ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Slutjagat för PWC:s revisorer

  • SLUTJAGAT. Anna-Clara af Ekenstam, revisor på PWC. Foto: Petter Cohen

Efter Di:s granskning har PWC nu bestämt att revisorerna Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin i fortsättningen inte ska delta i SCA:s exklusiva jakter.
”Jag har tagit stort intryck av den diskussion som uppkommit och kommer fortsättningsvis inte att delta i jakter med SCA”, uppger Anna-Clara af Ekenstam i ett mejl till Di.

I tisdags kunde Di avslöja att SCA:s revisorer Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin deltagit i exklusiva jakter med SCA som sträckt sig över flera dagar. I onsdags kritiserades revisorernas agerande kraftigt av revisorernas branschorganisation FAR och av Institutet mot Mutor.

Trots upprepade förfrågningar från Di undvek Anders Lundin och Anna-Clara af Ekenstam en intervju med Di under tisdagen och onsdagen. Men sent på onsdagen svarade Anna-Clara af Ekenstam på några av Di:s frågor i ett mejl som gick via PWC:s informationsavdelning.

Tre jaktpass

Anna-Clara af Ekenstam bekräftar i mejlet Di:s initierade uppgifter om att det vid SCA:s så kallade M&A-konferenser har ingått tre jaktpass.

Den versionen förefaller skilja sig väsentligt från vad SCA:s chefsjurist Mikael Schmidt uppgav för Di förra veckan. Då hävdade han att ”jakt har ofta erbjudits en av de två till tre dagar som seminariet pågått”.

PWC fortsätter att vidhålla att M&A-frågor har diskuteras vid konferenserna men Anna-Clara af Ekenstam nämner inte något om seminarier. Det ska jämföras med att Anders Lundin i januari sa till Di att seminarier har varit ”huvuddelen av programmet” under vistelserna vid SCA:s jaktanläggningar. Enligt Di:s initierade uppgifter har det vid rådgivarträffarna inte funnits tid till seminarier eftersom i princip allt fokus legat på jakt.

”SCA anordnar en årlig M&A sammankomst med finansiella rådgivare, advokater och revisorer. Under de 2,5 dagar som sammankomsterna varat har det funnits möjlighet till tre jaktpass om vardera två till tre timmar. Övrig tid under dessa dagar har ägnats åt M&A-frågor, informella diskussioner, erfarenhets- och kunskapsutbyten”; skriver Anna-Clara af Ekenstam.

Påverkar inte oberoendet

Enligt henne har resorna till SCA:s jaktanläggningar inte påverkat hennes oberoende gentemot SCA.

”För mig har sammankomsterna varit ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som är kopplade till SCA:s förvärv och försäljningar av verksamhet. Detta är till gagn för både SCA och för mig som revisor.  Jag anser inte att detta har påverkat mitt oberoende som revisor i SCA”, uppger hon och tillägger:

”Bland de frågor jag tog ställning till innan jag tackade ja till att delta ingick utöver bedömningen att det skulle vara till nytta i revisionen även en bedömning av vem som bjöd in och vilka som deltog. I detta fall var det tjänstemän på SCA som arbetar med M&A frågor som bjöd in och ingen person som har ansvar för den finansiella rapporteringen eller kring val av revisor deltog. Jag stämde även av mitt deltagande med PWC:s företagsledning innan jag tackade ja”, skriver Anna-Clara af Ekenstam.

Är överens med FAR

Dan Brännström, generalsekreterare för revisorernas branschorganisation FAR, sa i tisdagens Di att det är mycket olämpligt att en revisor deltar i jakt hos sin kund, även fast det sker i anslutning till seminarium.

”I grunden har Dan Brännström och jag samma syn på revisorns oberoende. Däremot måste frågor om oberoende alltid bedömas från fall till fall. I det här fallet har vi på PWC ansett att mitt deltagande inte har gett upphov till något hot mot mitt oberoende som revisor”, skriver Anna-Clara af Ekenstam

Hon hävdar att jakt inte är huvudorsaken till att hon rest till SCA:s jaktanläggningar.

”Det övergripande syftet med mitt deltagande har inte varit att jaga. Det har varit att diskutera frågor som är av vikt för SCA och därmed revisionen. Min och PWC:s bedömning är att mitt deltagande inte hotat mitt oberoende som revisor i SCA”, skriver SCA:s huvudansvariga revisor.

Inga fler jakter

Men ändå har PWC efter Di:s granskning bestämt att varken Anna-Clara af Ekenstam eller Anders Lundin ska delta i flera jakter med SCA.

”Jag har dock tagit stort intryck av den diskussion som uppkommit och kommer fortsättningsvis inte att delta i jakter med SCA”, skriver Anna-Clara af Ekenstam.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer