ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 APR Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR
ANNONS

Östersjön engagerar USA:s man

  • VATTENNÄRA. USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, tar upp en diskussion om Östersjön utifrån miljö och tillväxt. Foto: Filip Erlind

Algblomningen i Östersjön är en framtidsutmaning som kräver omfattande teknikinvesteringar.
Det anser USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, som nyligen samlade representanter för svenskt näringsliv för att diskutera frågan.

”Målet är att sammanföra näringslivsföreträdare och politiker för att diskutera hur föroreningarna i Östersjön kan minskas samtidigt som det innebär affärsmöjligheter för näringslivet”, säger Mark Brzezinski, USA:s ambassadör i Sverige.

Han ser det som sin roll att samla olika intressenter för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Och enligt Mark Brzezinski är algblomningen inte bara en miljöfråga, utan även ett hot mot jobb och tillväxt. Det finns exempel – inte minst från USA – där ett övergripande miljöarbete inneburit en rad positiva konsekvenser, berättar han.

Nio länder tillsammans

”När jag föddes 1965 var Hudsonfloden så pass förorenad att det varken gick att fiska eller bada i den, eller att dricka vattnet. Men efter att den amerikanska kongressen antog ’The clean water act’ 1973 förbättrades situationen avsevärt. Sedan 1980-talet har det växt fram en stor turistnäring längs flodstränderna”, säger han.

Östersjöns hälsa är en fråga som delas av nio länder där Sverige kan spela en nyckelroll, förklarar Mark Brzezinski.

”Sverige ligger långt fram inom miljöteknik. Om det går att visa på hur jobb och välfärd skapas genom investeringar och tillväxt inom den här industrin kommer fler länder runt Östersjön att vilja följa efter”, säger han.

900.000 nya jobb

Diskussionen tog sin utgångspunkt i den studie som konsultbolaget The Boston Consulting Group, på uppdrag av stiftelsen Zennström Philanthropies, tagit fram för att undersöka vilka insatser som krävs för att bevara Östersjön. Enligt rapporten kan ett friskt hav innebära 900.000 fler jobb inom främst turism, fiske och jordbruk runt Östersjön fram till 2030.

”I första hand måste regeringen sätta upp en tydlig strategi för Östersjöfrågan, och sedan sätta resurser bakom den. Regeringen måste visa att den vill vara med och skapa företag och jobb inom vattenteknologiindustrin och turism”, säger Fredrik Lind på The Boston Consulting Group.

Tittar på Singapore

För att lyckas vända utvecklingen i Östersjön bör svenska regeringen ta efter Singapore som är beroende av teknik för att omvandla saltvatten till dricksvatten, förklarar Fredrik Lind. Önationen är på god väg att fördubbla sin vattenteknikindustri, en expansion som är fullt möjlig även i Sverige, berättar han.

”Singapore formulerade en vattenteknikstrategi 2006 där målet var att under tio år skapa 300 nya bolag och 11.000 jobb. I dag har man överträffat målet, bland annat genom att locka till sig världsledande företag som Siemens, anlita utländska professorer samt stimulera efterfrågan hos teknikbolag genom offentliga upphandlingar”, säger Fredrik Lind.