ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Vinster i välfärden i fokus

  • LADDAT ÄMNE. Vinster i välfärden har debatterats och kritiserats den senaste tiden. Entreprenörskapsforum hoppas kunna nyansera bilden. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Opinionen mot vinster i välfärden bygger delvis på missuppfattningar hos allmänheten. Det är en av slutsatserna när Entreprenörskapsforum presenterar ”Swedish Economic Forum Report 2015.”

Det är för sjunde året i följd som Entreprenörskapsforum presenterar ”Swedish Economic Forum Report”. Syftet är att varje år bidra till en fördjupad samhällsdebatt om ett aktuellt ämne som berör entreprenörskap. I årets rapport, som presenteras den 26 november, är fokus vinster i välfärden.

”Diskussionen kring vinster i välfärden pågår hela tiden och det kändes som ett lämpligt tema att ta upp i år, där vi har någonting att säga”, säger Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid Jönköpings internationella handelshögskola.

Frågan har varit en het potatis under lång tid. Inte minst sedan regeringen tidigare i år tillsatte en utredning som ska komma med förslag på ett nytt regelverk som säkerställer att vinsterna i välfärdsbolag kan begränsas.

Den statliga utredningen presenteras först i november 2016, men innan dess har Entreprenörskapsforum ambitionen att, med sin publikation, bidra med en mer mångfacetterad och nyanserad bild av frågan.

”Vi vill framför allt öka kunskapsläget kring den här frågan”, säger Johan Eklund.

Rapporten är skriven av sju forskare inom ekonomi som alla har olika ingångar i ämnet. Johan Eklund har skrivit introduktionskapitlet.

”Jag anser att det finns en väldigt stor förvirring runt begreppet vinster. I engelskan gör man en tydlig distinktion mellan vinster inom ett monopol, så kallade economic rents, och vinster i verklig bemärkelse, där en entreprenör introducerar någonting nytt, ’profits’. I det senare fallet attraherar du konkurrenter som driver ned vinsterna och därför kräver att du ständigt är skicklig och kommer med nya innovationer.”

Dennis C Mueller, professor vid Wiens universitet, är en av de andra författarna.

”Man får betrakta hans ställning som en ganska stark röst för ökad konkurrens. Han skriver bland annat om hur utbyggnaden av välfärdsstaten har resulterat i kvalitetsproblem och hur det har minskat entreprenörskapet i Europa i jämförelse med andra delar av världen”, säger Johan Eklund.

En av slutsatserna i rapporten är att opinionen mot vinster i välfärden delvis bygger på missuppfattningar hos allmänheten. Mycket i rapporten talar också för att privata aktörer bidrar med något positivt.

”Men det ges en del brasklappar, bland annat gällande tydligare regelverk och tydliga mekanismer för utvärdering och ansvarsutkrävande”, säger Johan Eklund.

”Swedish Economic Forum Report” publiceras i samband med en konferens där bland andra Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och Dan Olofsson, entreprenör och filantrop, deltar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies