ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Kvinnligt nyföretagande faller

  • SER SAMBAND. Pontus Braunerhjelm, professor på KTH. Foto: Jonatan Bylars

Svenskt nyföretagande minskade under 2014. För kvinnor var nedgången dramatisk enligt en ny rapport.
”Den politiska debatten om att avskaffa rutavdraget kan vara en orsak”, säger professor Pontus Braunerhjelm.

Global Entrepreneurship Monitor, GEM, genomförs varje år och presenteras i Sverige av Entreprenörskapsforum. Forskningsprojektet mäter och analyserar entreprenörskap i olika länder.

En slående förändring för Sveriges del är nedgången för nyföretagandet. Andelen nyföretagare i Sverige fördubblades mellan 2006 och 2013 till cirka 8 procent av befolkningen.

”Det var en unik ökning som bröts förra året. Andelen nyföretagare gick ned med 1,5 procentenheter”, berättar Pontus Braunerhjelm, professor vid Kungliga Tekniska högskolan och forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Som en jämförelse har de mindre EU-länderna Belgien, Nederländerna och Irland en större andel, och USA har ungefär dubbelt så stor andel som Sveriges 6,5 procent.

En annan stor förändring jämfört med 2013 är en dramatisk nedgång för kvinnligt nyföretagare. Andelen har gått från drygt 6 till klart under 4 procent, vilket innebär en 40-procentig minskning på ett år.

Svenska kvinnors entreprenörskap ligger på en bottennivå, jämfört med exempelvis de stora EU-länderna och USA. GEM har inte utrett vad detta beror på, men Pontus Braunerhjelm tror att den politiska debatten om rutavdragets vara eller inte vara är en bidragande orsak.

”Det var inom konsumenttjänster och hushållsnära tjänster som nedgången var mest markant och det är många kvinnor i den sektorn.”

Andelen nyföretagare inom denna bransch är nu lägre i Sverige än i andra EU-länder och USA.

Den största delen av nyföretagandet, mer än 45 procent, skedde förra året inom avancerade tjänstebranscher, exempelvis konsultföretag samt advokat- och revisionsfirmor.

Även om nyföretagandet minskar i Sverige, ökar andelen etablerade företag, det vill säga företag som är mer än tre och ett halvt år.

”Det tyder på att unga företag överlever och blir etablerade. Det är den första startfasen som inte riktigt håller. Det kan i sin tur bero på starta eget-bidrag som tar slut efter ett tag. Det är bra med experimenterande i en startfas, men om entreprenörskapet i stor utsträckning är bidragsdrivet är det inte lika positivt.”

Svenskar är i en klass för sig när det gäller att se affärsmöjligheter, 70 procent tycker sig göra det enligt GEM:

”Svenskar har ett enormt självförtroende när det gäller detta, motsvarande andel i USA är 50 procent. Men när det kommer till förmågan att starta och driva företag är förhållandet det omvända”, säger Pontus Braunerhjelm.

I Sverige tror omkring 35 procent att de har förmågan att driva företag, att jämföra med mer än 50 procent i USA.

”Det är delvis kulturellt betingat men även regelverk, skattesystem och finansieringsmöjligheter spelar in.”

En faktor som också har betydelse är rädslan att misslyckas. Den har ökat i de flesta länder efter finanskrisen. I Sverige anger mer än en tredjedel att detta hindrar dem från att starta företag.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies