ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

”Vi kunde ha kört på hårdare”

  • AVGÖRANDE. Näringslivet har en avgörande roll i den gröna omställningen, enligt Leif Johansson, som i veckan har deltagit både på klimatmötet och på Svenska handelskammarens 100-årsfest. Foto: Jesper Frisk

Volvos förre vd Leif Johansson är i dag efterklok om lastbilsbolagets klimatarbete.
”Vi förstod inte riktigt hur stor potentialen var”, säger Leif Johansson, som nu är Ericsson och Astra Zenecas ordförande.

Leif Johansson förklarar att han förstod vikten av hållbarhets- och klimatarbete efter en Greenpeaceaktion när han arbetade på vitvaruföretaget Electrolux.

”Jag blev nog engagerad i klimatet väldigt tidigt. Min stora miljödusch kom när Greenpeace dumpade 400 kylskåp utanför Electrolux huvudkontor någon gång på sent 1980-tal”, säger han.

”Då var vi inte medvetna om att vi hade ett problem med freon. Jag bestämde mig för att det inte skulle hända igen. Därför hakade vi på det här med energiförbrukning på Electrolux”, fortsätter han.

Men klimatarbetet på lastbilsbolaget Volvo, där han var vd mellan 1997 och 2011, var utmanande, eftersom transportföretag är en del av klimatproblemet. I dag svarar transporter för runt 16 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Under Leif Johanssons ledarskap utvecklade företaget bland annat sju sorters bränslen för att visa att det fanns alternativ till fossil diesel. Men han säger att det finns anledning att vara efterklok. Företaget borde ha arbetat ännu hårdare med energieffektivisering.

”Det gick att göra mycket bränslesnålare fordon än vad vi trodde vid den tidpunkten och det gick att köra dem på sju olika sorters bränslen också, vilket är hoppfullt ur klimatsynpunkt.”

”Vi förstod inte riktigt hur stor potentialen med energieffektivisering var. Givet att vi nu vet det, hade vi kanske kunnat köra på ännu hårdare”, fortsätter han.

I dag pekar han ut uppkopplade fordon och elektrifiering som lösningar för transportbranschen.

Detta gjorde även Scanias tillträdande vd Henrik Henriksson och Volvos hållbarhetschef Niklas Gustafsson nyligen i ett rundabordssamtal, modererat av Di. Henrik Henriksson pekade samtidigt på förnybara bränslen som det viktigaste att driva här och nu.

”Att koppla upp lastbilar och köra dem på tåg är viktiga saker. Elektrifiering innebär en stor potential, framför allt för bussar. För lastbilar får du elektrifiering i form av hybridisering där el och dieselmotorer blandas”, säger Leif Johansson.

I sin nuvarande ordföranderoll försäkrar han att hållbarhetsarbetet ligger på såväl Astra Zenecas som Ericssons styrelsebord.

”Jag som ordförande hjälper till att det hamnar där. Jag ser gärna att företag som jag är engagerade i ligger väldigt långt fram. Ericsson är till exempel världsmästare på energieffektiva mobilradiobasstationer, och vi kan säkert göra ännu mer där”, fortsätter han.

Ett av Ericssons prioriterade klimatmål är att utsläppen i den egna verksamheten 2017 stannar på 2011 års nivå. Det motsvarar en 30-procentig minskning per anställd under en femårig period.

Astra Zenecas uttalade utsläppsmål, som också är inskrivet i klimatmötet Cop21:s databas Nazca, är att vid årets slut minska verksamhetens utsläpp med 20 procent jämfört med 2010.

”Astra Zeneca håller på att bygga ett huvudkontor i Cambridge som blir Englands energisnålaste kåk. Astra Zeneca är generellt sett ingen stor energiförbrukare, men allt man kan göra är bra”, säger Leif Johansson.

Hur tror du att klimatmötet Cop21 slutar?
”Det blir en internationell överenskommelse, vilket är bra. Men det kommer inte att vara tillräckligt.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies