ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Digital väg till jobben

  • NYA REGLER. Mårten Blix, aktuell med en ny rapport om digitaliseringens effekter, vill ha nya spelregler kring skatter och lagstiftning. Foto: Jonas Eng

Det är bråttom för Sverige att se över skatter och lagstiftning så att inte jobb går förlorade i onödan i spåren av ny teknik.
Med rätt åtgärder kan den digitala ekonomin i stället bli en brygga till arbetsmarknaden för exempelvis nyanlända. Det säger två experter på området.

Mårten Blix är aktuell med en ny rapport om digitaliseringens effekter på uppdrag av Svenskt Näringsliv, och han är oroad.

”Regeringen behandlar digitaliseringen som en fråga vilken som helst”, säger Mårten Blix.

”Utan rätt reformer riskerar vi att få den polarisering mellan starka och svaga grupper på arbetsmarknaden som redan har skett i andra länder.”

Anledningen är att teknikskiftet påverkar arbetsmarknaden på flera sätt. Den underlättar för de företag som vill automatisera både enklare och mer komplicerade arbetsuppgifter – något som riskerar att leda till färre jobb och ökad arbetslöshet.

Samtidigt kan den så kallade delningsekonomin göra det lättare för fler att på egen hand få ihop en inkomst genom att frilansa, hyra ut sitt boende över nätet eller ansluta sig till ett yrkesnätverk.

Men för att bäst dra nytta av den företagsamhet som växer fram inom den digitala ekonomin behöver politikerna se över spelreglerna kring skatter och lagstiftning, menar Mårten Blix.

Anna Felländer, som arbetar med digitaliseringsfrågor på Swedbank och sitter som expert i regeringens digitaliseringskommitté är inne på samma linje.

”Eftersom regelverket släpar efter hamnar en del av inkomsterna i en grå sektor där det inte betalas skatt eller där det finns brister kring arbetsgivaransvar och försäkringar”, säger hon.

Hittills har andelen högkvalificerade och högbetalda jobb ökat i Sverige i spåren av digitaliseringen, andelen jobb i mellanskiktet har minskat, medan andelen jobb som kräver lägre kvalifikationer än så länge ligger kvar på samma nivå som för ett par år sedan, enligt Mårten Blix.

Fördelningen mellan olika typer av jobb har extra stor betydelse i dag när den svenska arbetskraften fylls på med många nyanlända. Den bästa vägen in på arbetsmarknaden brukar vara enklare jobb som nu riskerar att förändras i spåren av automatisering och ny teknik.

”Flyktingkrisen förstärker utmaningarna för den stela och reglerade svenska arbetsmarknaden i spåren av digitaliseringen”, säger Mårten Blix.

Både Anna Felländer och Mårten Blix poängterar samtidigt att automatiseringen och digitaliseringen inte går att bromsa utan att fokus för politikerna måste vara att underlätta den omställning som arbetsmarknaden står inför.

Förutom sänkta skatter på arbete och bättre möjligheter att bygga på sin utbildning mitt i livet så nämner därför båda två att det måste blir enklare och säkrare att för privatpersoner som vill frilansa att använda digitaliseringens drivkrafter.

”Med rätt förutsättningar kan digitaliseringen då bli en brygga till ökad integration och bättre matchning på arbetsmarknaden”, säger Anna Felländer.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies