringsliv, som är förhållandevis litet, är vad man kan kalla ”ankdammen”, något som inte sällan leder till vänskapskorruption enligt Peter Erikson.

”Det finns inget stort mått av korruption i Sverige, men viss vänskapskorruption finns det absolut. Frågan är vilka man egentligen tillsätter i rådgivande roller och vid långsiktiga avtal. Ett stort problem är att konsulter inte sällan hamnar för nära sina uppdragsgivare och då måste man ställa frågan: Vill vi ha det småtrevligt eller vill vi ha personer med integritet?” säger han.

Att fastna i budgetar och planer är ytterligare en fälla att hålla utkik efter enligt Peter Erikson. För prognoser slår nästan alltid fel, säger han.

”Budgetar och planer är livsfarliga och måste ses som en gammal logik för att leda. De inger bara en falsk känsla av trygghet eftersom de sällan går att hålla sig till. Givetvis måste företag ha en ekonomisk styrning, men det är viktigt att inte fastna i Excelarken. Vi måste hitta metoder för att skapa flexibilitet i planerna”, säger han.

Bland många andra typiska fällor i boken skriver Peter Eriksson också om vad han kallar för ”Omorganiseringarnas harakiri”.

”Man omorganiserar ofta på svenska företag, men det leder sällan eller aldrig till framgång. Det är hur människor jobbar som avgör framgång, inte rutorna. Man måste påverka beteenden, det är det som påverkar resultaten”, säger han.

Så, genom att lära av misstag som redan har begåtts i tider med allt snabbare förändringar – hur formas ett samtida framgångsrikt ledarskap?

Peter Erikson säger att grundregel nummer ett är att ledare i dagens näringsliv måste bli bättre på att göra tydliga vägval.

”Vi ser ännu fler snabbfotade företag i dag och då måste man välja riktning. Man kan inte göra allt som är tänkbart, då blir man tvåa eller trea på bollen. Det här ledarskapet kräver ännu mer integritet”, säger han och tillägger att det också kommer att krävas ett mer övergripande perspektiv hos chefer framöver.

”Det finns knappast några etablerade sanningar längre vilket kräver ännu mer tolkningsförmåga framöver. Experten måste bli mer holistisk i sitt ledarskap och då är kanske en klassisk civilekonomexamen inte alltid den rätta bakgrunden. Det är förmågan att se samband, forma en helhet och göra vägval som blir avgörande”, säger han.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies