ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Politik och ekonomi delar utmaningarna

  • DIGITAL DUO. Den delningsekonomi som drivs fram av digitaliseringen förändrar de ekonomiska drivkrafterna i grunden och utmanar dagens regelverk, säger Robin Teigland och Anna Felländer som är aktuella med en ny bok i ämnet. Foto: Jack Mikrut

Politikerna måste agera nu för att Sverige ska kunna hävda sig i den digitala omställning som pågår. Det säger Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank, och aktuell med en ny bok om delningsekonomin:
”Hur vi hanterar de nya förutsättningar och drivkrafter som följer av digitaliseringen avgör vilka jobb vi har i Sverige framöver.”

I dag publiceras boken ”The Sharing Economy: Embracing Change With Caution” (Entreprenörsforum), som Anna Felländer har skrivit tillsammans med Robin Teigland och Claire Ingram, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Budskapet om att omfamna delningsekonomin med försiktighet riktar sig främst till politiker och myndigheter, men också till de företag och privatpersoner som vill veta hur de påverkas.

Boendeförmedlaren Airbnb, nätverksplatserna Facebook och Linkedin eller tjänsteförmedlaren Taskrabbit är exempel på företag som växer fram i takt med ett ökat mobilt internetanvändande.

Dessa digitala plattformar sparar tid och kapar kostnader genom att ersätta traditionella mellanhänder, men de ställer också nya krav på lagstiftning och regelverk.

”Delningsekonomin suddar ut gränserna mellan att vara anställd, arbetsgivare och konsument”, säger Robin Teigland, docent vid Handelshögskolan och medförfattare till boken.

”Om jag hyr ut min lägenhet via Airbnb eller min bil via en bildelningstjänst så får jag en inkomst men inte på det sätt vi är vana vid.”

Attvi vill dela vår tid, våra tankar och våra tillgångar med varandra är inget nytt fenomen men digitaliseringen ger förutsättningar för att det ska öka exponentiellt och omfatta fler och mer skräddarsydda produkter och tjänster.

För att utfallet ska bli gynnsamt för den stora massan behöver dagens regelverk moderniseras.

När en digital plattform direkt kopplar ihop uthyrare med hyresgäst, människor i samma sociala nätverk eller frilansare med kunder så uppkommer flera frågor. Det handlar om vem som ansvarar för eventuella fel, vem som äger den information som lagras digitalt och vem som egentligen är arbetsgivare.

”Jag hoppas framför allt att politiker läser detta”, säger Robin Teigland.

”Digitaliseringen och delningsekonomin är här, det går inte att stoppa så vi måste anpassa oss.”

Författarna skissar på olika utfall för de närmaste åren.

I ett dåligt scenario där vi misslyckas med att ta till oss den nya tekniken på rätt sätt riskerar företagen och jobben att bli färre.

I ett bättre scenario, där vi förstår att ta betalt för de tjänster och den information som delas över internet finns förutsättningar för både innovation, tillväxt och sysselsättning.

Det som behövs för att skapa det senare, anser författarna, är dels regler som garanterar konsumentsäkerhet och integritetsskydd för dem som använder digitala tjänster, dels trygghet och rättigheter för dem som erbjuder sina tjänster via en digital plattform.

Nyckelordet är att skapa tillit för de varor och tjänster som förmedlas. Dessutom måste nya typer av transaktioner kunna beskattas på rätt sätt. Samtidigt får inte lagstiftarna bromsa den kreativitet som just nu präglar de nya digitala företagen.

”Det är, i positiv bemärkelse, galenpannornas tid när det gäller företagande”, säger Anna Felländer.

”En ledig stol, en ledig tennisbana eller en ledig person som kan redovisning kommer till användning tack vare rätt entreprenör.”

Med ett stort internet- och mobilanvändande och en stor kunskapsbas i form av många nya digitala företag har Sverige en bra utgångspunkt, säger Anna Felländer och Robin Teigland.

Nu gäller det för politikerna att skapa rätt förutsättningar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies